Πρόγραμμα επιδότησης αγοράς βιβλίων από τον ΟΑΕΔ – Ξεκινάει η χορήγηση των επιταγών

Το φετινό πρόγραμμα ξεκινάει νωρίτερα από άλλες χρονιές, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επιταγές και πριν από την έναρξη του σχολικού έτους.

Ξεκινάει τη Δευτέρα 24 του Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί στις 31 του Δεκέμβρη 2020 το πρόγραμμα χορήγησης επιταγών βιβλίων από τον ΟΑΕΔ. Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση των δικαιούχων και των ωφελουμένων μελών τους για την αγορά βιβλίων. Η επιδότηση γίνεται με τη χορήγηση επιταγής αξίας 20 ευρώ.

Το φετινό πρόγραμμα ξεκινάει νωρίτερα από άλλες χρονιές, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι επιταγές και πριν από την έναρξη του σχολικού έτους. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν χρήση των επιταγών, από τις 24 του Αυγούστου και μέχρι το τέλος του 2020.

Δικαιούχοι του προγράμματος

α. ασφαλισμένοι/ες που το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας,

β. ασφαλισμένες που το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες πενήντα (50) ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας,

γ. ασφαλισμένοι/ες που το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον πενήντα (50) ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,

δ. ασφαλισμένοι/ες που το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος συγκέντρωσαν πενήντα (50) ημέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις α’ έως γ΄, δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στον ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας, από ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και από ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,

ε. άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

Ωφελούμενοι του προγράμματος

Σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, ωφελούμενα μέλη των δικαιούχων του προγράμματος είναι:

α. τα φυσικά, νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα παιδιά και γενικά τα παιδιά των οποίων οι δικαιούχοι έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ηλικίας άνω των πέντε (5) ετών όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών ή του άλλου γονέα κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων,

β. οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaed.gr/deltia-bibliou

Στο πρόγραμμα συμμετέχει και η «Σύγχρονη Εποχή». Οι δικαιούχοι μπορούν να απευθυνθούν στα καταστήματα της «Σύγχρονης Εποχής», στην Αθήνα (Μαυροκορδάτου 3, τηλ. 2103.829.835), στη Θεσσαλονίκη (Πλάτωνος 7, τηλ. 2310.283.810) και στην Πάτρα (Κανακάρη 159, τηλ. 2610.222.804).

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: