Ανατομία των μοριακών τεστ για τον κορονοϊο

Ο SARS-CoV-2  που προκαλεί την νόσο COVID-19 ανιχνεύεται με ακρίβεια μέσω των ειδικών μοριακών τεστ. Αυτά τα τεστ είναι ποιοτικά και ποσοτικά, δηλαδή είναι ικανά να εντοπίσουν όχι μόνο αν υπάρχει ιός στο δείγμα, αλλά και την ποσότητα του, ή αλλιώς το ιικό φορτίο.

Σχεδιάγραμμα για τα βήματα του μοριακού τεστ για ανίχνευση της νόσου COVID-19 που προσαρμόστηκε με την χρήση του app.biorender.com

Ο SARS-CoV-2  που προκαλεί την νόσο COVID-19 ανιχνεύεται με ακρίβεια μέσω των ειδικών μοριακών τεστ. Αυτά τα τεστ είναι ποιοτικά και ποσοτικά, δηλαδή είναι ικανά να εντοπίσουν όχι μόνο αν υπάρχει ιός στο δείγμα, αλλά και την ποσότητα του, ή αλλιώς το ιικό φορτίο. Η τεχνική που χρησιμοποιείται ονομάζεται αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης σε πραγματικό χρόνο ή αλλιώς Real Time PCR (RT-PCR).  Αφού ληφθεί ρινοφαρρυγικό επίχρισμα το δείγμα αποθηκεύεται προσωρινά ή χρησιμοποιείται για την απομόνωση RNA. Κατά την απομόνωση RNA τα υπόλοιπα συστατικά του δείγματος διαλύονται και στην συνέχεια το RNA μετατρέπεται σε cDNA με την χρήση ειδικών ενζύμων. Προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη των ιικών γονιδιών στο cDNA χρησιμοποιείται ένα μηχάνημα RT-qPCR στο οποίο θερμαίνεται το δείγμα μαζί με υποκινητές και ανιχνευτές για 2 γονίδια του ιού. Οι υποκινητές αποτελούν ειδικές αλληλουχίες DNA που προσδένονται σε συμπληρωματικές αλληλουχίες του ιού και πολλαπλασιάζουν μικρά τμήματα cDNA. Ο ανιχνευτής με την σειρά του προσδένεται πάνω σε αυτά τα μικρά τμήματα cDNA και τότε εκλύει φθορισμό που καταγράφεται από το μηχάνημα. H ένταση του φθορισμού είναι ανάλογη των μικρών τμημάτων cDNA που έχουν παραχθεί, και ανάλογη της αρχικής ποσότητας cDNA στο δείγμα. Όσο πιο νωρίς ανιχνευτεί η παρουσία των ιικών γονιδίων, δηλαδή όσο μικρότερος ο κύκλος Ct, τόσο μεγαλύτερο το ιικό φορτίο.

Σπύρος Μερκούρης

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: