Ν-τροπολογίες…

Η τοποθέτηση του Τάσου Τσιαπλέ, εκπροσώπου της «Λαικής Συσπείρωσης» στο Δ.Σ της ΕΝΠΕ, για νομοθετική ρύθμιση, για προβλήματα των εργαζομένων στις Περιφέρειες

Η τοποθέτηση του Τάσου Τσιαπλέ, εκπροσώπου της «Λαικής Συσπείρωσης» στο Δ.Σ της ΕΝΠΕ, για νομοθετική ρύθμιση, για προβλήματα των εργαζομένων στις Περιφέρειες

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ της ΕΝΠΕ (29/3/23), η νεοδημοκρατική πλειοψηφία, από κοινού με την παράταξη του ΠΑΣΟΚ, λίγο πριν κλείσει η Βουλή, ενέκριναν δυο απαράδεκτες προτάσεις – τροπολογίες που θα καταθέσουν και θα ζητήσουν να ψηφίσει η Βουλή, με τις οποίες ζητούν την «τακτοποίηση» των χωρικών αντιπεριφερειαρχών και των εκτελεστικών γραμματέων των περιφερειών, ενώ εδώ και πολύ καιρό αγνοούσαν τις προτάσεις της ΟΣΥΑΠΕ και της Λαϊκής Συσπείρωσης, για την επίλυση των αιτημάτων των εργαζόμενων στις περιφέρειες, σε σχέση με την κάλυψη των εκτός και εντός έδρας μετακινήσεων τους για υπηρεσιακές ανάγκες, την προπληρωμή τους για την νομική τους κάλυψη «ενώπιον των δικαστηρίων», κ.α

Με τις συγκεκριμένες ν-τροπολογίες, ζητάνε ο χρόνος άσκησης καθηκόντων Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος κατά το νόμο υπηρέτησε θέση ευθύνης και είναι υπάλληλος, μόνιμος ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ., να αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας σε θέση άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και να λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Επίσης, σε όσους διατέλεσαν αιρετοί – χωρικοί αντιπεριφερειάρχες, κατά τη χρονική περίοδο από την 1/1/2011 έως και την  31/8/2019, να χορηγείται προσαύξηση επί των συντάξεών τους για παράλληλο χρόνο ασφάλισης στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την θεμελίωση αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές των ανωτέρω δικαιούχων, οι οποίες προσδιορίζονται επί της καταβληθείσας αντιμισθίας τους, να βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της οικείας Περιφέρειας. 

Για τους δε Εκτελεστικούς Γραμματείς Περιφερειών, ζητάνε να προστεθούν στα  αιρετά όργανα των ΟΤΑ και τους αιρετούς που συμμετέχουν στα πάσης φύσεως συλλογικά όργανα των ΠΕΔ, της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, ώστε οι ημέρες μετακίνησης τους εκτός έδρας, να φθάνουν μέχρι 180 ημέρες συνολικά κατ’ έτος.

Ο μόνος που εξέφρασε την πλήρη διαφωνία με τις συγκεκριμένες ν-τροπολγίες, ήταν ο εκλεγμένος της «Λαικής Συσπείρωσης», Τάσος Τσιαπλές, ο οποίος και τις καταψήφισε.  Ο εκπρόσωπος της «Λαικής Συσπείρωσης», επανέφερε ακόμη μια φορά την πρόταση να αποφασίσει το Δ.Σ της ΕΝΠΕ, την κατάθεση νομοθετικών τροπολογιών για την επίλυση των εξής προβλημάτων των εργαζόμενων στις περιφέρειες:

Για τις αποζημιώσεις των εργαζομένων για τις μετακινήσεις για υπηρεσιακούς σκοπούς.

Να ζητήσει η ΕΝΠΕ από την κυβέρνηση την άμεση αλλαγή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, ώστε να υπάρξει άμεση αναπροσαρμογή της χιλιομετρικής αποζημίωσης, από 0,15 € ανά χιλιόμετρο, που δεν καλύπτει ούτε το κόστος του καυσίμου πλέον, σε 0,40 € ανά χιλιόμετρο, προκειμένου να είναι ικανή η στοιχειώδης κάλυψη των καυσίμων, των συντηρήσεων και φθορών. 

Χορήγηση «πάγιων οδοιπορικών» για τις «εντός έδρας» κινήσεις, εντός της έδρας – πόλης της υπηρεσίας, με την χορήγηση μηνιαίου ποσού σε όλους τους συναδέλφους (πάγια οδοιπορικά), που ασκούν μόνιμα καθήκοντα άσκησης εξωτερικών ελέγχων, με αποφάσεις των υπηρεσιών τους (Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Κτηνίατροι, Γεωπόνοι, Μηχανικοί, Κοινωνικοί Σύμβουλοι, Ελεγκτές  των Δ/νσεων Ανάπτυξης, των ΔΑΟΚ,  Λαϊκές Αγορές κ.α.), διαδικασία που άλλωστε ισχύει για υπαλλήλους αρκετών άλλων ελεγκτικών φορέων.

Προπληρωμή όλων των εξόδων και αποζημιώσεων κίνησης. Απλοποίηση των δικαιολογητικών όλων των σχετικών διαδικασιών για την κάλυψη και πληρωμή όλων των οδοιπορικών-εισιτηρίων-αποζημιώσεων για τις μετακινήσεις των υπαλλήλων.

Επίσης να αυξηθούν οι επιτρεπόμενες ημέρες μετακίνησης των υπαλλήλων εκτός έδρας από 60 σε 120 ετησίως, με δεδομένο ότι η μεγάλη μείωση του αριθμού των εργαζόμενων, σε συνδυασμό με την αύξηση του αντικειμένου εργασίας, δεν επιτρέπει την ομαλή άσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων.

Αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης κατά 50%. Οι ημερήσιες αποζημιώσεις των 40 € ή 20 ή 10 κατά περίπτωση αποτελεί ψίχουλα για τις ανάγκες των εργαζομένων.

Αναπροσαρμογή της ανώτατης αποζημίωσης ξενοδοχείων, ειδικά στις τουριστικές περιοχές.

Να θεωρείται εκτός έδρας μετακίνηση, η μετακίνηση σε νησί και η άνω των τριάντα χιλιομέτρων για την ηπειρωτική χώρα. Να θεωρείται ως έδρα του μισθωτού ο τόπος όπου παρέχει την εργασία του και σε κάθε περίπτωση ο πραγματικός τόπος εκκίνησης της μετακίνησης του.

Να μειωθεί η χιλιομετρική απόσταση στα 120 χλμ ως προϋπόθεση κάλυψης εξόδων διανυκτέρευσης. Ιδιαίτερα για τις νησιωτικές περιοχές, να θεωρείται ως εκτός έδρας με ολόκληρη αποζημίωση η μετακίνηση σε νησί. Να αποζημιώνεται η δαπάνη μεταφοράς ανεξαρτήτως κατηγορίας πλοίου (συμβατικό ή ταχύπλοο). Να προσαυξάνεται κατά 30% η δαπάνη διανυκτέρευσης στα νησιά, την τουριστική περίοδο (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο)

Αύξηση της ποσότητας καυσίμων που δικαιούνται τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα κατά 50% (κατάργηση του άρθρου 10 της ΚΥΑ 129/2534/20.01.2010).

Προμήθεια υπηρεσιακών αυτοκινήτων και προσλήψεις οδηγών σε όσες περιφέρειες υπάρχουν ελλείψεις.

Να υιοθετήσει το Δ.Σ της ΕΝΠΕ, την τροπολογία που επεξεργάστηκε ρο Δ.Σ της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Περιφερειών Ελλάδας και να ζητήσει από την κυβέρνηση να την ψηφίσει, έτσι ώστε να προπληρώνονται και οι εργαζόμενοι τα έξοδα της νομικής τους κάλυψης, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ώστε να μην πληρώνουν οι ίδιοι για την νομική τους υποστήριξη και να περιμένουν πολλές φορές και χρόνια για να τους καταβληθούν οι συγκεκριμένες δαπάνες, όπως ισχύει με το άρθρο 11 του νόμου 4915/22, για τους αιρετούς των Περιφερειών, με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Το Δ.Σ της ΕΝΠΕ, να καταθέσει στον υπουργό εσωτερικών, τροπολογία, με την οποία θα προβλέπεται ότι: Για την αποζημίωση των υπαλλήλων που ορίζονται για γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων της Οικονομικής επιτροπής των Περιφερειών, προβλέπονται οι ίδιες αμοιβές με εκείνες των υπαλλήλων που υποστηρίζουν γραμματειακά το Περιφερειακό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν3833/2010 και του 21 του Ν.4024/2011.

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: