Απόφαση του 13ου Συνεδρίου του Κόμματος για τον Κινηματογράφο

“Οι εργατικές συνοικίες και οι λέσχες του Κόκκινου Στρατού πρέπει να εφοδιαστούν με περισσότερες προπαγανδιστικές, επιστημονικές και μεγάλου μήκους ταινίες. Το έργο θεμελίωσης κινητών εγκαταστάσεων προβολής στην ύπαιθρο πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά”

1.O κινηματογράφος οφείλει να είναι το ισχυρότερο μέσο Κομμουνιστικής διαπαιδαγώγησης και αγκιτάτσιας στη διάθεση του Κόμματος. Οι πλατιές προλεταριακές μάζες, το κόμμα και οι επαγγελματικοί σύλλογοι πρέπει να επικεντρωθούν σε αυτό το ζήτημα. Προς το παρόν, το Κόμμα δεν έχει καταφέρει να μεταχειριστεί τον κινηματογράφο με πρόσφορο τρόπο ούτε και να τον ελέγξει.

Στα παραπάνω στάθηκαν εμπόδιο η απουσία επαρκούς υλικής βάσης για τις υπάρχουσες κινηματογραφικές οργανώσεις, η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των οργανώσεων, η ανεπαρκής ιδεολογική καθοδήγηση και οι ελλείψεις προσωπικού.

2.Το Συνέδριο θεωρεί απαραίτητη την ενοποίηση των υπάρχοντων κινηματογραφικών οργανισμών εντός των συνόρων των Δημοκρατιών της Ένωσης στη βάση της διατήρησης του μονοπωλίου διανομής σε κάθε Δημοκρατία. Αυτό θα οδηγήσει στην εξάλειψη των διαμαχών που έχουν καθυστερήσει και παρεμποδίσει σημαντικά την πρόοδο του έργου τους και θα επιτρέψει την ορθολογική διαχείριση των πόρων.

3.Η αδύναμη βιομηχανία του κινηματογράφου στερείται υλικής υποστήριξης, πράγμα που απαιτείται να μεταφραστεί σε μείωση δασμών και φόρων.

4.Σε αυτή την υλική και οργανωτική βάση, οι εργατικές συνοικίες και οι λέσχες του Κόκκινου Στρατού πρέπει να εφοδιαστούν με περισσότερες προπαγανδιστικές, επιστημονικές και μεγάλου μήκους ταινίες. Το έργο θεμελίωσης κινητών εγκαταστάσεων προβολής στην ύπαιθρο πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

5.Προκειμένου να κατευθυνθεί η παραγωγική δραστηριότητα των κινηματογραφικών οργανώσεων προς μια κατεύθυνση που θα προσφέρει στις μάζες των εργατών, στους αγρότες και τους στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού τα μέγιστα υγιή κινηματογραφικά υλικά και προκειμένου να επιτευχθεί ένας αυστηρότερος, πιο συστηματικός έλεγχος και ιδεολογικός συντονισμός, το Συνέδριο αναγνωρίζει την ανάγκη καθιέρωσης ενός ειδικού οργάνου, αποτελούμενο από εκπροσώπους του τμήματος Αγκίτπροπ της Κεντρικής Επιτροπής, του Νάρκομπρος, των συνδικαλιστικών ενώσεων και των κινηματογραφικών οργανώσεων στη Ρ.Σ.Ο.Σ.Δ., στην Ουκρανική Σ.Σ.Δ., στη Λευκορώσικη Σ.Σ.Δ. και στην Υπερκαυκάσια Σ.Σ.Δ. 

6.Το Συνέδριο επαναλαμβάνει την απόφαση του 12ου Συνεδρίου σχετικά με την ανάγκη ενίσχυσης του Σοβιετικού κινηματογράφου με έμπειρο προσωπικό και επιφορτίζει την Κεντρική Επιτροπή να δυναμώσει την κινηματογραφική βιομηχανία στο άμεσο μέλλον με επαρκή αριθμό Κομμουνιστών τόσο στον οικονομικό όσο και στον ιδεολογικό τομέα και, μαζί με την Κεντρική Επιτροπή Ελέγχου, να προβεί σε αξιολόγηση του προσωπικού που εργάζεται στον κινηματογράφο.

29 Μάη 1924

Stenograficheskii otchët (Moscow 1924)

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: