Να βγει κανείς ή να μη βγει από την τρύπα του;

Ιδού η απορία για τους φασίστες