Μη σας λέω, μη μιλάτε, το τσουβάλι μου κοιμάται

Μην αντιδράτε, μη φωνάζετε, ενοχλείτε τα καλά αφεντικά