Κυβερνητικό σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων – Το αποκαλύπτει το σκίτσο του John Antono

Άρτια μελετημένο από την επιστημονική επιτροπή του Σκόιλ Ελικίκου.