Ο τύραννος Che

«…Δεν μπορώ να σε κοιτώ
Όσο σε κοιτώ ΜΑΤΩΝΩ!»