Αποστολή για άριστους – Ο σώζων εαυτόν σωθήτω

Ο καθένας για την πάρτη του
Και όλοι οι άλλοι για εμάς