Δεν θα τον ψηφίσει ούτε η μάνα του

Δεν θα τον ψηφίσει ούτε η μάνα του…