Λαϊκή Συσπείρωση Χίου: Για την προστασία της λαϊκής οικογένειας από τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς κατά οφειλετών των δήμων

Προτεινόμενο θέμα της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Χίου για το Δημοτικό Συμβούλιο, στο άμεσο χρονικό διάστημα: Προστασία της λαϊκής οικογένειας από τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς κατά οφειλετών των δήμων.

Προτεινόμενο θέμα της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Χίου για το Δημοτικό Συμβούλιο, στο άμεσο χρονικό διάστημα: Προστασία της λαϊκής οικογένειας από τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, κατασχέσεις και πλειστηριασμούς κατά οφειλετών των δήμων.

Κύριε πρόεδρε.

Με τον νόμο 5027/2023 άρθρο 39 σε συνδυασμό με την ερμηνευτική εγκύκλιο 534/4-5-2023 του νόμου αυτού, η κυβέρνηση προχωρά σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και κατασχέσεις κατά οφειλετών των δήμων, ανεξαρτήτως ποσού, λεηλατώντας το εισόδημα εργαζομένων, συνταξιούχων, αυτοαπασχολούμενων επαγγελματιών.

Στο δήμο μας το προηγούμενο διάστημα είχε ξεφύγει εντελώς η κατάσταση με τις δεσμεύσεις ΑΦΜ και ποσών στις τράπεζες με αποτέλεσμα πολλοί δημότες μας να βρίσκονται σε απελπιστική θέση, αν και αρκετές φορές το είχαμε θέσει στο δημοτικό συμβούλιο ως ΛΑΣ, ώστε να παρθούν μέτρα που θα ανακόπτουν αυτή την πειρατεία που ξεκινά από την κυβέρνηση και καταλήγει στους δήμους.

Η κυβέρνηση υποχρεώνει τους αρμόδιους υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών των δήμων να υλοποιήσουν αυτά τα αναγκαστικά μέτρα (δεσμεύσεις ΑΦΜ σε εφορίες και αναγκαστική κατάσχεση εις χείρας τρίτων σε πιστωτικά ιδρύματα) και να υποβάλλουν τον πρώτο μήνα κάθε έτους προς ΥΠΕΣ και Ελεγκτικό Συνέδριο την απαιτούμενη λογοδοσία, προκειμένου να ελεγχθεί αν από τη μη υλοποίηση των ενεργειών αυτών παραγράφηκαν οφειλές.

Στην περίπτωση αυτή πλην του πειθαρχικού ελέγχου για τους αρμόδιους υπαλλήλους των Οικονομικών Υπηρεσιών επέρχεται καταλογισμός των παραγραφέντων ποσών σε βάρος τους.

Απέναντι σε αυτή την υπάρχουσα κατάσταση, από την οποία κινδυνεύουν οι μικρό-οφειλέτες των Δήμων που δεν έχουν την δυνατότητα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους, οι οποίες ιδιαίτερα με τους τόκους και προσαυξήσεις καθίστανται αβάσταχτες, θα πρέπει να  πιέσουμε από την πλευρά μας ώστε να ψηφιστεί νομοθετική ρύθμιση που θα προστατεύει τη λαϊκή οικογένεια από κατασχέσεις και πλειστηριασμούς με γνώμονα την οικονομική της κατάσταση και να δίνει το δικαίωμα στα Δημοτικά Συμβούλια να αποφασίζουν για διαγραφές οφειλών σε αυτούς που αποδεδειγμένα ούτε έχουν, ούτε μπορούν να πληρώσουν.

Παράλληλα πρέπει  οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Οικονομικών Υπηρεσιών των Δήμων να απαλλαγούν από τα μέτρα πειθαρχικού ελέγχου και κινδύνου καταλογισμού σε βάρους τους και η υπόψη ευθύνη για τις παραπάνω περιπτώσεις να μεταφερθεί στα Δημοτικά Συμβούλια.

Προτείνουμε λοιπόν να αποφασίσουμε να  στείλουμε  διαμαρτυρία προς την κυβέρνηση και του υπουργείο γι αυτή την κατάσταση και να ζητάμε επιτακτικά τα προαναφερόμενα.

Για να προστατευτούν οι οφειλέτες που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη και να μην οδηγηθούν στην πλήρη εξαθλίωση  και γενικά οι μικροοφειλέτες του δήμου, προτείνουμε να δοθεί «εντέλλεσθε» στους υπαλλήλους των οικονομικών υπηρεσιών ,για τη μη εφαρμογή των κατασχετηρίων, με την επίκληση επειγόντων και εξαιρετικών λόγων γενικότερου δημόσιου συμφέροντος να μην προχωρούν σε καμία δέσμευση αν δεν ειδοποιούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν εφόσον είναι δυνατόν προσωπικά στο δήμο, προκειμένου να προβούν σε έναν ελάχιστο διακανονισμό , μέχρι να βρεθεί τρόπος διαγραφής σε άπορους και αδυνατούντες.

Το ίδιο να ισχύσει και στις υπόλοιπες περιπτώσεις με το δεδομένο ότι πολλοί δημότες δεν παρακολουθούν τις εκάστοτε ανακοινώσεις. 

Τα ως άνω δεν ισχύουν φυσικά στις περιπτώσεις  των μεγαλοοφειλετών και διάφορων εταιρειών που απαξιούν να ρυθμίσουν ή να αποπληρώσουν τα χρέη τους εδώ και χρόνια.

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΜΑΡΚΟΣ ΣΚΟΥΦΑΛΟΣ

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: