Δωρεάν φροντιστήρια ξένων γλωσσών από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων

Ξεκίνησαν στην Πάτρα οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Δωρεάν Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας για παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών». Το Πρόγραμμα αφορά τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά.

Ξεκίνησαν στην Πάτρα την Τετάρτη 16 Αυγούστου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 31 του Αυγούστου 2017, οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα «Δωρεάν Εκμάθηση Ξένης Γλώσσας για παιδιά οικονομικά αδύναμων οικογενειών». Το Πρόγραμμα αφορά τις γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά.

Ο Κοινωνικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων καλύπτει την αγορά των ξενόγλωσσων βιβλίων, όσων παιδιών εξυπηρετούνται από το Πρόγραμμα. Αρωγός της συγκεκριμένης δράσης, είναι ο Σύλλογος PALSO (Σύλλογος Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών Νομού Αχαΐας) καθώς και μεμονωμένα φροντιστήρια.

Η επιλογή θα γίνει με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία κατατίθενται σε φωτοτυπίες είναι τα ακόλουθα:

Δήλωση Φορολογικού Έτους 2016 (Ε1) και Εκκαθαριστικό 2016

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Αστυνομική Ταυτότητα

Αποδεικτικό για ύπαρξη στην οικογένεια ατόμου με αναπηρία ή με σοβαρό πρόβλημα υγείας (αν υπάρχει)

Κάρτα ανεργίας γονέων ή μισθοδοσία γονέων

Συμβόλαιο μίσθωσης κατοικίας (αν υπάρχει)

Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών

Οι δικαιούχοι της Τράπεζας Τροφίμων του Δήμου καταθέτουν : Δήλωση Φορολογικού Έτους 2016, φωτοτυπία της κάρτας δικαιούχου και της ταυτότητάς τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα Γραφεία της Δημοτικής Μέριμνας – Κοραή 5, και ώρες 09:00-13:00, ενώ μπορούν να επικοινωνούν και με την Υπεύθυνη του Προγράμματος κυρία Βάλια Αλεξανδρίδη : 2610-311561.

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: