ΤΕ Λήμνου του ΚΚΕ: Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας περιγράφει μόνο την κατάσταση χωρίς να δεσμεύεται…

Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε καλύτερη απάντηση, αφού η πολιτική όλων των αστικών κυβερνήσεων, και της σημερινής, υποβαθμίζει το δημόσιο σύστημα υγείας και στα ακριτικά νησιά, ανοίγοντας το δρόμο στους ιδιώτες να αλωνίζουν και στον τομέα της υγείας, σε βάρος της ζωής, της υγείας και της τσέπης του λαού. 

Σχόλιο της ΤΕ Λήμνου του ΚΚΕ για την απάντηση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας στην αναφορά των βουλευτών του ΚΚΕ με αιτήματα των εργαζομένων και κατοίκων της Λήμνου για το νοσοκομείο, τα περιφερειακά ιατρεία και το τοπικό ιατρείο Μύρινας

   Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ασημίνα Γκάγκα, με απάντησή της στην αναφορά των βουλευτών του ΚΚΕ Μαρίας Κομνηνάκα, Διαμάντως Μανωλάκου και Μανώλη Συντυχάκη, περιγράφει μόνο την κατάσταση που υπάρχει σήμερα στο νοσοκομείο, στα περιφερειακά ιατρεία και στο τοπικό ιατρείο Μύρινας, χωρίς να δεσμεύεται σε κανένα από τα αιτήματα του ψηφίσματος της συγκέντρωσης των εργαζομένων και κατοίκων του νησιού που πραγματοποιήθηκε στις 1/2/2022 στο νοσοκομείο του νησιού μας.

  Δεν λέει αν θα κάνει κάποιες ενέργειες και ποιες για την κάλυψη όλων των κενών του νοσοκομείου, των περιφερειακών ιατρείων και του τοπικού ιατρείου της Μύρινας με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, για την μονιμοποίηση όλων των επικουρικών και συμβασιούχων υγειονομικών, για την επαναπρόσληψη όσων έχουν τεθεί σε αναστολή.

  Δεν λέει αν θα προσλάβει 3 αναισθησιολόγους και εξειδικευμένο προσωπικό για την ίδρυση και λειτουργία ΜΕΘ και ΜΑΦ, που σε συνθήκες πανδημίας και όχι μόνο, είναι ζήτημα ζωής για όλους όσους κατοικούμε αυτό το ακριτικό νησί.

  Δεν λέει αν θα στελεχώσει την ΚΟΜΥ με περισσότερο μόνιμο προσωπικό για τη διενέργεια μαζικών δωρεάν τεστ για τον κορονοϊό στα σχολεία, στους χώρους δουλειάς, στον πληθυσμό του νησιού μας.

  Βέβαια, δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε καλύτερη απάντηση, αφού η πολιτική όλων των αστικών κυβερνήσεων, και της σημερινής, υποβαθμίζει το δημόσιο σύστημα υγείας και στα ακριτικά νησιά, ανοίγοντας το δρόμο στους ιδιώτες να αλωνίζουν και στον τομέα της υγείας, σε βάρος της ζωής, της υγείας και της τσέπης του λαού. 

  Οι εργαζόμενοι και γενικότερα οι λαϊκές οικογένειες του νησιού μας, δεν έχουν άλλο δρόμο από τα να συνεχίσουν να διεκδικούν τα δίκαια αιτήματά τους συλλογικά, μαζικά, χωρίς να περιμένουν κάποιους σωτήρες μέσα από την εναλλαγή φιλελεύθερων και σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων.

Μύρινα 19-4-2022 

Η απάντηση στην αναφορά των βουλευτών του ΚΚΕ

Απαντώντας στην με αρ. 1393/9-2-2022 αναφορά που κατατέθηκε στη Βουλή  των Ελλήνων από τους Βουλευτές κ.κ. Μ. Κομνηνάκα, Δ. Μανωλάκου, Μ. Συντυχάκη  με θέμα «Αιτήματα των εργαζομένων στο Δημόσιο και των κατοίκων της Λήμνου», και  σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. ΔΑΑΔ/10439/23-2-2022 έγγραφο της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς  και Αιγαίου, σας πληροφορούμε τα εξής:  

Σχετικά με τη στελέχωση του Γ.Ν.–Κ.Υ. Λήμνου σας γνωρίζουμε ότι τον  τελευταίο διάστημα, διορίστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία τέσσερις (4) ιατροί ΕΣΥ,  ειδικότητας: 

Παθολογίας  

Νεφρολογίας  

Αναισθησιολογίας και  

Ιατρικής Βιοπαθολογίας, 

ενώ έχει εκδοθεί απόφαση μετάθεσης ενός ακόμη ιατρού ΕΣΥ Ιατρικής Βιοπαθολογίας.  Επίσης, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της προκήρυξης 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ, αναμένεται η κάλυψη των παρακάτω οργανικών θέσεων:  

Μία (1) θέση Μεταφορέων Ασθενών ΥΕ κατηγορίας  

Μία (1) θέση Βοηθών Θαλάμων ΥΕ κατηγορίας 

Μία (1) θέση Θυρωρών ΥΕ κατηγορίας 

Μία (1) θέση Νυχτοφυλάκων ΥΕ κατηγορίας 

Μία (1) θέση Παρασκευαστών ΔΕ κατηγορίας 

Δύο (2) θέσεις Χειριστών –Εμφανιστών ΔΕ κατηγορίας  

Μία (1) θέση Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ΤΕ κατηγορίας 

Μία (1) θέση Ραδιολογίας – Ακτινολογίας ΤΕ κατηγορίας 

Μία (1) θέση Μαγείρων ΔΕ κατηγορίας. 

Η ίδρυση ΜΕΘ και ΜΑΦ προϋποθέτει την τοποθέτηση τουλάχιστον τριών (3)  Αναισθησιολόγων και εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού. Μόλις πρόσφατα  (ΦΕΚ 55/Α/28-1-2022) διορίστηκε Διευθυντής Αναισθησιολόγος σε θέση κλάδου  ιατρών ΕΣΥ, ο οποίος είναι και ο μοναδικός ιατρός αυτής της ειδικότητας.  

Με την αριθμ. πρωτ. οικ. 2/5-1-2022 Απόφαση της Αναπληρώτριας Γενικής  Διευθύντριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου διευθετήθηκε το θέμα της  συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής στο νησί της Λήμνου για το  χρονικό διάστημα 2022-2023. 

Όσον αφορά την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας σας ενημερώνουμε ότι: Α. Δύο φορές το χρόνο προκηρύσσονται από το Υπουργείο Υγείας οι κενές θέσεις  αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία και  Περιφερειακά Ιατρεία. 

Θέσεις που δεν έχουν καλυφθεί από τις προκηρύξεις και μένουν άγονες,  προχωράει το Υπουργείο σε πρόσκληση ενδιαφέροντος. 

Αν παραμείνουν άγονες και μετά τις προσκλήσεις, η ΥΠΕ προβαίνει στις  διαδικασίες κάλυψης της κενής θέσης του Ιατρείου με οπλίτη ιατρό. 

Β. Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αγίου Ευστρατίου υπηρετούνΔύο (2) Ιατροί Υπηρεσίας Υπαίθρου των οποίων οι συμβάσεις λήγουν 06-07-2022 και  27-07-2022 αντίστοιχα. 

Μία (1) μόνιμη υπάλληλος κλάδος ΔΕ νοσηλευτικής η οποία είναι μετακινημένη στο  Κ.Υ. Χρυσούπολης Καβάλας με τη με αρ. πρωτ. ΔΑΑΔ/68765/04-12-2020 Απόφαση Διοικητή 2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου για σοβαρούς λόγους υγείας και μία (1)  επικουρική κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου (άρθρο 34 του Ν.4351/2015), χρονικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων  (24) μηνών και με συνεχόμενες παρατάσεις έως 31-03-2022.  

Για την αντιμετώπιση του covid-19 στο εμβολιαστικό κέντρο προσελήφθησαν μία (1)  επικουρική υπάλληλος κλάδου ΔΕ Νοσηλευτικής και μία (1) ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό  Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για ένα έτος. 

Γ. Στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μούδρου υπηρετούν: 

Ένας (1) αγροτικός ιατρός από 17-09-2021 μέχρι 16-08-2022 που λήγει η σύμβασή  του. 

Μία μόνιμη ιατρός ΕΣΥ Επιμελήτρια Β΄ Γενικής Ιατρικής, η οποία είναι μετακινημένη  από το Περιφερειακό Ιατρείο Πορτιανού στο εμβολιαστικό κέντρο λόγω covid-19. Τρεις (3) επικουρικοί υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου  Χρόνου (άρθρο 34 του Ν.4351/2015), χρονικής διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) μηνών  και έως σήμερα με παρατάσεις στον κλάδο: 

ΤΕ Νοσηλευτικής από 12-12-2018. 

ΔΕ Νοσηλευτών/Βοηθών Νοσηλευτικής από 18-1-2019

ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού από 24-12-2018. 

Για την αντιμετώπιση του covid-19 στο εμβολιαστικό κέντρο προσελήφθησαν  μία (1) επικουρική διοικητικός υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων με  σύμβαση ΕΣΠΑ, η οποία λείπει με συνεχόμενες αναρρωτικές άδειες και μία (1)  υπάλληλος ΔΕ Νοσηλευτικής με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ για ένα έτος, η οποία έχει  τεθεί σε αναστολή καθηκόντων από 01-09-2021, για επιτακτικούς λόγους προστασίας  της δημόσιας υγείας. 

Γ. Στο Περιφερειακό Ιατρείο Πορτιανού, υπηρετεί: 

Μία (1) ιατρός κλάδου ΕΣΥ, Επιμελήτρια Β΄ Γενικής Ιατρικής από 8-5-2019, η  οποία έχει μετακινηθεί στο εμβολιαστικό κέντρο του ΠΠΙ Μούδρου για την  αντιμετώπιση του covid-19 και μία με δύο φορές το μήνα επιστρέφει στην οργανική  της θέση για εξυπηρέτηση των Περιφερειακών Ιατρείων της περιοχής. 

Δ. Στο Τοπικό Ιατρείο Μύρινας, υπηρετούν: 

Μία (1) ιατρός κλάδου ΠΕ Άνευ ειδικότητας, η οποία βρίσκεται σε άδεια άνευ  αποδοχών από 20-07-2019, λόγω οικογενειακών προβλημάτων υγείας (έγγραφο προς Υπ. Υγείας ΔΑΑΔ/41276/17-07-2019) και σύμφωνα με τις υπ’ αρ. πρωτ.  ΔΑΑΔ/74186/27-12-2019 και ΔΑΑΔ/64356/13-10-2021 Αποφάσεις της Διοίκησης  2ης Υ.ΠΕ. Πειραιώς & Αιγαίου.

Μία (1) μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής και μία (1) ΤΕ Μαιευτικής, η  οποία έχει μετακινηθεί από 23-3-20, λόγω συνυπηρέτησης στο Κ.Υ.  Θεσσαλονίκης. 

Ε. Τα Περιφερειακά Ιατρεία Κοντοπούλιο και Ατσικής δεν είναι στελεχωμένα από μόνιμο προσωπικό και εξυπηρετούνται από ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου. 

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Υ4α/οικ. 39170/10-04-2012 κ.υ.α.  «Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Λήμνου» (Β΄ 1248), όπως ισχύει, και  ειδικότερα στο πλαίσιο του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας του  Νοσοκομείου, προβλέπεται Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ). Πρόσφατα  υποβλήθηκε στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, εισήγηση/πρόταση από  μέρους της 2ης ΥΠΕ σχετικά με την τροποποίηση του οργανισμού του Γενικού  Νοσοκομείου Λήμνου με την οποία προτείνεται η μετατροπή υφιστάμενων Ιατρικών  Ειδικοτήτων-Ειδικών Μονάδων σε αυτόνομα Τμήματα, η σύσταση επιπλέον Ιατρικών  Ειδικοτήτων- Ειδικών Μονάδων, η αύξηση των θέσεων προσωπικού (ιατρικού και  λοιπού προσωπικού), και λοιπές μεταβολές που σκοπό έχουν την αναβάθμιση των  παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, την απρόσκοπτη λειτουργία των τμημάτων και την  ασφαλή εφημέρευση. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι η αρμόδια υπηρεσία του ΥΥ,  επί της εισήγησης/πρότασης που υπέβαλλε η 2η ΥΠΕ για το θέμα της τροποποίησης  του οργανισμού, απέστειλε έγγραφο στην 2η ΥΠΕ, προκειμένου να παρασχεθούν  πρόσθετα στοιχεία και διευκρινίσεις για το θέμα. 

Επίσης, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 10092/8-3-2022 έγγραφο του ΕΚΑΒ, σας  γνωρίζουμε ότι η ευθύνη της διακομιδής ασθενών από ένα υγειονομικό σχηματισμό   

σε άλλο βαρύνει τον υγειονομικό σχηματισμό που διακομίζει. Συνεπώς όταν υπάρχει  διακομιδή με χερσαίο ή πλωτό μέσο ο υγειονομικός σχηματισμός που διακομίζει  υποχρεωτικά διαθέτει ιατρό για την διακομιδή. Σε ότι αφορά τις αεροδιακομιδές,  υπάρχουν περιπτώσεις που οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν πτητικό μέσο για  αεροδιακομιδή ασθενούς από περιοχή που δεν υπάρχει βάση αεροδιακομιδών του  ΕΚΑΒ και τότε πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύσει ιατρός από τον υγειονομικό  σχηματισμό που διακομίζει. 

 Σχετικά με την προκύπτουσα ανάγκη συνοδείας βαρέως πασχόντων ασθενών σε  περίπτωση διακομιδής τους με πτητικό μέσο από ιατρούς που υπηρετούν σε μονάδες  υγείας της Δωδεκανήσου, σας γνωρίζουμε ότι:  

α) το πτητικό μέσο της Βάσης Αεροδιακομιδών Ρόδου, που χρησιμοποιείται για  την αεροδιακομιδή ασθενών της Δωδεκανήσου, σε κάθε περίπτωση, είναι  στελεχωμένο από Διασώστες – Πληρώματα Ασθενοφόρου που υπηρετούν στην  Βάση Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ στη Ρόδο. Επίσης στην Λήμνο εδρεύει σταθερά  ελικόπτερο τύπου SUPER PUMA της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο είναι  διαθέσιμο για τις επείγουσες αεροδιακομιδές τόσο της Νήσου Λήμνου όσο και του  Αγίου Ευστρατίου. 

β) φέρει πλήρη τον ιατροφαρμακευτικό εξοπλισμό των αεροδιακομιδών, του  οποίου οι Διασώστες – Πληρώματα Ασθενοφόρου κατέχουν τη χρήση και έχουν την  εμπειρία λειτουργίας του. Συνεπώς, ο συνοδεύων ιατρός έχει την ευθύνη μόνο για τη  συνεχιζόμενη σταθεροποίηση κατά τη διάρκεια της πτήσης του ασθενούς που ήδη  γνωρίζει την πάθησή του και έχει προβεί στην πρώτη αντιμετώπισή του.  

γ) ο συνοδεύων ιατρός πάντα συνεπικουρείται από την πτητική ομάδα των  Διασωστών του ΕΚΑΒ της Βάσης Αεροδιακομιδών, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη  ασφάλεια για την αεροδιακομιδή των ασθενών.  

Συνεπώς ουδείς κίνδυνος προκύπτει στη διαδικασία, δεδομένου ότι, το ΕΚΑΒ  διασφαλίζει αυτήν με εξειδικευμένο προσωπικό και τον πλήρη εξοπλισμό  (ιατροφαρμακευτικό) των αεροδιακομιδών. Περαιτέρω, η συνοδεία από ιατρό που  υπηρετεί στις μονάδες υγείας της Περιφέρειας προβλέπεται θεσμικά, σε περίπτωση  μη στελέχωσης του ΕΚΑΒ. 

Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει αναλυτικά όλες τις διαδικασίες  διακομιδής, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών, κατοίκων και επισκεπτών  των νησιών καθώς επίσης και όλων των άγονων και απομακρυσμένων περιοχών της  χώρας μας.  

 Είναι αληθές ότι το Γραφείο Αεροδιακομιδών του ΕΚΑΒ αντιμετώπισε  πρόβλημα για την κάλυψη μερικών εφημεριών επειδή τέθηκαν σε αναστολή  καθηκόντων ιατροί του ΕΚΑΒ με βάση τον Νόμο 4820/2021. Το πρόβλημα έχει  εκμηδενιστεί και έχουν καλυφθεί οι εφημερίες στις βάσεις των αεροδιακομιδών  (Ελευσίνα, Ρόδος, Σύρος, Άκτιο). 

 Το ΕΚΑΒ παραμένει ανοιχτό σε ιατρούς του ΕΣΥ που θέλουν να συνεργαστούν  με το ΕΚΑΒ και να κάνουν εφημερίες στις βάσεις των αεροδιακομιδών. Αναφέρουμε  ως παράδειγμα το Νοσοκομείο της Σύρου όπου 3 ιατροί εφημερεύουν στις  αεροδιακομιδές από την βάση αεροδιακομιδών της Σύρου. 

  

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

Βουλευτές: Μ. Κομνηνάκα, Δ. Μανωλάκου, Η ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ  Μ. Συντυχάκη  

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:

1.Γρ. Αναπλ. Υπουργού ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ 2. Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: