Ένας ψίθυρος για το ’40

Στους αγωνιστές των βουνών…