Η Ασφάλεια παρακολουθούσε τον Μάνο Χατζηδάκι για 40 χρόνια!

Από τον παγοπώλη της ΦΙΞ στα 16 του χρόνια, ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 15 Ιουνίου το 1994, «φακελώθηκε» και συνέχισε να παρακολουθείται ως «εν δυνάμει απειλή για τη χώρα»!

Από τον παγοπώλη της ΦΙΞ στα 16 του χρόνια, ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 15 Ιουνίου το 1994, «φακελώθηκε» και συνέχισε να παρακολουθείται ως «εν δυνάμει απειλή για τη χώρα»!

Ο Μάνος Χατζηδάκις υπήρξε μία σπουδαία και σημαίνουσα μορφή για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της, αλλά να που τον παρακολουθούσε η ασφάλεια για 40 χρόνια, από τα μικράτα του ακόμα.

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, στις 15 Ιουνίου το 1994, για πρώτη φορά «φακελώθηκε» σε ηλικία μόλις 16 ετών και συνέχισε να παρακολουθείται ως «εν δυνάμει απειλή για τη χώρα»!

Παγοπώλης στη ΦΙΞ

Πρώτη φορά «φακελώθηκε» στα 16 του. Ήταν στα δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής και ο Μάνος Χατζιδάκις αναζητούσε δουλειά στο εργοστάσιο της ΦΙΞ και πιο συγκεκριμένα ως παγοπώλης. Ήταν απαραίτητο όμως και το εισηγητικό σημείωμα των αρχών. Στην πρόσληψή του οδήγησαν οι συστάσεις των αστυνομικών αρχών, μαζί με μια φωτογραφία του και τα προσωπικά του στοιχεία. Ανέγραφαν δε πως είναι «εθνικόφρων, υγιών κοινωνικών αρχών, καλής διαγωγής, ουδέν επιβαρυντικόν» και η εισήγηση ήταν ευμενής.

«Δεν μας απασχόλησε ως αριστερός»

1

Η Γενική Ασφάλεια παρακολουθούσε τον Μάνο Χατζηδάκι και τον καιρό του εμφυλίου στην Ελλάδα. Είχε αποστείλει μάλιστα «απόρρητον έγγραφον» για τη διαγωγή του 24χρονου τότε Χατζηδάκι, ύστερα από αίτησή του για να ταξιδέψει για επαγγελματικό ταξίδι στην Πάτρα και τον Βόλο. Τον είχαν αποχαρακτηρίσει μάλιστα και ως κομμουνιστή.

Η απάντηση της Υποδιεύθυνσης ήταν η εξής: «… κατά συλλεγείσας πληροφορίας παρ’ ευηπόληπτων και αξιόπιστων προσώπων της περιφέρειάς μας ο περί ου πρόκειται για Χατζηδάκης Μάνος, ετών 24, εκ Ξάνθης, μουσικός, τέως κάτοικος ημετέρας περιφέρειας οδός… κατά την παραμονή του δεν μας απασχόλησε από οιασδήποτε πλευράς, πληροφορίαι φέροντον τον ως εμφορούμενον υπό αριστερών φρονημάτων άνευ δράσεως. Όσον αφορά δια την άρση του χαρακτηρισμού του ως κομμουνιστή, η υπηρεσία δεν δύναται να έχει γνώμη».

Τρεις μήνες στην ΕΠΟΝ

2

Επιπρόσθετα, ο Μάνος Χατζιδάκις, στα χρόνια της κατοχής είχε στρατολογηθεί στην ΕΠΟΝ (Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων), καθώς όπως είχε πει ο ίδιος: «Ήμουν στην ΕΠΟΝ, όπως κάθε νέος άνθρωπος τότε. Ήταν μια εποχή που ο καθένας έδινε τη συμμετοχή του στον αγώνα εναντίον των Γερμανών».

Η Υποδιεύθυνσις Γενικής Ασφάλειας έγραψε τότε στο δελτίο για τη δράση του: «Κατά την Κατοχή ανεμίχθη εις την ΕΠΟΝ μετά τρίμηνον όμως απεχώρησεν, αντιληφθείς τους αντεθνικούς σκοπούς της εν λόγω οργανώσεως. Την 15-6-49 δι’ αιτήσεως του ητήσατο τον αποχαρακτηρισμόν του, δημοσιεύσας άμα βραδύτερον και δήλωσιν αποκηρύξεως του ΚΚΕ και των εξ αυτού εξαρτώμενων κουμμουνιστικών οργανώσεων εις την ημερησίαν εφημερίδα “Ακρόπολις” της 23-8-1949. Προτάσει ημών απεχαρακτηρίσθη της υπ’ αριθ. Διαταγής τους τέως υπουργού. Την 19-6-51 τω εχορηγήθη πιστοποιητικόν δι’ αποδημίαν».

Έρευνα της Χούντας

4

Έρευνα για το «ποιόν» είχε κάνει και η Χούντα των συνταγματαρχών… «ωλοκληρωμένην έρευνα προς εξακρίβωσιν του ποιού και εν γένει διαγωγής του εν θέματι, επεκτείνοντες ειδικώτερον την έρευναν και επί των κάτωθι, το δυνατόν ταχύτερον, προς ενημέρωσιν της ΚΥΠ

1) α. Την αξιοπρέπειαν, το ήθος και τας κοινωνικάς του σχέσεις, β. Την εθνικήν ή αντεθνικήν δράσιν κατά τας περιόδους ι)της Κατοχής ιι) Συμμοριτοπόλεμου ιιι) 1950 μέχρι Επαναστάσεως 21-4-67 ιv)μετά την Επανάστασιν και μέχρι σήμερον. γ. Τα κοινωνικά του φρονήματα. δ) Την πίστιν εις την Επανάστασιν ή την αντίθεσιν προς ταύτην. ε) Εάν επηρεάζεται κατά την εκτέλεσιν της υπηρεσίας του υπό ατομικών συμφερόντων ή πολιτικών παραγόντων στ) Παν έτερον στοιχείον ικανόν να απεικονίση την προσωπικότητά του.

2) Εάν ο ειρημένος με ουδέν βαρύνηται και εμφορήται υπό υγιών κοινωνικών φρονημάτων, δέον να γνωρίσητε λεπτομερώς τα ως άνω στοιχεία απ’ ευθείας εις την ΚΥΠ».

Πηγή: Gazzetta

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: