“Κριτική θεάτρου”

Η παράσταση στημένη. Ο πρωταγωνιστής ανεπαρκής. Το κοινό προβλέψιμο!