Δώστε λουλούδια σε όσους απέτυχαν στη ζωή τους να γίνουν άνθρωποι

6.12.2008 – Δεν ξεχνώ