Προσφυγή δεκαεπτά φορέων της Ικαρίας κατά της ΡΑΕ για την εγκατάσταση 110 ανεμογεννητριών

Καλούμε όλους τους φορείς και κατοίκους του νησιού σε συνεργασία προκειμένου να κάνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες και να προλάβουμε τις εξελίξεις.

Δελτίο Τύπου Ομάδας φορέων κατά των ΒΑΠΕ στην Ικαρία:

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 110 ΑΝΕΜΟΓΕΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΟΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε πως την 13/12/2021 κατατέθηκε αίτηση αναθεώρησης για την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 0875/2011 άδειας παραγωγής και 0542/2021 βεβαίωσης παραγωγού ειδικού έργου, για αιολικό σταθμό παραγωγής αιολικής ενέργειας 110 ανεμογεννητριών ισχύος 330,0 MW στην κορυφογραμμή της Ικαρίας, για λογαριασμό των παρακάτω φορέων του νησιού, κατά σειρά αποστολής των εγγράφων:

 1. Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Κάτω Ραχών Ικαρίας Ο Νας
 2. Ορειβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας
 3. Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ραχών Ικαρίας, Λιτάνι
 4. Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γιαλισκαρίου Ικαρίας, η Ανάληψις
 5. Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Προισπέρας Ικαρίας Καστέλι
 6. Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός και Φιλοδασικός Σύλλογος Μανδριών Η Δολίχη
 7. Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος απανταχού Καρκιναγριωτών και ερασιτεχνών αλιέων και ναυτικών αθλημάτων Καρκιναγρίου Η Λιβάδα
 8. Σύνδεσμος βορειοδυτικής Ικαρίας-Προοδευτικός Σύλλογος Βρακάδων
 9. Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Η Αράθοσα
 10. Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος  Άγιος Πολύκαρπος
 11. Εξωραϊστικός-Εκπολιτιστικός Σύλλογος Οι Καρές
 12. Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ραχών Ικαρίας
 13. Κίνηση Πολιτών Ραχών Ικαρίας
 14. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών μικτού γυμνασίου και υπό ίδρυση λυκείου Ραχών Ικαρίας
 15. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών δημοτικών σχολείων Αγίου Πολυκάρπου και Καστανιών Δήμου Ραχών Ικαρίας
 16. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών και μαθητριών των δημοτικών σχολείων Χριστού Ραχών και Αγίου Δημητρίου Ραχών Ικαρίας
 17. Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων Ικαρίας και Φούρνων

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ.

Ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Αίτηση Αναθεώρησης

(κατ’ άρθρο 11 παρ. 7 του Ν. 4685/2020)

1. Του σωματείου με την επωνυμία “Εξωραϊστικός – Εκπολιτιστικός Σύλλογος
Κάτω Ραχών Ικαρίας Ο ΝΑΣ”, που εδρεύει στον οικισμό Νας Ραχών Ικαρίας,
όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 800055209.
2. Του σωματείου με την επωνυμία “Ορειβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας”,
που εδρεύει στις Ράχες Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
3. Του σωματείου με την επωνυμία “Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος
Ραχών Ικαρίας, ΛΙΤΑΝΗ”, που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Ραχών Ικαρίας, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 800055154.
4. Του σωματείου με την επωνυμία “Εξωραϊστικός, πολιτιστικός σύλλογος
Γιαλισκαρίου Ικαρίας η Ανάληψις”, που εδρεύει στο Γιαλισκάρι Ικαρίας, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 997968740.
5. Του σωματείου με την επωνυμία “ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕΣΠΕΡΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ‘ΚΑΣΤΕΛΙ’”, που εδρεύει στην Προεσπέρα Ικαρίας, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 800055166.
6. Του σωματείου με την επωνυμία “Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός και φιλοδασικός
σύλλογος Μανδριών Η ΔΟΛΙΧΗ” , που εδρεύει στο χωριό Μανδριά Αγίου
Πολυκάρπου Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
7. Του σωματείου με την επωνυμία “ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ “Η ΛΙΒΑΔΑ”” , που εδρεύει στο Καρκινάγρι (Τοπική
Κοινότητα Καρκιναγρίου – Δημοτική Ενότητα Ραχών) του Δήμου Ικαρίας, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 996991340.
8. Του σωματείου με την επωνυμία “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ –
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΚΑΔΩΝ” , που εδρεύει στην Αθήνα, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090075910.
9. Του σωματείου με την επωνυμία “ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Η
ΑΡΑΘΟΣΑ”” , που εδρεύει στην Αρέθουσα Δημοτικής Ενότητας Ευδήλου του
Δήμου Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
10. Του σωματείου με την επωνυμία “Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος” που
εδρεύει στον Άγιο Πολύκαρπο Ικαρίας, με ΑΦΜ 090393113, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα.
11. Του σωματείου με την επωνυμία “Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος “ΟΙ
ΚΑΡΕΣ”” που εδρεύει στον Προφήτη Ηλία Ραχών Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται
νόμιμα.
12. Του σωματείου με την επωνυμία “ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ” που εδρεύει στις Ράχες Ικαρίες, όπως εκπροσωπείται νόμιμα,
με ΑΦΜ 090394195.
13. Του σωματείου με την επωνυμία “ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ” που
εδρεύει στις Ράχες Ικαρίες, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 090394054.
14. Του σωματείου με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ”, που
εδρεύει στις Ράχες Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 800055977.
15. Του σωματείου με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ”, που εδρεύει στον Άγιο Πολύκαρπο Ικαρίας, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 800057621.
16. Του σωματείου με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΑΧΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ”, που εδρεύει στις Ράχες Ικαρίας, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 800056126.
17. Του σωματείου με την επωνυμία “ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ”, που εδρεύει στον Άγιο Κήρυκο
Ικαρίας, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με ΑΦΜ 996992046.

Για την ακύρωση
1. Της υπ’ αριθμ. 0542/2021 βεβαίωσης παραγωγού ειδικού έργου, εκδοθείσας
από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. κ. Αθανάσιο Δαγούμα για αιολικό σταθμό
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 330,0 MW και
μέγιστης ισχύος παραγωγής 330,0 MW στη θέση «Βίγλα – Καψάλη – Ποδήλια –
Υψώνας – Κασμιάνος – Προβατοκεφάλας – Ρούκουνας – Σαραντάδων – Ερίφη –
Κουταλόπετρα – Βάρκα – Παπουλογάρι – Σελλάδια Μεγάλοφος – Σαμάκι –
Κλιράτια – Στάσουσα – Παπουτσοκρύφτης – Αναβάθρες – Ράντι – Σταυρί –
Πούντα – Πρ. Ηλίας – Κακό Καταβασίδι – Αιθέρας όρος» των Δημοτικών
Ενοτήτων ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ, ΕΥΔΥΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ του Δήμου ΙΚΑΡΙΑΣ, της Περιφέρειας
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και
διακριτικό τίτλο «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Μ.Α.Ε.» (ΑΔ-02684).
2. Της υπ’ αριθμ. 0875/2011 Απόφασης της Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 330,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής
330,0 MW στη θέση «Βίγλα – Καψάλη – Ποδήλια – Υψώνας – Κασμιάνος –
Προβατοκεφάλας – Ρούκουνας – Σαραντάδων – Ερίφη – Κουταλόπετρα – Βάρκα
– Παπουλογάρι – Σελλάδια Μεγάλοφος – Σαμάκι – Κλιράτια – Στάσουσα –
Παπουτσοκρύφτης – Αναβάθρες – Ράντι – Σταυρί – Πούντα – Πρ. Ηλίας – Κακό
Καταβασίδι – Αιθέρας όρος» των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ, ΕΥΔΥΛΟΥ,
ΡΑΧΩΝ του Δήμου ΙΚΑΡΙΑΣ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, της εταιρείας με
την επωνυμία «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
Μ.Α.Ε.» (ΑΔ-02684).
3. Κάθε συναφούς άλλης πράξης ή παράλειψης.

1. Εισαγωγικά

Με τις προσβαλλόμενες πράξεις χορηγήθηκε στην εταιρεία με την επωνυμία
«ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Μ.Α.Ε.» αρχικά εν έτει 2011
άδεια παραγωγής και εν συνεχεία το έτος 2021 βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου
για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 330,0
MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 330,0 MW στη θέση «Βίγλα – Καψάλη – Ποδήλια –
Υψώνας – Κασμιάνος – Προβατοκεφάλας – Ρούκουνας – Σαραντάδων – Ερίφη –
Κουταλόπετρα – Βάρκα – Παπουλογάρι – Σελλάδια Μεγάλοφος – Σαμάκι – Κλιράτια –
Στάσουσα – Παπουτσοκρύφτης – Αναβάθρες – Ράντι – Σταυρί – Πούντα – Πρ. Ηλίας –
Κακό Καταβασίδι – Αιθέρας όρος» των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ, ΕΥΔΥΛΟΥ,
ΡΑΧΩΝ του Δήμου ΙΚΑΡΙΑΣ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, αποτελούμενου
συνολικά από 110 ανεμογεννήτριες με διάμετρο πτερωτής έκαστη ενενήντα (90) μέτρα.

2. Έννομο Συμφέρον

1. Το πρώτο από εμάς σωματείο έχω μεταξύ άλλων, ως σκοπό, την ιδιαίτερη
φροντίδα και μέριμνα για την προγραμματισμένη τουριστική ανάπτυξη της περιοχής
των Κάτω Ραχών Ικαρίας και τη σωστή, πολιτισμένη και κοινωνικά αποδεκτή χρήση της
ευρύτερης τουριστικής ζώνης ως εξοχικού θερέτρου, τον ευπρεπισμό και την
καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων της περιοχής και τον σεβασμό του φυσικού και
παραδοσιακού χώρου.
2. Το δεύτερο από εμάς σωματείο “Ορειβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας”
έχω, μεταξύ άλλων, σκοπό τη διάδοση της αγάπης και του σεβασμού προς την ορεινή
φύση και τη συνδεόμενη με αυτήν πολιτιστικής κληρονομιάς. Για την πραγματοποίηση
αυτού του σκοπού το σωματείο μας συνεισφέρει ενεργά σε κάθε έργο που γίνεται με
σκοπό να διαφυλάξει την ακεραιότητα και την ανάδειξη της αξίας του φυσικού
περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς.
3. Το τρίτο από εμάς σωματείο “Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ραχών
Ικαρίας, ΛΙΤΑΝΗ” έχω, μεταξύ άλλων, σκοπό την παροχή βοήθειας για την επίλυση
κάθε κοινωνικού, πολιτιστικού και οικονομικού προβλήματος του συνοικισμού Αγίου
Δημητρίου Ραχών Ικαρίας , τη θετική συμβολή στην εν γένει ανάπτυξή του και τη
διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
4. Το τέταρτο από εμάς σωματείο “Εξωραϊστικός, πολιτιστικός σύλλογος
Γιαλισκαρίου Ικαρίας η Ανάληψις” έχω, μεταξύ άλλων, σκοπούς τη μέριμνα για την
πνευματική και πολιτιστική εξύψωση των μελών του σωματίου και γενικότερα των
κατοίκων του χωριού Γιαλισκάρι, την εκτέλεση έργων οδοποιίας, υδρεύσεως,
αρδεύσεως, δενδροφυτεύσεων, καθαρισμού και εξωραϊσμού των παραλιακών χώρων
του χωριού, την εκτέλεση κάθε άλλου έργου που συντελεί στην άνοδο του πολιτιστικού
επιπέδου των μελών του σωματείου.
5. Το πέμπτο από εμάς σωματείο με την επωνυμία “ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ –
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΕΣΠΕΡΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ’ΚΑΣΤΕΛΙ’” έχω σκοπούς, μεταξύ
άλλων, την αναγέννηση και πρόοδο των χωριών Προεσπέρας και Κάτω Προεσπέρας
Ικαρίας, την μελέτη των προβλημάτων των χωριών αυτών και την προσπάθεια για την
επίλυσή τους με κάθε νόμιμο μέσο.
6. Το έκτο από εμάς σωματείο “Εκπολιτιστικός Εξωραϊστικός και φιλοδασικός
σύλλογος Μανδριών Η ΔΟΛΙΧΗ” έχω σκοπούς, μεταξύ άλλων, την πολιτιστική ανάπτυξη
και βελτίωση της ζωής των κατοίκων του χωριού Μανδριά Αγίου Πολυκάρπου Ικαρίας,
τη διατήρηση και διαφύλαξη του δασικού πλούτου και την αποτροπή της υποβάθμισης
του περιβάλλοντος του χωριού.
7. Το έβδομο από εμάς σωματείο “ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ “Η ΛΙΒΑΔΑ”” έχω σκοπούς, μεταξύ άλλων, την προστασία και διαφύλαξη
του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής του Καρκιναγρίου και ευρύτερα της Ικαρίας,
τη συμβολή στην αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων του χωριού και της
περιοχής, την προβολή των ιστορικών και θρησκευτικών μνημείων της περιοχής και
γενικά της πολιτιστικής κληρονομιάς.
8. Το όγδοο από εμάς σωματείο “ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ –
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΑΚΑΔΩΝ” έχω σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του
καταστατικού μου, μεταξύ άλλων, την μελέτη και επίλυση των προβλημάτων
εξωραϊσμού και προστασίας του περιβάλλοντος που αφορούν το χωριό Βρακάδες
Ικαρίας, σε σχέση με τα γενικότερα προβλήματα της Βορειοδυτικής Ικαρίας.
9. Το ένατο από εμάς σωματείο “ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Η
ΑΡΑΘΟΣΑ”” έχω σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 3 του καταστατικού μου, μεταξύ
άλλων, την μελέτη, προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος του οικισμούς της
Αρέθουσας, την προστασία του περιβάλλοντος ευρύτερα, την διάσωση και διάδοση της
πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.
10. Το δέκατο από εμάς σωματείο “Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος” έχω
σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού μου, μεταξύ άλλων, την εξύψωση
του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου των κατοίκων του Αγίου Πολυκάρπου
Ικαρίας, την συμβολή στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων του Αγίου
Πολυκάρπου και ευρύτερα του νησιού και της χώρας και τον εξωραϊσμό του Αγίου
Πολυκάρπου.
11. Το ενδέκατο από εμάς σωματείο “Εξωραϊστικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος “ΟΙ
ΚΑΡΕΣ”” έχω σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού μου, μεταξύ άλλων,
την εξύψωση του μορφωτικού και πνευματικού επιπέδου των κατοίκων του Προφήτη
Ηλία Ραχών Ικαρίας, την συμβολή στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων του
Προφήτη Ηλία και ευρύτερα του νησιού και της χώρας, τον εξωραϊσμό του χωριού, την
διατήρηση των πολιτιστικών και φυσικών μνημείων (παλαιά σπίτια, ναοί, δένδρα κλπ.).
12. Το δωδέκατο από εμάς σωματείο “ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ” έχω σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού
μου, μεταξύ άλλων, την εξύψωση του πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των
μελών και των κατοίκων των Ραχών Ικαρίας και τη μέριμνα για τη μελέτη, προαγωγή
και επίλυση των αφορώντων τις Ράχες Ικαρίας προβλημάτων.
13. Το δέκατο τρίτο από εμάς σωματείο “ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ” έχω
σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού μου, μεταξύ άλλων, την
ενεργοποίηση των πολιτών για την καλύτερη ποιότητα ζωής, την παρέμβαση στα
δημόσια πράγματα με σκοπό την αποτροπή της υποβάθμισης της ζωής των πολιτών,
την προστασία και ενίσχυση της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής των Ραχών Ικαρίας
και ευρύτερα του νησιού, τη διάσωση και διατήρηση στοιχείων του τοπικού
πολιτισμού.
14. Το δέκατο τέταρτο από εμάς σωματείο “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΙΚΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟ ΙΔΡΥΣΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΡΑΧΩΝ
ΙΚΑΡΙΑΣ” έχω σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού μου, μεταξύ άλλων,
την συμβολή στην αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών, την προαγωγή της παιδείας,
την βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης των μαθητών, την ίδρυση μαθητικών
εξοχών.
15. Το δέκατο πέμπτο από εμάς σωματείο “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ” έχω σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού μου, μεταξύ
άλλων, την συμβολή στην αγωγή και εκπαίδευση των μαθητών, την προαγωγή της
παιδείας, την βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης των μαθητών, την ίδρυση
μαθητικών εξοχών, την καλή υγεία των μαθητών
16. Το δέκατο έκτο από εμάς σωματείο “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΡΑΧΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΡΑΧΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ”, έχω σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 του
καταστατικού μου, μεταξύ άλλων, την συμβολή στην αγωγή και εκπαίδευση των
μαθητών, την προαγωγή της παιδείας, την βελτίωση των όρων φοίτησης και διαβίωσης
των μαθητών, την ίδρυση μαθητικών εξοχών.
17. Το δέκατο έβδομο από εμάς σωματείο “ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΩΝ” έχω σκοπούς, σύμφωνα με το
άρθρο 2 του καταστατικού μου, μεταξύ άλλων, την υπεράσπιση όλων των δικαιωμάτων
των μελών μου (στα οποία περιλαμβάνονται όλοι οι εργατοτεχνίτες που εργάζονται σε
οικοδομές, στην οδοποιία, στα λατομεία, στις κατασκευές), οικονομικών, κοινωνικών,
πολιτικών, καθώς και την ηθική και υλική συμπαράσταση στον αγώνα άλλων
σωματείων.
Επειδή με τις προσβαλλόμενες πράξεις, όπως ειδικά κατωτέρω εκθέτουμε,
παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος, οι αρχές της
βιωσιμότητας και της αειφορίας καθώς και οι διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αιειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε (εφεξής: ΕΠΣΧΑΑ
ΑΠΕ), του ΣΧΟΟΑΠ των τέως Δήμων Αγ. Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών και του
Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Βορείου Αιγαίου, καθώς αδειοδοτείται με άδεια
παραγωγής και πλέον βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου αιολικός σταθμός
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που αναπτύσσεται σε όλη την έκταση του νησιού της
Ικαρίας, και μεταξύ άλλων στην κορυφογραμμή του όρους «Αθέρας» και σε μέρη του
νοτιοδυτικού τμήματος του νησιού, κατά παράβαση των διατάξεων του ΕΠΣΧΑΑ ΑΠΕ
σχετικά με τις περιοχές αποκλεισμού, εντός των οποίων αποκλείεται ρητώς η
χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων (άρθρο 6 παρ. 1 ΕΠΣΧΑΑ ΑΠΕ) καθώς και των
ελάχιστων αποστάσεων από κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, διατηρητέα
μνημεία της φύσης, οδικούς άξονες και οδικό δίκτυο αρμοδιότητας των Ο.Τ.Α, κατά
τρόπο που τίθενται σε κίνδυνο οι χρήστες των οδών της περιοχής, αλλοιώνεται το τοπίο
της ευρύτερης περιοχής, υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων και των
επισκεπτών και προσωρινώς διαμενόντων στην περιοχή. Με τις προσβαλλόμενες
πράξεις θα πληγεί βάναυσα το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, τα δάση, η εν γένει
χλωρίδα και πανίδα του νησιού της Ικαρίας συνολικά αλλά και των περιοχών όπου
εδρεύει το καθένα από εμάς, θα πληγεί η αισθητική των οικισμών του νησιού και το
τοπίο του νησιού και όλων των περιοχών εγκατάστασης του έργου, θα υποβαθμιστεί η
ποιότητα ζωής των μελών μας και όλων των κατοίκων του νησιού, θα επιδεινωθούν οι
όροι διαβίωσης όλων των κατοίκων του νησιού, συμπεριλαμβανομένων βεβαίως και
των μελών μας, των μαθητών των σχολείων, των οικοδόμων
Επειδή, επομένως, θίγονται οι καταστατικοί σκοποί μας όπως προεκτέθηκαν για
καθένα από εμάς και, ως εκ τούτου με προφανές έννομο συμφέρον και εμπροθέσμως
και εν γένει παραδεκτώς ασκούμε την παρούσα κατά των προσβαλλόμενων πράξεων,
των οποίων λάβαμε γνώση την 1η Δεκεμβρίου 2021, για τους κατωτέρω
προβαλλόμενους λόγους και όσους άλλους επιφυλασσόμαστε να προβάλουμε στο
μέλλον:

3. ΛΟΓΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ

Ι. Παραβίαση άρθρου 24 Σ και της συνταγματικώς κατοχυρωμένης αρχής της
βιωσιμότητας – Παραβίαση A.Y./Φ1/οικ.19598/1-10-2010 και Ε.Σ.Ε.Κ.-
Παραβίαση της αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 Σ)

Το επίδικο έργο αδειοδοτήθηκε από την Αρχή Σας κατ’ επίκληση και κατ’
εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ 49828/12.11.2008 «Έγκριση ειδικού χωροταξικού
σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της
στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β΄2464/3.12.2008)
(εφεξής: ΕΠΣΧΑΑ ΑΠΕ).
Ωστόσο, δεδομένου ότι το έργο χωροθετείται σχεδόν εξ ολοκλήρου εντός
προστατευόμενων περιοχών Natura, στις οποίες, όπως αναλύεται εν συνεχεία,
εμπίπτουν, μεταξύ άλλων και οικότοποι προτεραιότητας κατά την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ
«για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας» (Παράρτημα Ι), μερικώς δε εντός δάσους και δασικής έκτασης, και
συγκεκριμένα του Δάσους Ράντη, το οποίο έχει μεταξύ άλλων χαρακτηριστεί και
διατηρητέο μνημείο της φύσης, οι προσβαλλόμενες είναι παράνομες και εχώρησαν
κατά παράβαση των διατάξεων του Συντάγματος για την προστασία του
περιβάλλοντος, την απαγόρευση μεταβολής του χαρακτήρα των δασών και δασικών
εκτάσεων, ει μη μόνον σε όλως εξαιρετικούς λόγους, καθώς και της αρχής της
βιωσιμότητας και της αειφορίας, η οποία επιτάσσει τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος
εις το διηνεκές, μέσω της συνετούς χρήσης των πόρων, ως αναγκαίας προϋπόθεσης της
επιβίωσης του ανθρώπου σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Οι παραλείψεις αυτές
οφείλονται στο γεγονός ότι, κατά παγκόσμια πρωτοτυπία και κατά πλήρη παράβαση
των επιστημονικών προδιαγραφών που διέπουν τον χωροταξικό σχεδιασμό, το Ειδικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΣΧΑΑ ΑΠΕ),
κατ’ εφαρμογή του οποίου, υποτίθεται, εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες, δεν πληροί
καμία από τις προϋποθέσεις της σχετικής επιστημονικής μεθοδολογίας. Συγκεκριμένα,
αντί να προβεί αυτό το ίδιο, μετά από εξειδικευμένη έρευνα και τεκμηρίωση στον
ακριβή προσδιορισμό των περιοχών εκείνων της Χώρας στις οποίες ενδείκνυται η
εγκατάσταση κάθε συγκεκριμένου είδους ΑΠΕ (αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα,
γεωθερμία, βιομάζα κ.ο.κ.), επιτρέπει την χωροθέτηση αιολικών πάρκων σε ολόκληρη
την ηπειρωτική χώρα [Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) και Περιοχές Αιολικής
Καταλληλότητας (ΠΑΚ)] (άρθρο παρ. 1 στ. α΄ του ΕΠΣΧΑΑ ΑΠΕ) καθώς και στα
κατοικημένα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους, συμπεριλαμβανομένης της
Κρήτης (άρθρο 5 παρ. 1 στ. β΄ του ΕΠΣΧΑΑ ΑΠΕ) άνευ επιστημονικού ερείσματος. Η
χωροθέτηση αποκλείεται σε ελάχιστες περιπτώσεις, στις λεγόμενες περιοχές
αποκλεισμού, στις οποίες όμως δεν συμπεριλαμβάνονται τα δάση και οι δασικές
εκτάσεις (αλλά μόνον οι πυρήνες των Εθνικών Δρυμών και τα Αισθητικά Δάση), ούτε
και οι προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου Natura 2000 (ει μη μόνον όσες εξ αυτών
εμπίπτουν σε οικοτόπους προτεραιότητας).
Το ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ, σε συνδυασμό και με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων στην οποία στηρίζεται, παραδέχεται τον υψηλό βαθμό γενικότητας που το
χαρακτηρίζει, θεωρεί όμως ότι το πρόβλημα αυτό θεραπεύεται, δήθεν με τη μετάθεση
των απαντήσεων στα κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα έπρεπε κανονικά να
αντιμετωπίζονται στο επίπεδο του Στρατηγικού Σχεδιασμού, σε μεταγενέστερο στάδιο,
το οποίο χαρακτηρίζει ως «επόμενο ωριμότερο [sic] στάδιο σχεδιασμού των έργων».
Με δεδομένη λοιπόν τη δυνατότητα χωροθέτησης ΑΣΠΗΕ σε ολόκληρη
ουσιαστικά την Επικράτεια, η απόφαση για κάθε μεμονωμένη χωροθέτηση λαμβάνεται
ατομικά, με κριτήριο – σύμφωνα με το ανωτέρω ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ– τη μέγιστη
επιτρεπόμενη πυκνότητα αιολικών εγκαταστάσεων σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α,
κριτήριο προδήλως απρόσφορο, αφού στηρίζεται στη διοικητική διαίρεση της Χώρας, η
οποία ουδόλως αντιστοιχεί σε γεωμορφολικά, υδρολογικά και περιβαλλοντικά, ακόμα
και οικιστικά χαρακτηριστικά κάθε περιοχής) και την τήρηση των κανόνων ένταξης στο
τοπίο.
Η προσέγγιση αυτή του ΕΠΣΧΑΑ ΑΠΕ, ανεξάρτητα από την επιστημονική
εγκυρότητά της, δημιουργεί πάντως εξαιρετικά αυξημένες απαιτήσεις στο επίπεδο της
ατομικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, οι οποίες δεν πληρούνται εν προκειμένω και
δυστυχώς δεν πληρούνται γενικώς, καθώς κατά την αδειοδότηση από την Αρχή σας δεν
εξετάζονται παρά τα ανεπαρκή κριτήρια αποκλεισμού που περιλαμβάνει το ΕΠΧΣΑΑ
ΑΠΕ και μάλιστα με τον περιορισμό που έχει επιβάλει (άνευ νόμιμου ερείσματος) η
Αρχή Σας, με την απόφαση 1258/2010, να εξετάζει τα κριτήρια αυτά μόνον εφόσον
προσδιορίζονται τα γεωγραφικά όρια των ζωνών αποκλεισμού με συντεταγμένες που
έχουν περιέλθει σε γνώση αυτής (!)
Το αποτέλεσμα αυτής της πρακτικής είναι η ανεξέλεγκτη χωροθέτηση ιδίως
ΑΣΠΗΕ σε κάθε περιοχή της χώρας, καθώς έχουν χορηγηθεί από την Αρχή Σας ήδη πριν
την έκδοση της προσβαλλόμενης βεβαίωσης παραγωγού άδειες παραγωγής/
βεβαιώσεις παραγωγού μόνο για ΑΣΠΗΕ, συνολικής ισχύος άνω των 40 GW, και είναι
υπό εξέταση αιτήσεις που αντιστοιχούν σε ακόμη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ,
χωρίς καμία μέριμνα για την προστασία του περιβάλλοντος, κατά παράβαση της
συνταγματικής προστασίας των δασών και κατά παράβαση της αρχής της βιωσιμότητας
και της αειφορίας, αλλά και αυτής ακόμη της νομοθεσίας που καθορίζει ποσοτικούς
περιορισμούς στην εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ ανά τεχνολογία.
Οι αθρόες αυτές αδειοδοτήσεις δεν έχουν κανένα έρεισμα στις ανάγκες
ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, ούτε και στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς
δεσμεύσεις της, όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και
προώθησης των ΑΠΕ.
Δεν βρίσκουν έρεισμα ούτε στις διατάξεις του Ν. 3851/2010, του οποίου γίνεται
επίκληση στο αιτιολογικό μέρος της δεύτερης προσβαλλόμενης, ή του ισχύοντος
Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα [Ε.Σ.Ε.Κ.: Αριθ. 4 /23-12-2019 Απόφαση
του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ 4893/31-122019)], όσον
αφορά το μερίδιο των ΑΠΕ και ιδίως των ΑΣΠΗΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.
Κατά το χρόνο υποβολής της αιτήσεως προς έκδοση άδειας παραγωγής για τον
προκείμενο ΑΣΠΗΕ ήταν σε ισχύ η Αριθ. A.Y./Φ1/οικ.19598/1-10-2010 Απόφαση της
Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1630 Β/2010), βάσει του άρθρου 1 της οποίας η επιδιωκόμενη
εγκατεστημένη ισχύς αιολικών κατά το έτος 2020 ήταν 7.500 MW. Ήδη δε βάσει του
ισχύοντος κατά το χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξεων Ε.Σ.Ε.Κ. το όριο αυτό
για το έτος 2030 έχει μειωθεί σε 7.050 MW.
Πρόκειται για στόχους πολύ μικρότερους εκείνων που έχουν ήδη επιτευχθεί
καθώς έχουν αδειοδοτηθεί, όπως προαναφέραμε, άνω των 40 GW έργων αιολικών, εκ
των οποίων μάλιστα έχουν άδεια λειτουργίας ήδη κατά την έκδοση της
προσβαλλόμενης πράξης τα 4,3 GW, ενώ έργα που φτάνουν τα 6 GW διαθέτουν
έγκριση περιβαλλοντικών όρων, εκ των οποίων έργα ισχύος περί το 1 GW διαθέτει
άδεια εγκατάστασης.
Κατά πάγια κρίση της ΡΑΕ και των Δικαστηρίων, η άδεια / βεβαίωση
παραγωγού, συνιστά άδεια σκοπιμότητας του εκάστοτε έργου.
Ποια ήταν λοιπόν η σκοπιμότητα της αδειοδότησης του συγκεκριμένου έργου,
όταν κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης βεβαίωσης παραγωγού ειδικού έργου, η
οποία εξεδόθη κατόπιν αίτησης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 0875/2011 Απόφασης της
Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ήδη υπερκαλυφθεί η
προβλεπόμενη ισχύς έργων ΑΣΠΗΕ με ΑΣΠΗΕ που ήδη λειτουργούν ή είναι ήδη σε πολύ
πιο προχωρημένο αδειοδοτικό καθεστώς, που υπερκαλύπτει κάθε ποσοτικό στόχο
διείσδυσης ΑΣΠΗΕ στην ηλεκτροπαραγωγή; Πώς επίσης η έκδοση της υπ’ αριθμ.
0542/2021 βεβαίωσης παραγωγού ειδικού έργου βρίσκεται σε συμφωνία με τις
συνταγματικές επιταγές της αρχής της βιωσιμότητας και της αειφορίας, ιδίως στην
προκειμένη περίπτωση που πρόκειται να εγκατασταθούν 110 ανεμογεννήτριες σε όλη
την έκταση του νησιού οδηγώντας στον δυσανάλογο περιορισμό των φυσικών πόρων
λόγω υποβάθμισης ή εξάλειψης αυτών;
Όπως είναι προφανές, κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να συμμορφώνεται με
τις συνταγματικές διατάξεις, άλλως αυτές θα ήταν κενές περιεχομένου. Επίσης, εκτός
του Συντάγματος, η κατάλληλη αποτίμηση ενός έργου εκ μέρους των αρχών, εν
προκειμένω της Αρχή Σας ως αρμόδιου οργάνου για την αδειοδότηση του ΑΣΠΗΕ,
προκύπτει και από τις ευρωπαϊκές επιταγές. Σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες 92/43 ΕΚ
και 2009/147/EK τα έργα ηλεκτροπαραγωγής από αιολική ενέργεια εγκρίνονται από τις
αρμόδιες αρχές μόνον όταν υπάρχει η διασφάλιση ότι η επένδυση δεν πρόκειται να
επηρεάσει αρνητικά την ακεραιότητα της περιοχής Natura και του Δικτύου Natura 2000
ή όταν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και παρά τις αρνητικές επιπτώσεις, διαπιστωθεί ότι
δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θεωρηθεί ότι το έργο εξυπηρετεί υπέρτερο
δημόσιο συμφέρον, πράγμα που δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση.
Δεδομένων των ανωτέρω, η Αρχή Σας λοιπόν θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με
το άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος, με το πρώτο στάδιο να συμπεριλαμβάνει τον
αναγκαίο έλεγχο δια της διενέργειας προκαταρκτικής εκτίμησης (ελέγχου),
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν, είναι πιθανό να επηρεαστεί σημαντικά ο τόπος
Natura 2000, πλησίον ή εντός του οποίου προορίζεται να χωροθετηθεί ο αιολικός
σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εν προκειμένω, πολύ μεγάλος αριθμός
ανεμογεννητριών του εν λόγω ΑΣΠΗΕ (ειδικότερα πρόκειται για τις είκοσι τέσσερις (24)
ανεμογεννήτριες που απλώνονται στην κορυφογραμμή του όρους «Αθέρας») βρίσκεται
εντός της περιοχής NATURA 2000 με κωδικό GR4120004 και ονομασία «ΙΚΑΡΙΑ –
ΦΟΥΡΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ», η οποία έχει χαρακτηρισθεί Ειδική Ζώνη Διατήρησης
(ΕΖΔ) και στην οποία απαντώνται οι εξής τύποι οικοτόπων (αναφορά με κωδικούς) της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας» (Παράρτημα Ι): 1240 «Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με
βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp», 1310 «Πρωτογενής βλάστηση με
Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών», 1410
«Μεσογειακά αλίπεδα (Juncetalia maritimi)», 2110 «Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες»,
2260 «Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων Cisto-Lavenduletalia», 3170
«Μεσογειακά εποχικά τέλματα», 3290 «Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από
Paspalo-Agrostidion» 4090 «Ενδημικά ορεινά μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις
θάμνους», 5210 «Δενδροειδή matorrals με Juniperus spp.», 5330 «Θερμομεσογειακές
και προερημικές λόχμες», 5420 «Sarcopoterium spinosum phryganas», 6220
«Ψευδοστέπα με αγροστώδη και μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea», 8210
«Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση», 8220 «Πυριτικά
βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση», 9260 «Δάση με Castanea sativa», 92C0
«Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)», 92D0
«Νότια παρόχθια δάση-στοές και λόχμες (Nerio-Tamaricetea και Securinegion
tinctoriae)», 9320 «Δάση με Olea και Ceratonia», 9340 «Δάση με Quercus ilex και
Quercus rotundifolia», 9540 «Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκων της
Μεσογείου».
Σημειωτέον ότι από τους ανωτέρω τύπους οικοτόπων, οι οικότοποι με κωδικούς
3170 «Μεσογειακά εποχικά τέλματα» και 6220 «Ψευδοστέπα με αγροστώδη και
μονοετή φυτά από Thero-Brachypodietea» αποτελούν σύμφωνα με την Οδηγία
92/43/ΕΟΚ « για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας » οικότοπους προτεραιότητας και, ως εκ τούτου, αποτελούν περιοχές
όπου απαγορεύεται ρητά η χωροθέτηση αιολικών εγκατάστασεων σύμφωνα με το
άρθρο 6 παρ. 1 στ. ε’ του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ (ΕΠΣΧΑΑ ΑΠΕ).
Επιπλέον, η ύπαρξη στην ανωτέρω περιοχή Natura 2000 με κωδικό GR4120004, τύπου
οικολογικού ενδιαιτήματος προτεραιότητας ή/και είδους προτεραιότητας κατά την
έννοια του άρθρου 1 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, επιβεβαιώνεται και από την Απόφαση
2006/613/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 259 της 21.9.2006). Περαιτέρω, το όρος «Αθέρας» και
η περιοχή Πλαγιάς Ικαρίας, στην κορυφογραμμή του οποίου όρους πρόκειται να
εγκατασταθούν οι 24 εκ των 110 ανεμογεννητριών αποτελεί βιότοπο CORINE με κωδικό
τόπου: A00040069, αποτελώντας έναν εξαιρετικά σημαντικό βιότοπο της νήσου
Ικαρίας. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι το όρος «Αθέρας» όπως και περιοχές του
νοτιοδυτικού τμήματος του νησιού παρουσιάζουν μεγάλες κλίσεις άνω των 25%, με
αποτέλεσμα ο κίνδυνος διάβρωσης να είναι πολύ μεγάλος, ενώ αυτός (κίνδυνος
διάβρωσης) αυξάνεται με την καταστροφή της προστατευτικής βλάστησης, στην
οποία βεβαίως θα οδηγήσει καθοριστικά η δημιουργία του εν λόγω ΑΣΠΗΕ σχεδόν σε
όλη την έκταση του νησιού.
Επίσης, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανεμογεννητριών στο νοτιοδυτικό τμήμα
του νησιού της Ικαρίας βρίσκεται εντός της περιοχής NATURA 2000 με κωδικό
GR4120005 και ονομασία «Νήσος Ικαρία (Νοτιοδυτικό Τμήμα)», η οποία έχει
χαρακτηριστεί ως ΖΕΠ, καθώς στην εν λόγω περιοχή βρίσκουν καταφύγιο και
αναπαράγονται πλήθος πτηνών, από τα οποία ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής:
Accipiter gentilis butoides (Διπλοσάινο), Accipiter nisus nisus (Τσιχλογέρακο), Buteo
buteo buteo (Γερακίνα), Buteo rufinus rufinus (Αητογερακίνα), Caprimulgus europaeus
(Γυδοβυζάχτρα), Falco eleonorae (Μαυροπετρίτης), Falco naumanni (Κιρκινέζι), Falco
peregrinus brookei (Πετρίτης), Haliaeetus albicilla (Θαλασσαητός), Hieraaetus fasciatus
(Σπιζαητός), Otus scops (Γκιώνης), Phalacrocorax aristotelis (Θαλασσοκόρακας), Puffinus
puffinus puffinus (Μύχος).
Επίσης, προς επίρρωση του ισχυρισμού μας ότι η αδειοδότηση του εν λόγω
ΑΣΠΗΕ παραβιάζει ευθέως την αρχή της αναλογικότητας και επιφέρει πολύ μεγαλύτερη
ζημία σε σχέση με το υποτιθέμενο όφελος, κατά παραβίαση και των αρχών της
βιωσιμότητας και της αειφορίας, λεκτέα τα εξής σχετικά με τις δραματικές επιπτώσεις
που θα έχει το επίδικο έργο στο τοπίο:
Το νότιο άκρο της Ικαρίας και η Κεντρική Ικαρία – Δάσος Ράντη έχουν
κατηγοριοποιηθεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 13 «Κατευθύνσεις στρατηγικής
για το Τοπίο» του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) Βορείου Αιγαίου ως
τοπία που χρήζουν προστασίας, το πρώτο ως τοπίο Περιφερειακής αξίας το δεύτερο ως
τοπίο Εθνικής αξίας. Συγκεκριμένα, στη διάταξη αυτή προβλέπονται τα εξής:
Άρθρο 13 «Κατευθύνσεις στρατηγικής για το Τοπίο»:
«Προωθείται ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η προστασία Τοπίων Διεθνούς και
Εθνικής εμβέλειας, σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο.
Προσδιορίζονται οι εξής τύποι τοπίων με βάση το χαρακτήρα που υπερισχύει, από τον
συνδυασμό των μορφών, λειτουργιών και αξιών: (1) τουριστικός, (2) πολιτισμικός
(θρησκευτικός/ αρχαιολογικός / ιστορικός), (3) περιβαλλοντικός, (4) αγροτικός, (5)
αστικός, (6) αισθητικός (αρχιτεκτονικός / φυσικός), (7) παραγωγικός (μεταποιητικός)
(Χάρτης Π.2ε).
Τα κριτήρια αξιολόγησης των τοπίων είναι: (1) αισθητικό και φυσικό κάλλος, (2)
αναγνωσιμότητα, (3) μοναδικότητα – σπανιότητα, (4) τo τοπίο ως ιδιαίτερος φυσικός
πόρος, (5)αντιπροσωπευτικότητα, (6)ιδιαίτερης μορφολογικής δομής οικισμοί και
στοιχεία αρχιτεκτονικής οπτικά εκτεθειμένα, (7)ήδη αναγνωρισμένα προστατευμένα
τοπία, (8) υψηλής βιωματικής αξίας, (9) αναλλοίωτος χαρακτήρας».
«Ζώνη 9: Ικαρία – Φούρνοι
9.1. Κεντρική Ικαρία – Δάσος Ράντη (τοπίο Εθνικής αξίας): Περιλαμβάνει την
κεντρική περιοχή της Ικαρίας και τους οικισμούς Εύδηλου και Αγ. Κύρηκου στα
παράλια. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αποτελούν τα Σπήλαια, οι γεωλογικοί σχηματισμοί,
το χωριό Μαγγανίτης και η παραλία Σεϋχέλλες. Το Δάσος του Ράντη έχει κηρυχθεί
Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης.
9.2 Νότιο άκρο (τoπίο Περιφερειακής αξίας): Περιλαμβάνει τις περιοχές
Γυαλισκάρι, Αρμενιστή, Καρκινάγρι, όρος Μέλισσα, Χριστός Ράχες. Ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά αποτελούν η Μονή Ευαγγελιστρίας, το Ρωμαϊκό ωδείο στην Οινόη, το
Βυζαντινό φρούριο Νικαριάς, οι καταρράκτες Ραξούνια, Ρυάκα, οι παραλίες
(Αρμενιστής, Γυαλισκάρι) και το τοπίο των γεωμορφολογικών σχηματισμών νότια των
Ραχών.»
Περαιτέρω, κατά την άποψή μας, ούτως ή άλλως, το προαναφερθέν Εθνικό
Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, όπως άλλωστε και η προαναφερθείσα Αριθ. A.Y./
Φ1/οικ.19598/1-10-2010 Απόφαση της Υπουργού ΠΕΚΑ ως κανονιστικές πράξεις είναι
νομικά ανίσχυρες και οι στόχοι που θεσπίζουν μη δεσμευτικοί νομικά. Και τούτο, διότι
θεσπίστηκαν χωρίς να έχει προηγηθεί Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση, όπως
επιτάσσει ήδη η Οδηγία 2001/42 ΕΚ και η Κοινή Υπουργική Απόφαση με α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/
ΕΥΠΕ/οικ.107017/28.8.2006 για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας
2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων
σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 2001 (ΦΕΚ Β΄ 1225).
Τουτέστιν, δεν υπάρχει νόμιμο έρεισμα για την αθρόα αδειοδότηση τόσο
πολλών αιολικών σταθμών, για την επίτευξη των μη νόμιμων αυτών ποσοτικών στόχων,
ούτε βέβαια και για την αδειοδότηση του επίδικου έργου εντός αυτού του σαθρού
νομικά πλαισίου, και μάλιστα εντός δάσους, δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων
περιοχών.
Η ΡΑΕ, κατά την εξέταση των αιτήσεων για τη χορήγηση / τροποποίηση αδειών
παραγωγής/ βεβαιώσεων παραγωγού για έργα ΑΠΕ, όπως εν προκειμένω, όφειλε και
οφείλει να ερμηνεύει και εφαρμόζει το ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ, και ιδίως τις διατάξεις του εκείνες
που επιτρέπουν τη χωροθέτηση εντός δασικών εκτάσεων και προστατευόμενων
περιοχών, με τη δέουσα ερμηνευτική συστολή και να απορρίπτει, κατ’ εφαρμογή της
συνταγματικής διάταξης του άρθρου 24 παρ. 1 που απαγορεύει την μεταβολή του
προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων (επιτρέποντας αυτήν μόνο κατ’
εξαίρεση) και της αρχής της βιωσιμότητας και της αειφορίας, τις αιτήσεις εκείνες που
χωροθετούνται σε δάση, δασικές εκτάσεις και προστατευόμενες περιοχές, ιδίως
ενόψει του ότι υπερεπαρκούν οι λοιπές περιοχές για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ και
ιδίως ΑΣΠΗΕ με βιώσιμο τρόπο, χωρίς εκπτώσεις ως προς την προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και των στοιχείων αυτού.
Στην προκείμενη περίπτωση, το μεγαλύτερο μέρος του αδειοδοτηθέντος ΑΣΠΗΕ
εμπίπτει εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο τμήμα
αυτού εμπίπτει εντός των προστατευόμενων περιοχών Natura, που αναλύθηκαν
ανωτέρω. Βάσει όλων των ανωτέρω, είναι απορίας άξιο πώς η Αρχή Σας ενήργησε
λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αειφορίας, όταν δια της εκδόσεως της υπ’ αριθμ.
0542/2021 προσβαλλόμενης βεβαίωσης παραγωγού ειδικού έργου παρέχεται το
έναυσμα για την μελλοντική υλοποίηση ενός «φαραωνικού» έργου, του οποίου ο
περιβαλλοντικός κίνδυνος υπερακοντίζει προδήλως τα προσδοκώμενα οφέλη από τη
λειτουργία του έργου. Είναι καταφανές ότι η δημιουργία του συγκεκριμένου έργου θα
καταστρέψει οικολογικά τεράστιο τμήμα του νησιού, θα επιφέρει περαιτέρω
υποβάθμιση του εδαφών, θα υποβαθμίσει περαιτέρω την ποιότητα ζωής του
πληθυσμού, θα αποστερήσει από τις μελλοντικές γενεές σημαντικά στοιχεία του
φυσικού περιβάλλοντος και θα επιβαρύνει δυσανάλογα το φυσικό περιβάλλον στο
απομονωμένο οικοσύστημα του νησιού της Ικαρίας.
Επειδή λοιπόν οι προσβαλλόμενες πράξεις εκδόθηκαν κατά παράβαση των
ανωτέρω διατάξεων των άρ. 24 παρ. 1 του Συντάγματος, της αρχής της βιωσιμότητας,
της αρχής της αειφορίας, της διάταξης του άρ. 1 της A.Y./Φ1/οικ.19598/1-10-2010
Απόφασης της Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1630 Β/2010) και της Αριθ. 4 /23-12-2019
απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΦΕΚ 4893/31-12-
2019) εάν και στο μέτρο που τυχόν ήθελε θεωρηθεί ότι ισχύουν.

ΙΙ. Παραβίαση του άρθρου 12 παρ. 1 στ. α’ του Κανονισμού Βεβαιώσεων
Παραγωγού («Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ») (εφεξής: Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού).

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 στ. α’ του Κανονισμού Βεβαιώσεων
Παραγωγού, «η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού και εφόσον τεκμηριώνονται επιπλέον τα κάτωθι, εκ
των υποβληθέντων στοιχείων: α) Η ενεργειακή αποδοτικότητα του έργου. Ειδικά για το
αιολικό δυναμικό, οι υποβαλλόμενες μετρήσεις πρέπει να έχουν εκτελεστεί από
πιστοποιημένους φορείς, σύμφωνα με το πρότυπο ΕLOT-EN ISO/IEC 17025, όπως
εκάστοτε ισχύει. Ειδικότερες απαιτήσεις και προδιαγραφές μετρήσεων δυναμικού ΑΠΕ
ή ενεργειακών ισοζυγίων ανά τεχνολογία, υποβάλλονται σύμφωνα με το Παράρτημα
2».

Περαιτέρω, στο μέρος 3 του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού Βεβαιώσεων
Παραγωγού («Ενεργειακή μελέτη τεκμηρίωσης δυνατότητας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με ΣΗΘΥΑ και τεκμηρίωση δυναμικού ΑΠΕ») και δη στην παρ. 1 αυτού
αναφέρονται τα εξής:
«1. Τεκμηρίωση δυναμικού ΑΠΕ. Τεκμηρίωση του δυναμικού ΑΠΕ στην
προτεινόμενη θέση εγκατάστασης με παρουσίαση των μετρήσεων και
δεδομένων στα οποία βασίζεται η ενεργειακή μελέτη. Ειδικά για το αιολικό
δυναμικό, λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:
α) Μετρήσεις αιολικού δυναμικού οι οποίες έχουν εκτελεσθεί από
πιστοποιημένους φορείς, σε αντιπροσωπευτική θέση ως προς τον
προτεινόμενο σταθμό και είναι ετήσιας διάρκειας, με ποσοστό πληρότητας
μεγαλύτερο από 85%.
β) Μετρήσεις από πιστοποιημένους φορείς, σε αντιπροσωπευτική θέση ως
προς τον προτεινόμενο σταθμό, διάρκειας έξι (6) μηνών, αν καταδεικνύεται
από αυτές μέση ταχύτητα εξαμήνου στο ύψος μέτρησης, ίση ή μεγαλύτερη
από 7,5 m/s και η ενεργειακή αποδοτικότητα της προτεινόμενης επένδυσης
προκύπτει με χρήση των ανωτέρω μετρήσεων και βάσει παραδοχών και
μεθόδων που ακολουθούνται από τους κανόνες της επιστήμης και της
τεχνικής. Για τις περιπτώσεις αυτές το ποσοστό της πληρότητας των
μετρήσεων είναι μεγαλύτερο του 90% κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Οι απολεσθείσες μετρήσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (β)
αιτιολογούνται στη σχετική έκθεση μετρήσεων.
Ως αντιπροσωπευτική θέση σε σχέση με τον προτεινόμενο σταθμό νοείται η
θέση μέτρησης, η οποία είναι πλήρως εκτεθειμένη στις επικρατούσες
διευθύνσεις του ανέμου, απαλλαγμένη από την επίδραση εμποδίων και τα
λοιπά χαρακτηριστικά της όπως ιδίως το υψόμετρο, η κλίση και η τραχύτητα
του εδάφους καθιστούν τη χρονοσειρά του ανέμου που μετράται στη θέση
αυτή κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για τον υπολογισμό του
πεδίου ροής στον χώρο εγκατάστασης του σταθμού, βάσει των παραδοχών
και των μεθόδων που ακολουθούνται από τους κανόνες της επιστήμης και της
τεχνικής. Η καταλληλότητα της θέσης μέτρησης τεκμηριώνεται λεπτομερώς
από τον αιτούντα στη σχετική ενεργειακή μελέτη. Ειδικά για χερσαίους
σταθμούς που προτείνεται να εγκατασταθούν σε περιοχές της Επικράτειας,
εκτός από εκείνες των νησιών και βραχονησίδων του Αιγαίου, χρονοσειρά
μετρήσεων που υποβάλλεται κατά τα ως άνω δεν θεωρείται επαρκής
αναφορά, αν η απόσταση του ιστού υπερβαίνει τα επτά (7) χιλιόμετρα από τις
προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Για σταθμούς που
προτείνεται να εγκατασταθούν σε νησιά και βραχονησίδες, οι μετρήσεις θα
πρέπει να είναι σε αντιπροσωπευτική θέση ως προς τον προτεινόμενο
σταθμό».
Το γεγονός δε ότι η μέτρηση του αιολικού δυναμικού είναι εκ των
σημαντικότερων κριτηρίων που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από την Αρχή Σας κατά
την έκδοση βεβαίωσης παραγωγού ειδικού έργου καθώς και για κάθε ενέργεια κατά τη
διαδικασία της αδειοδότησης εν γένει, προκύπτει και από πλήθος άλλων διατάξεων,
ενδεικτικώς αναφερομένων των κάτωθι:
Άρθρο 4 του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε. («Στόχοι»), σύμφωνα
με το οποίο:
«Ο χωροταξικός σχεδιασμός των αιολικών εγκαταστάσεων αποσκοπεί:
1. Στον εντοπισμό, με βάση τα στοιχεία αιολικού δυναμικού, κατάλληλων
περιοχών που θα επιτρέπουν ανάλογα με τις χωροταξικές και περιβαλλοντικές
ιδιαιτερότητές τους τη λειτουργία αιολικών εγκαταστάσεων και την επίτευξη
οικονομιών κλίμακας στα απαιτούμενα δίκτυα.
2. Στην καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν
αφενός την δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας και
αφετέρου την αρμονική ένταξή τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον
και στο τοπίο…».
Άρθρο 5 του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε. («Διάκριση του
εθνικού χώρου σε κατηγορίες»):
«1. Για τη χωροθέτηση των αιολικών εγκαταστάσεων ο εθνικός χώρος, με
βάση το εν δυνάμει εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό του και τα ιδιαίτερα
χωροταξικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του, διακρίνεται στις ακόλουθες
μείζονες κατηγορίες…».
Παράρτημα V του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου, «Έλεγχος και εφαρμογή
των κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων», σύμφωνα με
το οποίο:
«Ελέγχονται από την Ρ.Α.Ε., στο πλαίσιο της χορήγησης γνώμης για την άδεια
παραγωγής, τα εξής:
1. Αν η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης διαθέτει κατ’ αρχήν εκμεταλλεύσιμο
αιολικό δυναμικό. (Η εξακρίβωση – επικαιροποίηση του αιολικού δυναμικού και
του τεχνοοικονομικά εκμεταλλεύσιμου δυναμικού (εκφραζόμενο σε ισχύ MWe),
διενεργείται από τον ιδιώτη, με βάση επιτόπιες ανεμολογικές μετρήσεις)…».
Εν προκειμένω, από κανένα στοιχείο του φακέλου δεν προκύπτει ότι
εκπονήθηκε και κατατέθηκε τέτοια αναλυτική μελέτη, ως όφειλε να υποβάλει η
εταιρεία υπέρ της οποίας εκδόθηκε η παρούσα βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου.
Μάλιστα, ο ίδιος ο Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού, ο οποίος εξειδικεύει τις
σχετικές ρυθμίσεις του Ν. 4685/2020, ορίζει ότι η εν λόγω μέτρηση σχετικά με την
τεκμηρίωση δυναμικού ΑΠΕ, η οποία πρέπει να συνοδεύει την αίτηση της αιτούσας
εταιρείας, πρέπει να τεκμηριώνει επαρκώς την καταλληλότητα της θέσης μέτρησης. Εν
προκειμένω λοιπόν, και δεδομένου της τεράστιας έκτασης του έργου στο οποίο αφορά
η υπ’ αριθμ. 0542/2021 βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου και η υπ’ αριθμ.
0875/2011 Απόφαση της ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η
εταιρεία όφειλε να προβεί σε πλείστες τέτοιες μελέτες, δοθέντος ότι δεν είναι δυνατό
να υφίσταται μία αντιπροσωπευτική θέση για το εν λόγω «φαραωνικό» έργο στο
σύνολό του, δοθέντος ότι αυτό εκτείνεται σε εξαιρετικά μεγάλη έκταση του νησιού της
Ικαρίας. Προς επίρρωση του ανωτέρω ισχυρισμού, δέον να υπογραμμισθεί ότι ο
Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού προβλέπει ότι στην περίπτωση των χερσαίων
σταθμών σε περιοχές της Επικράτειας η απόσταση του ιστού δεν δύναται να
υπερβαίνει τα επτά (7) χιλιόμετρα από τις προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης των
ανεμογεννητριών. Συνεπώς, η απόσταση των 7 χιλιομέτρων συνιστά κατά αυτόν τον
τρόπο κριτήριο για τον προσδιορισμό της αντιπροσωπευτικής θέσης. Η επιλεγείσα θέση
μέτρησης θα πρέπει κατά ρητή διάταξη νόμου να αιτιολογείται επαρκώς από την
εταιρεία, παράλληλα δε θα πρέπει οι μετρήσεις δυναμικού ΑΠΕ (αιολικής ενέργειας) να
λαμβάνουν χώρα σύμφωνα με τα στο Παράρτημα 2 οριζόμενα. Ωστόσο, στην
προκειμένη περίπτωση, και ενώ η Αρχή Σας όφειλε πριν προβεί στην έκδοση της
βεβαίωσης παραγωγού ειδικού έργου να ελέγξει την πληρότητα του φακέλου και των
εκεί συνυποβαλλομένων εγγράφων, μεταξύ των οποίων θα πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται και οι ενεργειακές μελέτες, δεν ενήργησε όπως οι ανωτέρω
παρατεθείσες διατάξεις ορίζουν, με αποτέλεσμα τόσο η εδώ προσβαλλόμενη βεβαίωση
παραγωγού ειδικού έργου όσο και η υπ’ αριθμ. 0875/2011 άδεια παραγωγού να
καθίστανται ακυρωτέες.
Επειδή λοιπόν η Αρχή Σας, οφείλει κατά την αίτηση της ενδιαφερόμενης
εταιρείας για χορήγηση βεβαίωσης παραγωγού ειδικού έργου να εξετάζει αρχικώς, από
την άποψη του παραδεκτού της υποβολής, την τυπική πληρότητά της, η οποία
ερείδεται στο ισχύον νομοθετικό καθεστώς, ήτοι στο Νόμο 4685/2020 και στην
Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/114746/4230/2020 («Κανονισμός Βεβαιώσεων
Παραγωγού»), η δε ουσιαστική αξιολόγηση του περιεχομένου της, ήτοι ποια κριτήρια
αξιολόγησης πρέπει να τηρούνται, εξετάζονται κατά το ειδικό νομοθετικό καθεστώς
που ρυθμίζει την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
Επειδή, ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η Αρχή Σας, ενήργησε κατά παράβαση
των στον Κανονισμό Βεβαιώσεων Παραγωγού προβλεπόμενων, και δη του άρθρου 12
παρ. 1 και του Παραρτήματος Ι (Μέρος 3) αυτού, διότι αποδέχθηκε μια πλημμελή
ενεργειακή μελέτη που δεν τεκμηριώνει επαρκώς την καταλληλότητα και την
αποδοτικότητα του εν λόγω ΑΣΠΗΕ, οι δια της παρούσης προσβαλλόμενες είναι
ακυρωτέες.

ΙΙΙ. Παραβίαση του άρθρου 12 παρ. 1 στ. β’ του Κανονισμού Βεβαιώσεων
Παραγωγού («Κανονισμός Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ»).

Σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 1 στ. β’ του Κανονισμού Βεβαιώσεων
Παραγωγού, «η Βεβαίωση Ειδικών Έργων χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 11 του παρόντος Κανονισμού και εφόσον τεκμηριώνονται επιπλέον τα κάτωθι, εκ
των υποβληθέντων στοιχείων: ……., β) Η οικονομοτεχνική αποδοτικότητα και
βιωσιμότητα του έργου, βάσει εκτιμώμενου εσωτερικού βαθμού απόδοσης (IRR) που
υπολογίζεται στη βάση τιμήματος που αντιστοιχεί στη μεσοσταθμική τιμή της
τελευταίας διενεργηθείσας ανταγωνιστικής διαδικασίας της τεχνολογίας αυτής (ή
ελλείψει αυτής την μέση ειδική τιμή αγοράς του προηγούμενου έτους για την εν λόγω
τεχνολογία), προσαυξημένη κατάλληλα, ώστε να λαμβάνονται υπόψη τυχόν
απαιτούμενα πρόσθετα κόστη για την υλοποίηση του έργου, όπως εξειδικεύεται στο
Παράρτημα 2».
Σχετικά, το Μέρος 4 «Στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής δυνατότητας του
φορέα» του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού αναφέρει: «Στο
Μέρος αυτό παρατίθενται τα απαραίτητα στοιχεία που τεκμηριώνουν τη δυνατότητα
του φορέα να εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση του Ειδικού Έργου, τόσο
σε περιπτώσεις νέων αιτήσεων, όσο και σε περιπτώσεις επαύξησης ισχύος Αδειών
Παραγωγής για έργα που εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Έργων, για το
πρόσθετο τμήμα ισχύος τους. Ανεξάρτητα από τον τρόπο χρηματοδότησης του
προτεινόμενου έργου, οι μορφές χρηματοδότησης του έργου που ο επικαλείται ο
φορέας θα πρέπει να καλύπτουν το συνόλου του προϋπολογισμού του έργου.
Ειδικότερα, οι αιτούντες που επιθυμούν την υλοποίηση Ειδικών Έργων των
περιπτώσεων (στ), (ζ) και (η) του άρθρου 10 του Ν. 4685/2020 πρέπει να καλύπτουν
ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί του προϋπολογισμού του προς
αξιολόγηση έργου από ίδια κεφάλαια, λαμβάνοντας υπόψη τα ίδια κεφάλαια που
προβλέπονται για την υλοποίηση των Ειδικών Έργων που περιλαμβάνονται στο
Συνολικό Επιχειρηματικό Σχέδιο, όπως αυτό έχει κατατεθεί στον Φορέα Αδειοδότησης.
Ο αιτών δύναται να υποβάλλει βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή που θα
βεβαιώνει την οικονομική επάρκεια του φορέα για τη χρηματοδότηση του έργου και η
οποία θα συνοδεύεται από έκθεση τεκμηρίωσης της δυνατότητας αυτής, σύμφωνα με
τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού».
Στη δε περίπτωση ζ’ του άρθρου 10 του Ν. 4685/2020 εμπίπτουν «τα
συγκροτήματα αιολικών πάρκων, σύμφωνα με την παράγραφο 31 του άρθρου 2 του ν.
3468/2006, όπως ισχύει, συνολικής ισχύος μεγαλύτερης των εκατόν πενήντα (150)
MW».
Εν προκειμένω, η εκδοθείσα βεβαίωση παραγωγού αφορά έργο συνολικής
ισχύος 330,0 MW, οπότε και η οικονομική επάρκεια και ικανότητα της αιτούσας
εταιρείας πρέπει να εξετάζεται σε πλήρη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στις
προαναφερόμενες διατάξεις του Κανονισμού Βεβαίωσης Παραγωγού. Θα πρέπει
λοιπόν το 10% του προϋπολογισμού του προς αξιολόγηση έργου να καλύπτεται από
ιδία κεφάλαια της αιτούμενης εταιρείας, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΑΡΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και
το διακριτικό τίτλο «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Μ.Α.Ε.». Στον πλήρη αντίποδα, ωστόσο, η
προσβαλλόμενη βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου αναφέρει ότι η εταιρεία «ΙΚΑΡΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ Μ.Α.Ε.» θα εξασφαλίσει την χρηματοδότηση του έργου μέσω τραπεζικής
χρηματοδότησης ή και επιχορήγησης. Το δε γεγονός ότι στη χρηματοδότηση του έργου
θα συμβάλλει και η μητρική εταιρεία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» μέσω χρήσης ιδίων
κεφαλαίων, ουδέν ρόλο διαδραματίζει, δεδομένου του ότι το κάθε νομικό πρόσωπο,
ακόμα και στην περίπτωση που ανήκει σε όμιλο, διατηρεί την αυτοτέλειά του (αρχή της
αυτοτέλειας του νομικού προσώπου). Όπως γίνεται παγίως αποδεκτό τόσο στη θεωρία
όσο και στη νομολογία, ο όμιλος εταιριών χαρακτηρίζεται από κοινή διεύθυνση, κοινή
οικονομική πολιτική, κοινή χρηματοδότηση, δηλαδή κοινά οικονομικά συμφέροντα,
ενώ συντίθεται από πολλά αυτοτελή νομικά πρόσωπα (ΑΠ 10/2018). Ουσιαστικά
δηλαδή, ο όμιλος επιχειρήσεων αποτελεί μορφή σύνδεσης των επιχειρήσεων, η οποία
επιτυγχάνεται μεταξύ οντοτήτων νομικά ανεξάρτητων, οι οποίες υπάγονται σε
καθεστώς ενιαίας διεύθυνσης εντασσόμενες πλέον στον όμιλο (Δ. Αυγητίδης,
Συνδεδεμένες επιχειρήσεις και εταιρικό δίκαιο εις Περάκης, Ε. (2012), Δίκαιο Ανώνυμης
Εταιρείας. Εισαγωγικό Μέρος και Γενικές Διατάξεις, Τόμος 1, Β’ έκδοση, Εκδόσεις
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, σελ. 286), με κοινό στόχο την επίτευξη των επιχειρηματικών
επιλογών και στρατηγικών που τίθενται εντός του ομίλου, χωρίς όμως αυτό να οδηγεί
στην άρση της νομικής αυτοτέλειας του κάθε νομικού προσώπου που μετέχει στον
όμιλο.
Βάσει λοιπόν όλων των ανωτέρω, συνάγεται ότι η προσβαλλόμενη εδώ πράξη
χορήγησης της βεβαίωσης παραγωγού είναι ακυρωτέα, καθώς εκδόθηκε κατά
παράβαση κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου, διότι η χρηματοδότηση του έργου ΔΕΝ
εξασφαλίζεται κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% από ιδία κεφάλαια του φορέα, δηλαδή
της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», κατά παράβαση των άνω διατάξεων του
Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού.
Προς επίρρωση του ανωτέρου ισχυρισμού μας, σημειώνεται ότι στο
υποκεφάλαιο «Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» του Μέρους 4 του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού
Βεβαιώσεων Παραγωγού, αναλύονται περαιτέρω οι τρόποι χρηματοδότησης. Βάσει
λοιπόν των εκεί αναφερόμενων, συνάγεται ότι με τη χρήση της λέξης «φορέας» που
χρησιμοποιείται σε όλη την έκταση του Μέρους 4 νοείται η αιτούσα εταιρεία.
Ειδικότερα, στο υποκεφάλαιο «Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ» ορίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Εφόσον ο φορέας επικαλείται κάλυψη μέρους ή του συνόλου του προϋπολογισμού
του έργου μέσω ιδίων κεφαλαίων, οφείλει να τεκμηριώσει την επάρκεια του αυτή σε
ίδια κεφάλαια. Για την τεκμηρίωση της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων εξετάζονται
ανάλογα με την περίπτωση, τα ακόλουθα στοιχεία:
……. 2. Για Νομικά Πρόσωπα: α) Για εταιρεία με τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις εταιρικές
χρήσεις, δημοσιευμένες στο Γ.Ε.Μ.Η οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί και
αποτελέσματα χρήσης) των τριών τελευταίων οικονομικών χρήσεων ή εφόσον δεν
υπάρχουν, των δύο τελευταίων, ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών από τον νόμιμο
εκπρόσωπο ή διαχειριστή της επιχείρησης, συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες εκθέσεις
ελεγκτών κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. β) Για εταιρεία η οποία δεν
έχει συμπληρώσει τρεις (3) εταιρικές χρήσεις, όσα από τα στοιχεία της παραγράφου (α)
είναι διαθέσιμα, καθώς επίσης και στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής επάρκειας
των μετόχων/εταίρων αυτής, όπως εξειδικεύονται στο παρόν. γ) Αν η αιτούσα εταιρεία
επικαλείται κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μέσω αύξησης μετοχικού/εταιρικού
κεφαλαίου, υποβάλλονται, είτε όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την
αύξηση του μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είτε
οποιαδήποτε στοιχεία από τα προβλεπόμενα στο παρόν, που πιστοποιούν την
ικανότητα των μετόχων ή εταίρων της να μετέχουν στην αύξηση του κεφαλαίου της
εταιρείας. δ) Αν η αιτούσα εταιρεία επικαλείται κάλυψη της ιδίας συμμετοχής μέσω
άντλησης κεφαλαίων από έκδοση άλλων κινητών αξιών (π.χ. έκδοσης ομολόγων),
υποβάλλονται είτε όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν την έκδοση
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είτε οποιαδήποτε στοιχεία πιστοποιούν την
ικανότητα της αιτούσας εταιρείας ή των μετόχων ή εταίρων της, να αντλήσουν
κεφάλαια κατ’ αυτόν τον τρόπο, όπως προηγούμενες εκδόσεις κατά την τελευταία
πενταετία και το ποσοστό υπερκάλυψης αυτών. ε) Ως προς την αξιολόγηση των
οικονομικών καταστάσεων, λαμβάνονται υπόψη τα κατωτέρω, είτε συνδυαστικά, είτε
μεμονωμένα: (i) Καθαρό κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας (κυκλοφορούν ενεργητικό
μείον βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις). (ii) Αποθεματικά κεφάλαια της εταιρείας, πέραν
του τακτικού αποθεματικού, τα οποία έχουν δημιουργηθεί, είτε με ειδικές διατάξεις
νόμων, είτε με ποσά προοριζόμενα προς αύξηση κεφαλαίου, είτε με αναπροσαρμογή
της αξίας των ενσώματων ακινητοποιήσεων αυτής, είτε με άλλους τρόπους και τα οποία
συμπεριλαμβάνονται στην καθαρή θέση της εταιρείας. iii) Συμμετοχές σε συνδεδεμένες
επιχειρήσεις της εταιρείας – εξαιρουμένων αυτών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην
ανάπτυξη Ειδικών Έργων τα οποία περιλαμβάνονται στο συνολικό επιχειρηματικό
σχέδιο– είτε με την αξία που αποτυπώνονται στον ισολογισμό αυτής, είτε με βάση την
αξία η οποία προσδιορίζεται από έκθεση αποτίμησης από ορκωτό ελεγκτή. Το στοιχείο
αυτό λαμβάνεται υπόψη μόνο στην περίπτωση που η εταιρεία το επικαλείται ως
στοιχεία τεκμηρίωσης της οικονομικής της επάρκειας».
Συνεπώς, η ικανότητα της χρηματοδότησης του υπό εξέταση έργου από ίδια
κεφάλαια πρέπει να αποδεικνύεται με την προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών
εγγράφων από τον φορέα, ήτοι την αιτούσα εταιρεία με την επωνυμία «ΙΚΑΡΟΣ
ΑΝΕΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».
Στην προκειμένη περίπτωση , με δεδομένο ότι ένα έργο ισχύος 330 MW, όπως
το συγκεκριμένο, αναμένεται να έχει κόστος κατασκευής περί τα 500 εκατομμύρια
ευρώ τουλάχιστον, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, προκύπτει μετά βεβαιότητας
ότι ο φορέας της άδειας στερείται επαρκών, κατά τις προαναφερθείσες διατάξεις,
ιδίων κεφαλαίων, δεδομένου ότι το σύνολο των κεφαλαίων της εταιρείας στις
ανερχόταν σε 200.000 ευρώ, πλέον 1.315.000 ευρώ από έκδοση μετοχών υπέρ το
άρτιον, δηλαδή σε μόλις 1.515.000 ευρώ συνολικά, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
της ανέρχονταν σε 398.000 ευρώ και το κεφάλαιο κίνησής της ήταν αρνητικό κατά
225.285 ευρώ.
Επομένως η εταιρεία υπέρ της οποία εκδόθηκε η βεβαίωση παραγωγού ειδικού
έργου δεν απέδειξε ότι ποσοστό 10% του προϋπολογισμού του έργου θα καλυφθεί από
αυτήν, σε καμία δε περίπτωση η επαρκής κατά τις άνω διατάξεις χρηματοδότηση με
ιδία κεφάλαια που ανήκουν στην αιτούσα εταιρεία με την επωνυμία «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» δεν
προκύπτει από την εκδοθείσα βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου με αριθμό
0542/2021.

ΙV. Παραβίαση των διατάξεων της ΚΥΑ 49828/12.11.2008 «Έγκριση ειδικού
χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ
Β΄2464/3.12.2008).

IV. α) Επειδή στο ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Άρθρο 5 «Διάκριση του εθνικού χώρου σε κατηγορίες»:
1. Για τη χωροθέτηση των αιολικών εγκαταστάσεων ο εθνικός χώρος, με βάση
το εν δυνάμει εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό του και τα ιδιαίτερα χωροταξικά
και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του, διακρίνεται στις ακόλουθες μείζονες
κατηγορίες:
α. Στην ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας. β. Στην Αττική,
που αποτελεί ειδικότερη κατηγορία της ηπειρωτικής χώρας λόγω του
μητροπολιτικού χαρακτήρα της. γ. Στα κατοικημένα νησιά του Ιονίου και του
Αιγαίου Πελάγους, συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης. δ. Στον υπεράκτιο θαλάσσιο
χώρο και τις ακατοίκητες νησίδες. 2. Η ηπειρωτική χώρα διακρίνεται περαιτέρω σε
Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.) και σε Περιοχές Αιολικής
Καταλληλότητας (Π.Α.Κ.) ως εξής: α. Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.):
Είναι οι περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, που προσδιορίζονται υπό μορφή πίνακα
στο Παράρτημα Ι και απεικονίζονται στο Διάγραμμα 1 της παρούσας απόφασης, οι
οποίες διαθέτουν συγκριτικά πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών
σταθμών, ενώ ταυτόχρονα προσφέρονται από απόψεως επίτευξης των
χωροταξικών στόχων. Στις περιοχές αυτές, εκτιμάται η μέγιστη δυνατότητα
χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων (φέρουσα ικανότητα), όπως ειδικότερα
αυτή προσδιορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. β. Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας
(Π.Α.Κ.). Χαρακτηρίζονται όλοι οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Ο.Τ.Α.) της ηπειρωτικής χώρας που δεν περιλαμβάνονται στις Περιοχές Αιολικής
Προτεραιότητας των οποίων περιοχές ή και μεμονωμένες θέσεις που κρίνονται από
την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατά το άρθρο 3 παρ. 1.δ του ν. 3468/2006, ως
ενεργειακά αποδοτικές.
Άρθρο 6 «Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας»:
«1. Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών του προηγούμενου άρθρου, πρέπει να
αποκλείεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός: ……….
α. Των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς και των άλλων μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του
άρθρου 50 του ν. 3028/2002, καθώς και των οριοθετημένων αρχαιολογικών
ζωνών προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του
ν. 1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002.
5 α. Σε όλες τις περιοχές του άρθρου 5, η χωροθέτηση αιολικών
εγκαταστάσεων πρέπει να πληροί τις ελάχιστες αποστάσεις από τις γειτνιάζουσες
χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής που καθορίζονται
στους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης » .
Άρθρο 11 «Έλεγχος και εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης
αιολικών εγκαταστάσεων»:
«Ο έλεγχος και η εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης
αιολικών εγκαταστάσεων που ορίζονται στα άρθρα 5 έως και 10 του Κεφαλαίου
αυτού, διενεργείται κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας παραγωγής (άρθρο 3 ν.
3468/2006) σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Παράρτημα V της
παρούσας απόφασης»
Στο Παράρτημα ΙΙ «Αποστάσεις αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες
χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής» προβλέπονται μεταξύ
άλλων, τα εξής:
Στον Πίνακα Γ «Αποστάσεις από περιοχές και στοιχεία πολιτιστικής
κληρονομιάς» του Παραρτήματος ΙΙ ορίζεται ελάχιστη απόσταση 3.000 μέτρων
από εγγεγραμμένα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και τα άλλα
μείζονος σημασίας μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορικούς τόπους της
παρ. 5 εδ. ββ του άρθρου 50 του Ν. 3028/2002.
Επειδή δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48002/2770 Υπουργικής
Απόφασης «Κήρυξη περιοχών Ικαρίας – Φούρνων ως αρχαιολογικών χώρων» (ΦΕΚ
1031/Β’/12-11-1996), το Κάστρο Κοσκινά έχει χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος.
Επειδή η μέριμνα για την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων, οι οποίες
καθορίζονται στα Παραρτήματα του ΕΠΣΧΑΑ ΑΠΕ, εμπίπτει στην αρμοδιότητα και τα
καθήκοντα του εκάστοτε επιλαμβανόμενου διοικητικού οργάνου και αρχής, ενώ η μη
τήρησή τους καθιστά την εκδοθείσα πράξη ακυρωτέα, λόγω παραβίασης κατ’ ουσίαν
διάταξης νόμου, καθώς, όπως γίνεται αποδεκτό η παράβαση νόμου ως λόγος
ακύρωσης έχει ευρύτατο περιεχόμενο και, παρά τη στενότητα του χρησιμοποιούμενου
όρου, καλύπτει την παράβαση κάθε ουσιαστικού κανόνα δικαίου, γραπτού ή άγραφου,
που συνθέτει το πλέγμα της διοικητικής νομιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο άλλωστε,
εξασφαλίζεται η εκ μέρους της Διοίκησης εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας,
δηλαδή των κανόνων δικαίου που διέπουν το ρυθμιστικό περιεχόμενο της
συγκεκριμένης διοικητικής πράξης, εκτός από τους κανόνες που ρυθμίζουν την
αρμοδιότητα των οργάνων και τη διαδικασία έκδοσης της πράξης.
Εν προκειμένω, η θέση εγκατάστασης των ακόλουθων ανεμογεννητριών που
εγκαθίστανται πλησίον του οικισμού Κοσίκια και του αρχαιολογικού χώρου «Κάστρο
Κοσκινά», δεν είναι συμβατή με τις ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπει ο νόμος, κατά
τα ειδικότερα εκτεθέντα ανωτέρω, στις εξής περιπτώσεις:
1. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 23300 απέχει μόλις 983,65 μέτρα από το
Κάστρο του Κοσκινά.
2. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 23299 απέχει 1.410 (1409,36) μέτρα από το
Κάστρο του Κοσκινά.
3. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 22464 απέχει 1.990 μέτρα από το Κάστρο του
Κοσκινά.
4. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 23298 απέχει 1.790 μέτρα από το Κάστρο του
Κοσκινά
5. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 23302 απέχει 2.155,87 μέτρα από το Κάστρο
του Κοσκινά.
6. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 23297 απέχει 2.061,94 μέτρα από το Κάστρο
του Κοσκινά.
7. 7. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 23296 απέχει 2.217,51 μέτρα από το Κάστρο
του Κοσκινά.
8. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 23301 απέχει 2.016,14 μέτρα από το Κάστρο
του Κοσκινά.
9. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 23303 απέχει 2.286,90 μέτρα από το Κάστρο
του Κοσκινά.
10. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 24768 απέχει 2289,86 μέτρα από το Κάστρο του
Κοσκινά.
11. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 24769 απέχει 2424,81 μέτρα από το Κάστρο του
Κοσκινά.
12. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 24770 απέχει 2.650,33 μέτρα από το Κάστρο
του Κοσκινά.
13. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 24771 απέχει 2883,26 μέτρα από το Κάστρο του
Κοσκινά.
Όλα τα ανωτέρω προκύπτουν από μετρήσεις των αποστάσεων των εν λόγω α/γ
από το Κάστρο του Κοσκινά με το σχετικό εργαλείο μέτρησης αποστάσεων της
εφαρμογής του γεωπληροφοριακού χάρτη της ΡΑΕ, παρατίθενται δε σχετικά στοιχεία
στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (ΣΧΕΤ. 73).

ΙV. β) Επειδή στο ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ προβλέπονται, επίσης, τα εξής:
Άρθρο 5 «Διάκριση του εθνικού χώρου σε κατηγορίες»:
1. Για τη χωροθέτηση των αιολικών εγκαταστάσεων ο εθνικός χώρος, με βάση
το εν δυνάμει εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό του και τα ιδιαίτερα χωροταξικά και
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του, διακρίνεται στις ακόλουθες μείζονες κατηγορίες:
α. Στην ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας. β. Στην Αττική, που
αποτελεί ειδικότερη κατηγορία της ηπειρωτικής χώρας λόγω του μητροπολιτικού
χαρακτήρα της. γ. Στα κατοικημένα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους,
συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης. δ. Στον υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο και τις
ακατοίκητες νησίδες. 2. Η ηπειρωτική χώρα διακρίνεται περαιτέρω σε Περιοχές
Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.) και σε Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας (Π.Α.Κ.) ως
εξής: α. Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (Π.Α.Π.): Είναι οι περιοχές της ηπειρωτικής
χώρας, που προσδιορίζονται υπό μορφή πίνακα στο Παράρτημα Ι και απεικονίζονται
στο Διάγραμμα 1 της παρούσας απόφασης, οι οποίες διαθέτουν συγκριτικά
πλεονεκτήματα για την εγκατάσταση αιολικών σταθμών, ενώ ταυτόχρονα
προσφέρονται από απόψεως επίτευξης των χωροταξικών στόχων. Στις περιοχές αυτές,
εκτιμάται η μέγιστη δυνατότητα χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων (φέρουσα
ικανότητα), όπως ειδικότερα αυτή προσδιορίζεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. β. Περιοχές
Αιολικής Καταλληλότητας (Π.Α.Κ.). Χαρακτηρίζονται όλοι οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) της ηπειρωτικής χώρας που δεν περιλαμβάνονται στις
Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας των οποίων περιοχές ή και μεμονωμένες θέσεις που
κρίνονται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατά το άρθρο 3 παρ. 1.δ του ν.
3468/2006, ως ενεργειακά αποδοτικές.
Άρθρο 6 «Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας»:
«1. Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών του προηγούμενου άρθρου, πρέπει να
αποκλείεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός: ……….
α. Των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής
κληρονομιάς και των άλλων μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50
του ν. 3028/2002, καθώς και των οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α
που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 1892/1991 ή
καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν. 3028/2002.»
«5 α. Σε όλες τις περιοχές του άρθρου 5, η χωροθέτηση αιολικών
εγκαταστάσεων πρέπει να πληροί τις ελάχιστες αποστάσεις από τις γειτνιάζουσες
χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής που καθορίζονται στους
πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης».
Άρθρο 11 «Έλεγχος και εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης
αιολικών εγκαταστάσεων»:
«Ο έλεγχος και η εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης αιολικών
εγκαταστάσεων που ορίζονται στα άρθρα 5 έως και 10 του Κεφαλαίου αυτού,
διενεργείται κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας παραγωγής (άρθρο 3 ν. 3468/2006)
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Παράρτημα V της παρούσας απόφασης»
Στο Παράρτημα ΙΙ «Αποστάσεις αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες
χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής» προβλέπονται μεταξύ
άλλων, τα εξής:
Στον Πίνακα Ε «Αποστάσεις από δίκτυα τεχνικής υποδομής και ειδικές χρήσεις»
του Παραρτήματος ΙΙ ορίζεται ελάχιστη απόσταση 1,5d από τα όρια της ζώνης
απαλλοτρίωσης της οδού, όπου d είναι η διάμετρος φτερωτής της ανεμογεννήτριας. Εν
προκειμένω λοιπόν με δεδομένο ότι οι ανεμογεννήτριες του εν λόγω έργου έχουν
διάμετρο φτερωτής 90 μέτρα, προκύπτει ότι εκ του νόμου η ελάχιστη απόσταση
απόσταση ασφαλείας από την ανωτέρω ασύμβατη χρήση είναι τα 135 μέτρα (90 x 1,5).
Εν προκειμένω, η θέση εγκατάστασης της κάτωθι αναφερόμενης
ανεμογεννήτριας που εγκαθίστανται πλησίον του οικισμού «Κοσοίκια» του Δήμου
Ικαρίας, δεν είναι συμβατή με τις ελάχιστες αποστάσεις που προβλέπει ο νόμος, κατά
τα ειδικότερα εκτεθέντα ανωτέρω, ως εξής:
1. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 23297 απέχει 53 μόλις μέτρα από την
ασφαλτοστρωμένη επαρχιακή οδό που συνδέει τον οικισμό «Κοσοίκια» με τους
οικοιμούς «Πλαγιά» και «Βαρδαράδες», όπως προκύπτει από το κατωτέρω απόσπασμα
από το γεωπληροφοριακό χάρτη της ΡΑΕ, σε υπόβαθρο της υπηρεσίας Google Hybrid,
στο οποίο έχει γίνει μέτρηση της απόστασης με το σχετικό εργαλείο της εφαρμογής του
γεωπληροφοριακού χάρτη:

Η ανωτέρω επαρχιακή οδός έχει χαρακτηριστεί με το Β.Δ. της 6ης Φεβρουαρίου
1956 «Περί καθορισμού των επαρχιακών οδών του Νομού Σάμου κατά τας διατάξεις
του Νόμου 3155/1955 περί κατασκευής και συντηρήσεως οδών» (ΦΕΚ 47/Α/08-02-
1956) σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 33269/912 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Καθορισμός των οδών των Νομών του Βορείου Αιγαίου
που η συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων Λέσβου, Χίου και Σάμου» (ΦΕΚ 1888/Β’/14.9.2007). Επιπλέον, η
τήρηση των ελαχίστων αποστάσεων από υφιστάμενες οδούς επιβάλλεται και για
λόγους ασφαλείας και προστασίας των χρηστών του οδικού δικτύου. Ως εκ τούτου, η
μελλοντική τοποθέτηση της ανεμογεννήτριας με αναγνωριστικό αριθμό 23297 στη
συγκεκριμένη θέση, που απέχει μόλις 53 μέτρα από τον βασικό άξονα που συνδέει την
ανατολική με τη δυτική πλευρά του νησιού εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους
χρήστες του παρακείμενου οδικού άξονα, που ανήκει στο ευρύτερο οδικό δίκτυο
αρμοδιότητα του αρμόδιου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτό προκύπτει
από την υπ’ αριθμ. 33269/912 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου «Καθορισμός των οδών των Νομών του Βορείου Αιγαίου που η συντήρησή
τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
Λέσβου, Χίου και Σάμου» (ΦΕΚ 1888/Β’/14.9.2007).
Επίσης, και οι θέσεις των ανεμογεννητριών που αναλύονται παρακάτω
παραβιάζουν ευθέως τις διατάξεις του ΕΠΣΧΑΑ ΑΠΕ σχετικά με τα ελάχιστα όρια με
παρακείμενο οδό:
2. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 36777 απέχει 102,15 μέτρα από την
ασφαλτοστρωμένη παρακείμενη οδό, όπως προκύπτει από την εικόνα που παρατίθεται
στο Παράρτημα Ι.
3. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 36776 απέχει 24,16 μέτρα από την
παρακείμενη οδό, όπως προκύπτει από την εικόνα που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
4. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 37172 απέχει 65,67 μέτρα από την
παρακείμενη οδό, όπως προκύπτει από την εικόνα που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
5. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 37173 απέχει 23,46 μέτρα από την
παρακείμενη οδό, όπως προκύπτει από την εικόνα που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
6. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 26324 απέχει 123,87 μέτρα από την
παρακείμενη οδό, όπως προκύπτει από την εικόνα που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
7. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 26325 απέχει 103,69 μέτρα από την
παρακείμενη οδό, όπως προκύπτει από την εικόνα που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
8. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 26327 απέχει 93,92 μέτρα από την
παρακείμενη οδό, όπως προκύπτει από την εικόνα που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
9. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 32606 απέχει 124,35 μέτρα από την
παρακείμενη οδό, όπως προκύπτει από την εικόνα που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
10. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 32610 απέχει 76,51 μέτρα από την
παρακείμενη οδό, όπως προκύπτει από την εικόνα που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
11. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 32613 απέχει 60,51 μέτρα από την
παρακείμενη οδό, όπως προκύπτει από την εικόνα που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
12. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 24773 απέχει 54,93 μέτρα από την
παρακείμενη οδό, όπως προκύπτει από την εικόνα που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
13. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 24775 απέχει 76,65 μέτρα από την
παρακείμενη οδό, όπως προκύπτει από την εικόνα που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι.
Όλες οι ανωτέρω οδοί, καθώς και άλλες που επιφυλασσόμαστε ειδικότερα να
προσδιορίσουμε αποτελούν οδούς αρμοδιότητας των ΟΤΑ, η ασφάλεια των οποίων
απειλείται από τις προσβαλλόμενες πράξεις με τις οποίες χωροθετούνται οι άνω α/γ σε
απόσταση μικρότερη των 135 μ, δηλαδή μικρότερη της ελάχιστης απόστασης
ασφαλείας 1,5D.
Σχετικά στοιχεία για τις άνω μετρήσει, παρατίθενται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι (ΣΧΕΤ. 73)

ΙV. γ) Επειδή στο ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Άρθρο 6 «Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας»:
«1. Σε όλες τις κατηγορίες περιοχών του προηγούμενου άρθρου, πρέπει να
αποκλείεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντός: ……….
δ. Των πυρήνων των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης
και των αισθητικών δασών που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων. 19 παρ. 1
και 2 και 21 του Ν. 1650/1986.»
Άρθρο 11 «Έλεγχος και εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης
αιολικών εγκαταστάσεων»:
«Ο έλεγχος και η εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης αιολικών
εγκαταστάσεων που ορίζονται στα άρθρα 5 έως και 10 του Κεφαλαίου αυτού,
διενεργείται κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας παραγωγής (άρθρο 3 ν. 3468/2006)
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Παράρτημα V της παρούσας
απόφασης.»
Επειδή δυνάμει της υπ’ αριθμ. 17988/983/21.03.2014 (ΦΕΚ Τεύχος
Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων 93/27.03.2014)
απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το «Δάσος
Ράντη» κηρύχθηκε «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης». Σημειωτέον, επίσης, ότι το
«Δάσος Ράντη» αποτελεί σύμφωνα με τον Πίνακα 5 «Ταξινόμηση τοπίων στην
Περιφέρεια Β. Αιγαίου» του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου (ΠΧΠ) Βορείου
Αιγαίου (σελ. 2006 του οικείου ΦΕΚ) περιβαλλοντικό τοπίο εθνικής αξίας, η προστασία
του οποίου είναι επιβεβλημένη και κατ’ επιταγήν του σχετικών διατάξεων αυτού καθώς
και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το τοπίο. Ειδικότερα, στο άρθρο Άρθρο 13
«Κατευθύνσεις στρατηγικής για το Τοπίο» του ΠΧΠ Βορείου Αιγαίου αναφέρονται τα
εξής:
«Προωθείται ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η προστασία Τοπίων Διεθνούς και
Εθνικής εμβέλειας, σε εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το Τοπίο.
Προσδιορίζονται οι εξής τύποι τοπίων με βάση το χαρακτήρα που υπερισχύει, από τον
συνδυασμό των μορφών, λειτουργιών και αξιών: (1) τουριστικός, (2) πολιτισμικός
(θρησκευτικός/ αρχαιολογικός / ιστορικός), (3) περιβαλλοντικός, (4) αγροτικός, (5)
αστικός, (6) αισθητικός (αρχιτεκτονικός / φυσικός), (7) παραγωγικός (μεταποιητικός)
(Χάρτης Π.2ε).
Τα κριτήρια αξιολόγησης των τοπίων είναι: (1) αισθητικό και φυσικό κάλλος, (2)
αναγνωσιμότητα, (3) μοναδικότητα – σπανιότητα, (4) τo τοπίο ως ιδιαίτερος φυσικός
πόρος, (5)αντιπροσωπευτικότητα, (6)ιδιαίτερης μορφολογικής δομής οικισμοί και
στοιχεία αρχιτεκτονικής οπτικά εκτεθειμένα, (7)ήδη αναγνωρισμένα προστατευμένα
τοπία, (8) υψηλής βιωματικής αξίας, (9) αναλλοίωτος χαρακτήρας».
«Ζώνη 9: Ικαρία – Φούρνοι 9.1. Κεντρική Ικαρία – Δάσος Ράντη (τοπίο Εθνικής
αξίας): Περιλαμβάνει την κεντρική περιοχή της Ικαρίας και τους οικισμούς Ευδήλου και
Αγ. Κηρύκου στα παράλια. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αποτελούν τα Σπήλαια, οι
γεωλογικοί σχηματισμοί, το χωριό Μαγγανίτης και η παραλία Σεϋχέλλες. Το Δάσος του
Ράντη έχει κηρυχθεί Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης.»
Περαιτέρω, η τεράστια οικολογική σημασία του συγκεκριμένου δάσους
προκύπτει και από την υπ’ αριθμ. 15369/451/Φ.ΣΧΟΟΑΠ Απόφαση της Γενικής
Γραμματείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση Σχεδίων Χωρικής και
Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) τ. Δήμων Αγ. Κηρύκου, Ευδήλου και
Ραχών της νήσου Ικαρίας Δήμου Ικαρίας, Ν. Σάμου, όπου αναφέρεται (σελ. 2568) «Β3ζ.
Π.Ε.Π.6 – Ευρύτερη περιοχή Δάσους Ρέντη (μόνο για την ΔΕ Ευδήλου) Πρόκειται για ένα
σπάνιου τύπου οικοσύστημα και για τούτο προτείνεται για περιοχή απόλυτης
προστασίας με απαγόρευση δόμησης και κάθε παρέμβασης. Προτείνεται η ένταξη του
στο Δίκτυο «NATURA 2000».
Επειδή η μέριμνα για την σύμφωνη με τις διατάξεις του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων, οι οποίες καθορίζονται στα
Παραρτήματα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε (ΕΠΣΧΑΑ ΑΠΕ), εμπίπτει
στην αρμοδιότητα και τα καθήκοντα του εκάστοτε επιλαμβανόμενου διοικητικού
οργάνου και αρχής, ενώ η μη τήρησή τους καθιστά την εκδοθείσα πράξη ακυρωτέα,
λόγω παραβίασης κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου, καθώς όπως γίνεται αποδεκτό η
παράβαση νόμου ως λόγος ακύρωσης έχει ευρύτατο περιεχόμενο και, παρά τη
στενότητα του χρησιμοποιούμενου όρου, καλύπτει την παράβαση κάθε ουσιαστικού
κανόνα δικαίου, γραπτού ή άγραφου, που συνθέτει το πλέγμα της διοικητικής
νομιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο άλλωστε, εξασφαλίζεται η εκ μέρους της Διοίκησης
εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας, δηλαδή των κανόνων δικαίου που διέπουν το
ρυθμιστικό περιεχόμενο της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης, εκτός από τους
κανόνες που ρυθμίζουν την αρμοδιότητα των οργάνων και τη διαδικασία έκδοσης της
πράξης.
Εν προκειμένω, η θέση εγκατάστασης των ανεμογεννητριών με
αναγνωριστικούς αριθμούς 23295, 23294, 23292, 32220, 23293, 23290, 32221, 23291,
23296, 32215, 32216, 32217 που εγκαθίστανται εντός του Δάσους «Ράντη» δεν είνα
συμβατή με τη ρητή απαγόρευση χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων (άρθρο 6
παρ. 1 στ. δ’ του ΕΠΣΧΑΑ ΑΠΕ) κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα.

IV. δ) Επειδή στο ΕΠΧΣΑΑ ΑΠΕ προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

Άρθρο 5 «Διάκριση του εθνικού χώρου σε κατηγορίες»:
«1. Για τη χωροθέτηση των αιολικών εγκαταστάσεων ο εθνικός χώρος, με
βάση το εν δυνάμει εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό του και τα ιδιαίτερα
χωροταξικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του, διακρίνεται στις
ακόλουθες μείζονες κατηγορίες:
α. Στην ηπειρωτική χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας. β. Στην Αττική, που
αποτελεί ειδικότερη κατηγορία της ηπειρωτικής χώρας λόγω του μητροπολιτικού
χαρακτήρα της. γ. Στα κατοικημένα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου Πελάγους,
συμπεριλαμβανομένης της Κρήτης. δ. Στον υπεράκτιο θαλάσσιο χώρο και τις
ακατοίκητες νησίδες.»
Άρθρο 6 «Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας»:
«5α. Σε όλες τις περιοχές του άρθρου 5, η χωροθέτηση αιολικών
εγκαταστάσεων πρέπει να πληροί τις ελάχιστες αποστάσεις από τις γειτνιάζουσες
χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής που καθορίζονται
στους πίνακες του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας απόφασης.»
Άρθρο 11 «Έλεγχος και εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης
αιολικών εγκαταστάσεων»
Ο έλεγχος και η εφαρμογή των κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης αιολικών
εγκαταστάσεων που ορίζονται στα άρθρα 5 έως και 10 του Κεφαλαίου αυτού,
διενεργείται κατά το στάδιο χορήγησης της άδειας παραγωγής (άρθρο 3 ν.
3468/2006) σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο Παράρτημα V της
παρούσας απόφασης”
Άρθρο 11 παρ. 2 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής
Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ:
Η Βεβαίωση ή η Βεβαίωση Ειδικών Έργων, χορηγείται υπό την προϋπόθεση ότι
τηρούνται σωρευτικώς τα κατωτέρω κριτήρια: (α) …………………., (β) Η θέση
εγκατάστασης του προτεινόμενου έργου τελεί σε συμμόρφωση με το Ειδικό Πλαίσιο
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ για τις περιοχές
αποκλεισμού χωροθέτησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ, όπως αυτό ισχύει, εφόσον οι περιοχές
αυτές έχουν οριοθετηθεί κατά τρόπο ειδικό και συγκεκριμένο.
Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού
Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και Βεβαιώσεων Παραγωγού Ηλεκτρικής
Ενέργειας Ειδικών Έργων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (Κανονισμού Βεβαιώσεων Παραγωγού: «Αν η
αίτηση δεν πληροί έστω και ένα από τα κριτήρια της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, απορρίπτεται.»
Στο Παράρτημα ΙΙ «Αποστάσεις αιολικών εγκαταστάσεων από γειτνιάζουσες
χρήσεις γης, δραστηριότητες και δίκτυα τεχνικής υποδομής» προβλέπονται μεταξύ
άλλων, τα εξής: Στον Πίνακα Δ «Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες» ελάχιστη
απόσταση 1.500 μ. από το όριο του παραδοσιακού οικισμού.
Εν προκειμένω λοιπόν, δοθέντος ότι οι κάτωθι αναφερόμενες ανεμογεννήτριες
απέχουν από τα όρια του οικισμού «Πέζι» του Δήμου Ευδήλου λιγότερο του
καθορισμένου δυνάμει του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Α.Π.Ε (ΕΠΣΧΑΑ ΑΠΕ)
ορίου των 1.500 μέτρων σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο εν λόγω οικισμός έχει
χαρακτηριστεί παραδοσιακός (ΦΕΚ 961/Δ/2003), οι εδώ προσβαλλόμενες πράξεις (υπ’
αριθμ. 0542/2021 βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου και η υπ’ αριθμ. 0875/2011
άδεια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος) είναι ακυρωτέες.
Επειδή η ύπαρξη του ελάχιστου ορίου των 1.500 μέτρων αποβλέπει
επιπροσθέτως και στην ελάχιστη οπτική όχληση που πρέπει να δημιουργείται με την
εγκατάσταση ανεμογεννητριών λαμβάνοντας ως σημείο αναφοράς κάποιο σημείο
ενδιαφέροντος (π.χ. παραδοσιακός οικισμός), ο οποίος κρίνεται προστατευτέος και στο
πλαίσιο της προστασίας του πολιτιστικού περιβάλλοντος, το οποίο εντάσσεται στην
ευρύτερη έννοια του περιβάλλοντος και η προστασία του προβλέπεται ρητά στην
υπέρτατης τυπικής ισχύος διάταξη του άρθρου 24 του Συντάγματος. Είναι πρόδηλο
άλλωστε ότι η εγκατάσταση όχι μόνο των επτά (7) ανεμογεννητριών πλησίον του
οικισμού «Πέζι», αλλά συνολικά των 110 ανεμογεννητριών σε όλη την έκταση του
νησιού της Ικαρίας, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στο νησιωτικό τοπίο.
Ειδικότερα, το άρθρο 24 του Συντάγματος, με τις διατάξεις του οποίου
καθιερώνεται αυξημένη προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος, που
περιλαμβάνει, εκτός από τη διατήρηση των εν λόγω πολιτιστικών στοιχείων στο
διηνεκές και την προστασία του αναγκαίου για την ανάδειξή τους περιβάλλοντος
χώρου. Περαιτέρω, κάθε επέμβαση επί ή και πλησίον σημείου ενδιαφέροντος πρέπει
να αποβλέπει στους ως άνω στόχους προστασίας και ανάδειξης, χωρίς να περιλαμβάνει
ενέργειες και χρήσεις που δεν είναι συμβατές με τον χαρακτήρα του (βλ. και ΣτΕ
676/2005 Ολ, 669/2010 7μ., 214/2019, 4472/2015), και να εγκρίνεται βάσει ειδικώς
αιτιολογημένης απόφασης της Διοίκησης (βλ. και ΣτΕ 669/2010 7μ., 214/2019). Επίσης,
πέραν από την προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία του οποίου αποτελεί
κρατική υποχρέωση με τη λήψη των κατάλληλων προληπτικών ή κατασταλτικών
μέτρων, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον έχει αναγορευτεί δυνάμει του άρθρου
24 παρ. 1 του Συντάγματος και σε δικαίωμα του κάθε ατόμου. Η συνταγματική του
λοιπόν κατοχύρωση ως ατομικού δικαιώματος σημαίνει την υποχρέωση του Κράτους
και κάθε δημόσιας αρχής να απέχει από ενέργειες και αποφάσεις που βλάπτουν και
υποβαθμίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος. Περαιτέρω, αξίζει να επισημανθεί ότι
η έννοια δε του περιβάλλοντος είναι αρκετά διευρυμένη καθώς περιλαμβάνει το
σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και στοιχείων που βρίσκονται σε
αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την ποιότητα ζωής, την
υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις αισθητικές αξίες.
Επειδή η μέριμνα για την τήρηση των ελάχιστων αποστάσεων, οι οποίες
καθορίζονται στα Παραρτήματα του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ,
εμπίπτει στην αρμοδιότητα και τα καθήκοντα του εκάστοτε επιλαμβανόμενου
διοικητικού οργάνου και αρχής, ενώ η μη τήρησή τους καθιστά την εκδοθείσα πράξη
ακυρωτέα, λόγω παραβίασης κατ’ ουσίαν διάταξης νόμου, καθώς όπως γίνεται
αποδεκτό η παράβαση νόμου ως λόγος ακύρωσης έχει ευρύτατο περιεχόμενο και,
παρά τη στενότητα του χρησιμοποιούμενου όρου, καλύπτει την παράβαση κάθε
ουσιαστικού κανόνα δικαίου, γραπτού ή άγραφου, που συνθέτει το πλέγμα της
διοικητικής νομιμότητας. Με αυτόν τον τρόπο άλλωστε, εξασφαλίζεται η εκ μέρους της
Διοίκησης εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας, δηλαδή των κανόνων δικαίου που
διέπουν το ρυθμιστικό περιεχόμενο της συγκεκριμένης διοικητικής πράξης, εκτός από
τους κανόνες που ρυθμίζουν την αρμοδιότητα των οργάνων και τη διαδικασία έκδοσης
της πράξης.
Εν προκειμένω, η θέση εγκατάστασης των ακόλουθων ανεμογεννητριών που
εγκαθίστανται πλησίον του χαρακτηρισμένου παραδοσιακού οικισμού «Πέζι» της
Δημοτικής Ενότητας Ραχών του Δήμου Ικαρίας, δεν είναι συμβατή με τις ελάχιστες
αποστάσεις που προβλέπει ο νόμος, κατά τα ειδικότερα εκτεθέντα ανωτέρω, στις εξής
περιπτώσεις:
1. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 37172 απέχει 544,71 μέτρα από τα όρια του εν
λόγω οικισμού.
2. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 37171 απέχει 826,83 μέτρα από τα όρια του εν
λόγω οικισμού.
3. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 37174 απέχει 629,23 μέτρα από τα όρια του εν
λόγω οικισμού.
4. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 25417 απέχει 692,66 μέτρα από τα όρια του εν
λόγω οικισμού.
5. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 25418 απέχει 1.016,48 μέτρα από τα όρια του εν
λόγω οικισμού.
6. Η α/γ με αναγνωριστικό αριθμό 25419 απέχει 1.286,21 μέτρα από τα όρια του εν
λόγω οικισμού.
Σχετικά στοιχεία για τις άνω μετρήσει, παρατίθενται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι (ΣΧΕΤ. 73)

V. Παραβίαση του άρθρου 24 του Συντάγματος, της υπ’ αριθμ.
15369/451/Φ.ΣΧΟΟΑΠ/16.05.2013 Απόφασης της Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου «Έγκριση Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής
Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) τ. Δήμων Αγ. Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών της
νήσου Ικαρίας Δήμου Ικαρίας, Ν. Σάμου» (ΦΕΚ Τεύχος Αναγκαστικών
Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων 1984/04.06.2013) και της υπ’ αριθμ.
ΥΠΕΝ/Δ ΧΩΡΣ/28990/358 Απόφασης «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού
Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Περιβαλλοντική
Έγκριση αυτού» (ΦΕΚ 181/Δ’/2019).

Η νομολογία, ερμηνεύοντας τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος, του Ν.
360/1976 «περί Χωροταξίας και Περιβάλλοντος» και του Ν. 1650/1986 «για την
προστασία του περιβάλλοντος», έχει κρίνει ότι η προστασία του περιβάλλοντος
αποτελεί θεμελιώδες και αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής και αναπτυξιακής
διαδικασίας και πολιτικής που υλοποιείται μέσα από τον δημοκρατικό
προγραμματισμό. Στις επιδιώξεις των διατάξεων αυτών περιλαμβάνονται η προστασία
του εδάφους και η λήψη των αναγκαίων μέτρων, ώστε οι χρήσεις του να γίνονται
σύμφωνα με τις φυσικές του ιδιότητες και την παραγωγική του ικανότητα. Ειδικότερα,
στόχος των ζωνών ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (άρθρο 24 Ν. 1650/1986)
είναι ο ορθολογικός έλεγχος των χρήσεων γης, σύμφωνα με τη φέρουσα ικανότητα
(αντοχή) της κάθε περιοχής, η αποφυγή ή ρύθμιση συγκρούσεων από τις πιέσεις που
εκδηλώνονται για την ανάπτυξη μιας περιοχής και η προστασία των μη ανανεώσιμων
και των ευαίσθητων φυσικών πόρων.
Όσον αφορά το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο σε σχέση ειδικά με τα μικρά νησιά,
λεκτέα τα εξής. Ουσιώδης όρος για την προστασία των μικρών νησιών είναι τα ειδικά
χωροταξικά σχέδια, τα οποία, δεδομένου ότι τα νησιά είναι δεκτικά μόνον ήπιας
ανάπτυξης, πρέπει να προβλέπουν και να διατάσσουν στον χώρο των νησιών μόνον
εκείνες τις μορφές ανάπτυξης που είναι συμβατές με τη διατήρηση αμείωτου του
πολιτιστικού και φυσικού κεφαλαίου τους. Κύριος παράγων για τον καθορισμό των
ορίων της φέρουσας ικανότητας των μικρών νησιών είναι το ενεργειακό τους σύστημα,
από το οποίο εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η βιώσιμη ανάπτυξή τους. Τα μικρά νησιά
αποτελούν το κατεξοχήν προσφερόμενο πεδίο εφαρμογής των Α.Π.Ε, υπό την
προϋπόθεση ότι λαμβάνεται υπόψη η ιδιαιτερότητα του νησιωτικού χώρου (ΣτΕ
1421/2013, 4189/2014).
Σημειωτέον δε ότι τα νησιά και οι ακτές αποτελούν ευαίσθητα οικοσυστήματα,
καθώς αποτελούν απομονωμένα οικοσυστήματα με σημαντική βιοποικιλότητα και
μεγάλο ανάπτυγμα ακτών με σημαντική βιοποικιλότητα και μεγάλο ανάπτυγμα ακτών,
με χαρακτηριστικό την ενότητα και τη λιτή συμμετρία του τοπίου τους, τα οποία ως εκ
τούτου έχουν εύθραστη ισορροπία και αποσταθεροποιούνται εύκολα από εξωγενείς
επεμβάσεις. Τα νησιά λοιπόν έχουν σχετικά περιορισμένες επιλογές ανάπτυξης, πρέπει
να παρακολουθούν τη φέρουσα ικανότητά τους και να καταρτίζουν σχέδια βιώσιμης
ανάπτυξης. Συνεπώς, η ήπια ανάπτυξη των μικρών νησιών είναι καθοριστικής
σημασίας για τη βιωσιμότητά τους, υπό την έννοια ότι η ανάπτυξη τους συνδέεται
αμέσως με τη διατήρηση του παραδοσιακού τους χαρακτήρα και του νησιωτικού
ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος και τοπίου και δεν μπορεί να παραβιάζει
τη φέρουσα ικανότητά τους ως παραδοσιακών ανθρωπογενών συστημάτων και
ευαίσθητων οικοσυστημάτων (ΣτΕ 1588/1999, 3406/2001, 3628/2009). Στα δε
αντικειμενικά όρια της φέρουσας ικανότητας των μικρών νησιών ανήκουν ιδίως οι
πηγές ενέργειας που πρέπει να παραμένουν τοπικές και φιλικές προς το περιβάλλον.
Για παράδειγμα, όπως έχει κριθεί νομολογιακά, «μείζον δίκτυο υψηλής τάσεως»
καταστρατηγεί τη φέρουσα ικανότητα του αντίστοιχου οικοσυστήματος και βλάπτει τη
βιωσιμότητα της νήσου (ΣτΕ 2805/1997).
Στο πλαίσιο αυτό και συμπληρωματικά με τα ανωτέρω, μνεία πρέπει να γίνει στις
ακόλουθες διατάξεις: Σύμφωνα με το κεφάλαιο «Ζ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» της υπ’ αριθμ 15369/451/Φ.ΣΧΟΟΑΠ Απόφασης «Έγκριση Σχεδίων
Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) τ. Δήμων Αγ. Κηρύκου,
Ευδήλου και Ραχών της νήσου Ικαρίας Δήμου Ικαρίας, Ν. Σάμου», στην παρ. 3 αυτού
αναφέρεται ότι «στο σύνολο της έκτασης του Δήμου προστατεύεται το δίκτυο των
μονοπατιών, τα οποία συνδέουν διάφορους οικισμούς και τοποθεσίες μεταξύ τους, για
λόγους ανάπτυξης εναλλακτικού και πεζοπορικού τουρισμού. Δεν επιτρέπεται η
μετατροπή σε δρόμους. Επιβάλλεται η αποκατάσταση της συνέχειας του δικτύου, όπου
αυτό έχει διακοπεί και η συντήρηση και αποκατάσταση των μονοπατιών. Για λόγους
επιστημονικής έρευνας και πρόσβασης σε οικολογικά ενδιαφέροντα σημεία,
επιτρέπεται η δημιουργία νέων μονοπατιών με την προϋπόθεση η κατασκευή τους να
γίνεται στα παραδοσιακά πρότυπα με χρήση τοπικών υλικών». Παρομοίως, στο άρθρο
2 του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
τονίζεται η σπουδαιότητα της προώθησης του εναλλακτικού τουρισμού (π.χ.
περιπατητικός τουρισμός κ.α.) αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «Σημαντικές εξελίξεις
για την Περιφέρεια αποτελούν επίσης: …… Το άνοιγμα της Περιφέρειας σε νέες
τουριστικές αγορές, τόσο με ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. ορνιθολογικός
τουρισμός, ιαματικός τουρισμός, θαλάσσιος τουρισμός, περιπατητικός τουρισμός κ.λπ.)
όσο και με την προσέλκυση επισκεπτών από περισσότερες χώρες προέλευσης)».
Περαιτέρω, μνεία πρέπει να γίνει στην παρ. 5 του προαναφερθέντος Κεφαλαίου
του ΣΧΟΟΑΠ των τ. Δήμων Αγ. Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών, σύμφωνα με το οποίο «η
δημιουργία εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης των ήπιων και ανανεώσιμων πηγών ήπιων
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η κατασκευή έργων μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας υψηλής τάσης με εναέρια καλώδια, διέπονται από τις διατάξεις της
αντίστοιχης νομοθεσίας. Στους παραδοσιακούς και αξιόλογους, τουριστικούς οικισμούς
επιβάλλεται η χρήση υπόγειων καλωδίων μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Για τις
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ισχύουν επιπλέον τα εξής:
α. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια. Οι
εγκαταστάσεις σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετούνται στην κορυφογραμμή
του Αθέρα και το υψηλότερο σημείο των πτερυγίων θα βρίσκεται χαμηλότερα από την
κορυφογραμμή.»
Επίσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4 Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της
Δόμησης (ΠΕΠΔ4), όπως αυτή προσδιορίζεται στην υπ’ αριθμ 15369/451/Φ.ΣΧΟΟΑΠ
Απόφαση, η οποία περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος των περιοχών Natura με κωδικό
GR4120004 (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης) καθώς και άλλες περιοχές γύρω από την
κορυφογραμμή του Αθέρα με απότομες κλίσεις, που δεν προσφέρονται για δόμηση
παρά μόνο για τις περιοριστικά αναφερόμενες χρήσεις: 1) Βασικές υποδομές ορεινού
τουρισμού με όρους δόμησης κατοικίας (ορεινά καταφύγια), 2) Αθλητικές
εγκαταστάσεις τοπικής κλίμακας (υποστηρικτικές δραστηριοτήτων φυσιολατρείας,
αναρρίχησης, πεζοπορίας, αεραθλητισμού κ.λ.π), 3) Αγροτικές αποθήκες και
εγκαταστάσεις, 4) Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (μόνο
εσταυλισμένη δραστηριότητα), 5) Aντλητικές εγκαταστάσεις. Υδατοδεξαμενές. Φρέατα,
6) Λατομεία σχιστολίθου και πέτρας για την κατασκευή λιθοδομών, δεν επιτρέπεται η
απομάκρυνση φυσικής βλάστησης (είτε μεμονωμένων δένδρων είτε φυτοφρακτών).
Περαιτέρω, σύμφωνα με την με αριθμό 5 Περιοχή Ελέγχου και Περιορισμού της
Δόμησης (ΠΕΠΔ5), όπως αυτή προσδιορίζεται στην υπ’ αριθμ 15369/451/Φ.ΣΧΟΟΑΠ
Απόφαση:
«ΠΕΠΔ 5 – Περιοχή Ήπιας Τουριστικής Ανάπτυξης
Πρόκειται για περιοχές και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες που προορίζονται για
ήπια τουριστική ανάπτυξη. Για τα τμήματα της ΠΕΠΔ 5 που εμπίπτουν εντός της
περιοχής NATURA να ισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις. Οι επιτρεπόμενες χρήσεις και
δραστηριότητες είναι οι εξής: − Τουριστικές εγκαταστάσεις, − Οργανωμένες
κατασκηνώσεις (camping), − Κατοικία και τουριστικές εγκαταστάσεις με όρους δόμησης
κατοικίας, − Καταστήματα, − Εστιατόρια, Αναψυκτήρια, Κέντρα διασκέδασης αναψυχής,
− Επαγγελματικά εργαστήρια και βιοτεχνία χαμηλής όχλησης και περιβαλλοντικής
κατηγορίας Β, − Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες, − Αθλητικές
εγκαταστάσεις τοπικής κλίμακας (υποστηρικτικές δραστηριοτήτων φυσιολατρίας,
αναρρίχησης, πεζοπορίας, αεροθλητισμού κ.λπ.), − Θρησκευτικά κτίρια, −
Εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, − Γήπεδα στάθμευσης (όχι κτίρια στάθμευσης), −
Αντλητικές εγκαταστάσεις (χαμηλής όχλησης), Υδατοδεξαμενές, φρεάτια, − Γεωργική
χρήση μόνο όταν συνδυάζεται με αγροτουριστική δραστηριότητα»
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Αρχή Σας προέβη στην έκδοση της βεβαίωσης
παραγωγού, κατά παραβίαση των ως άνω αναφερόμενων διατάξεων, σχετικά αφενός
με την φέρουσα ικανότητα του νησιού της Ικαρίας, δεδομένου άλλωστε ότι δια των ήδη
σε λειτουργία έργων Α.Π.Ε στην Ικαρία, και ειδικότερα από τη λειτουργία του
Υβριδικού Ενεργειακού Έργου, η ετήσια παραγωγή ενέργειας υπολογίζεται σε 10,96
GWh, η οποία επαρκεί για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του νησιού. Επίσης,
όπως προκρίνεται ως εναλλακτική και ορθότερη λύση για την παραγωγή ενέργειας στα
μικρότερα νησιά, για τα οποία δεν προβλέπονται έργα ηλεκτρικής διασύνδεσης τα
επόμενα χρόνια, κρίνεται σκόπιμο να προωθηθεί η υλοποίηση υβριδικών έργων,
αφετέρου δε των διατάξεων της υπ’ αριθμ 15369/451/Φ.ΣΧΟΟΑΠ Απόφασης «Έγκριση
Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) τ. Δήμων Αγ.
Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών της νήσου Ικαρίας Δήμου Ικαρίας, Ν. Σάμου» με τις
οποίες γίνεται ο προσδιορισμός και η χωροθέτηση των περιοχών του νησιού της
Ικαρίας. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και της Ικαρίας,
των οποίων η περιβαλλοντική και πολιτισμική φέρουσα ικανότητα και η κλίμακα
μεγέθους, διαθέτουν και άλλες, ιδιαίτερα αξιοποιήσιμες και φιλικές προς το
περιβάλλον, μορφές ενέργειας, όπως η γεωθερμική, η ηλιακή, η υδροηλεκτρική και η
βιομάζα, οι οποίες και θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας
από ΑΠΕ.
Όπως γίνεται παγίως αποδεκτό, οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε, εν προκειμένω από αιολική ενέργεια, πρέπει να
πραγματοποιούνται πάντοτε στο πλαίσιο της ήπιας ανάπτυξης του νησιού, και
λαμβάνοντας υπόψη τη μοναδικότητα του νησιωτικού τοπίου και την ανάγκη
διατήρησης του χαρακτήρα του.
Η εξαιρετική δε σπουδαιότητα του τοπίου προκύπτει ευθέως και από το
Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου [Υπ’ αριθμ.
ΥΠΕΝ/Δ ΧΩΡΣ/28990/358 Απόφαση «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού
Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Περιβαλλοντική Έγκριση
αυτού» (ΦΕΚ 181/Δ’/2019)], στο άρθρο 1 του οποίου αναφέρεται μεταξύ άλλων τα
εξής:

«Στόχοι του ΠΧΠ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου είναι: …….
• Ισόρροπη ανάπτυξη της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας με έμφαση στην
παράλληλη ανάπτυξη και την αλληλοϋποστήριξη του πρωτογενούς τομέα (αλιεία,
γεωργία, κτηνοτροφία), του τουρισμού και της παραγωγής «πράσινης» ενέργειας
• H Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των
νησιών, συμπεριλαμβανομένου του Τοπίου, που αποτελούν τον πλέον πολύτιμο
αναπτυξιακό πόρο της Περιφέρειας, τον πυρήνα της κοινωνικής και πολιτιστικής της
ταυτότητας και το συνδετικό ιστό για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής».

Εξάλλου, στο άρ. 2 του ΠΧΠ προβλέπονται, μεταξύ άλλων τα εξής:
“Σημαντικές εξελίξεις για την Περιφέρεια αποτελούν επίσης:
• Η δυνατότητα ενεργειακής αυτονομίας, με σύνδεση της Περιφέρειας με το
ηπειρωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ανάπτυξη εγκαταστάσεων ΑΠΕ
που θα αξιοποιούν τους πλούσιους πόρους της περιοχής (αιολικό δυναμικό, ήλιος,
κύματα, βιομάζα-βιοαέριο, γεωθερμία κ.λπ.) και η σταδιακή απεξάρτηση από το
πετρέλαιο και τις οχλούσες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερα η
ανάπτυξη εγκαταστάσεων ΑΠΕ μπορεί να αναβαθμίσει το ρόλο της Περιφέρειας στον
ενεργειακό χάρτη της χώρας.
• Το άνοιγμα της Περιφέρειας σε νέες τουριστικές αγορές, τόσο με ανάπτυξη
ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. ορνιθολογικός τουρισμός, ιαματικός τουρισμός,
θαλάσσιος τουρισμός, περιπατητικός τουρισμός κ.λπ.) όσο και με την προσέλκυση
επισκεπτών από περισσότερες χώρες προέλευσης.
• Η μεταποίηση και ολοένα αποτελεσματικότερη προώθηση των ποιοτικών
τοπικών προϊόντων ως ΠΟΠ σε αγορές της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού.
• Η ανάδειξη των φυσικών πόρων της Περιφέρειας μέσω της ενεργοποίησης
του καθεστώτος προστασίας και διαχείρισης οικολογικά σημαντικών περιοχών.
• Ο εντοπισμός αξιόλογων τοπίων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας και η
ανάδειξή τους.”
Στο άρ. 9 του ΠΧΠ προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:
“Άρθρο 9
Χωρική διάρθρωση των βασικών δικτύων τεχνικής υποδομής
Α. Ενέργεια
1. Αναγνωρίζεται η πάγια ανάγκη των νησιών για ενεργειακή επάρκεια, με
βασική κατεύθυνση την ενεργειακή διασύνδεση των νησιών της Περιφέρειας με το
ηπειρωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στο πλαίσιο της οποίας
προωθείται το σχετικό σχέδιο διασύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). Η βασική αυτή κατεύθυνση αποτελεί και
προϋπόθεση για το στόχο της αύξησης του ποσοστού εκμετάλλευσης της αιολικής
ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό δίδονται οι ακόλουθες ειδικότερες κατευθύνσεις (Χάρτης
Π.2γ):
• Η παραγωγή πράσινης ενέργειας με την αξιοποίηση και άλλων πηγών,
πλην του αέρα (ήλιος, βιομάζα-βιοαέριο, γεωθερμία, θαλάσσια κύματα κ.λπ.), ή και
συνδυασμών των πηγών αυτών. Ιδιαίτερα, προωθείται η επίσπευση της αξιοποίησης
του γεωθερμικού πεδίου της Περιφέρειας (π.χ. Λέσβος, Χίος).
• Δημιουργία υβριδικών ενεργειακών έργων για την παραγωγή ενέργειας
και χρήση «ενεργειακού μίγματος» που θα στηρίζεται στην ηλιακή και αιολική ενέργεια
καθώς και στη βιοενέργεια (βιομάζα) σε συνδυασμό με τη δημιουργία μικρών ή
μεγάλων ταμιευτήρων ή και λοιπών συστημάτων αποθήκευσης. Προωθείται η
ολοκλήρωση του υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ικαρία
και η κατασκευή παρόμοιου συστήματος στην Ερεσό Λέσβου, ενώ προωθείται και το
καινοτόμο έργο στη νήσο Άγιος Ευστράτιος – Πράσινο νησί που αφορά στην
εγκατάσταση Υβριδικού Σταθμού ΑΠΕ και συστήματος τηλεθέρμανσης.
• Προώθηση ολοκληρωμένου προγράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης.
• Υπογειοποίηση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στους
αρχαιολογικούς χώρους και τους παραδοσιακούς οικισμούς.
• Μετά τη διασύνδεση των νησιών, οι τοπικοί σταθμοί παραγωγής ενέργειας
(σε Λέσβο, Λήμνο, Χίο) από συμβατικά καύσιμα μπαίνουν σε καθεστώς ψυχρής
εφεδρείας. Ειδικότερα, προτείνεται η διερεύνηση της σκοπιμότητας μετεγκατάστασης
του σταθμού παραγωγής της Λέσβου (στη Μυτιλήνη) σε κατάλληλη θέση, στο
μεσοδιάστημα μέχρι την υλοποίηση της διασύνδεσης.
…………
3. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Σύμφωνα με το Ειδικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ
ισχύουν τα ειδικά κριτήρια χωροθέτησης των αιολικών μονάδων στο νησιωτικό χώρο.
Για τη χωροθέτηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι
κατευθύνσεις της παρούσας για το Τοπίο, καθώς και οι προβλέψεις των άρθρων 5 και 6
του ν. 3827/2010 (Α΄ 30/2010), ιδιαιτέρως σε ότι αφορά τα τοπία διεθνούς εμβέλειας
και εθνικής εμβέλειας. Προωθείται η κατασκευή έργων ΑΠΕ, σύμφωνα με το Ειδικό
Πλαίσιο, που θα περιλαμβάνουν και την ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με το
Διασυνδεδεμένο Σύστημα, λύνοντας παράλληλα και το ζήτημα εξασφάλισης της
επάρκειας τροφοδότησης των νησιών με ηλεκτρική ενέργεια.
Επιπλέον, διερευνάται η κατασκευή θαλάσσιων αιολικών πάρκων,
λαμβάνοντας υπόψη το καθεστώς των περιοχών που εντάσσονται στο Εθνικό Σύστημα
Προστατευόμενων Περιοχών, τα κριτήρια χωροθέτησης του Ειδικού Πλαισίου για τις
ΑΠΕ και τον ν. 3851/2010 καθώς και την προστασία του Τοπίου, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά τα τοπία που αξιολογούνται ως Διεθνούς και Εθνικής εμβέλειας.”
Χωρίς, λοιπόν, να παραγνωρίζεται η ανάγκη ανάπτυξης έργων ΑΠΕ, που
θεωρούνται έργα “πράσινης” ενέργειας, κατά το άρ. 1 του ΠΧΠ, αυτή πρέπει να είναι
ισόρροπη, παράλληλη και σε σχέση αλληλοϋποστήριξης με τον πρωτογενή τομέα,
και τον τουρισμό και να σέβεται τον σημαντικότερο φυσικό πόρου του νησιού, το
τοπίο.
Είναι προφανές ότι το προκείμενο έργο, το οποίο είναι φαραωνικών
διαστάσεων, δεν έχει ως γνώμονα την κάλυψη των όποιων ενεργειακών αναγκών του
νησιού της Ικαρίας, ιδίως σε σχέση με τις σχετικές απαιτήσεις των υπόλοιπων
παραγωγικών τομέων του νησιού, την ανάπτυξη των οποίων μάλιστα ευθέως
αντιστρατεύεται.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στην Ικαρία, η οποία είναι βεβαίως μη
διασυνδεδεμένο νησί, προωθήθηκε η ενεργειακή αυτονομία του νησιού με την
εγκατάσταση ενός υβριδικού έργου, σύμφωνα με την πρόβλεψη του ΠΧΠ. Το έργο αυτό
αποτελείται από 6 τμήματα – ένα αιολικό πάρκο (Α/Π) τριών α/γ, το μικρό
υδροηλεκτρικό σταθμό (ΜΥΗΣ) Προεσπέρας και Κάτω Προεσπέρας, δύο δεξαμενές
νερού και ένα αντλιοστάσιο στο Κάτω Προεσπέρας μαζί με τα κέντρα ελέγχου
ενέργειας και κατανομής φορτίου του Ναέρα και της Ικαρίας. Το έργο αυτό
σχεδιάστηκε να παράγει ετησίως 9,8 GWh και να καλύπτει έτσι το 50% τουλάχιστον
των αναγκών του νησιού. Σύμφωνα με τις εμβαδομετρήσεις της περιοχής του
υβριδικού αυτού πάρκου η περιοχή που καταλαμβάνεται από αυτό για όλες τις
εγκαταστάσεις του συστήματος φτάνει την έκταση περίπου των 0,34τ.χλμ.
Επομένως, ήδη η Ικαρία έχει κατακτήσει, με όχι ευκαταφρόνητο μάλιστα
τίμημα σε επίπεδο κατάληψης φυσικού εδάφους και υποβάθμισης, εντεύθεν, του
τοπίου της, σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή της αυτονομία με το υφιστάμενο έργο
αυτό και έχει μειώσει το όποιο, ελάχιστο, περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ενεργειακής
της κατανάλωσης σε ηλεκτρισμό. Η εγκατάσταση του προκείμενου ΑΣΠΗΕ, ωστόσο, δεν
θα λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τον υφιστάμενο υβριδικό σταθμό, διότι θα έχει
ως αποκλειστικό σκοπό την παραγωγή ενέργειας για να μεταφέρεται στην ηπειρωτική
χώρα μέσω ανεξάρτητης διασύνδεσης που υποτίθεται ότι υποχρεούται να υλοποιήσει
ο φορέας του έργου, και όχι βεβαίως για να καλύπτει τις όποιες τοπικές ανάγκες, που
είναι πολλές δεκάδες φορές μικρότερες από την εκτιμώμενη παραγωγή του υπό
εξέταση ΑΣΠΗΕ. Το αποτέλεσμα, βεβαίως, θα είναι η βάναυση αλλοίωση του
νησιωτικού τοπίο, δηλαδή η καταστροφή του πλέον πολύτιμο αναπτυξιακού πόρου του
νησιού και η υπονόμευση των προοπτικών των άλλων παραγωγικών τομέων του
νησιού , του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού, κλάδου ιδιαίτερα σημαντικού για
την οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται στο άρθρο 3 του
ΠΧΠ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου «Τριτογενής τομέας: Ο τριτογενής τομέας είναι ο
δυναμικότερος τομέας οικονομικής δραστηριότητας της Περιφέρειας. Οι εναλλαγές των
τοπίων, το μεγάλο πλήθος και η ποικιλία παραλιών που ικανοποιούν τις διαφορετικές
προτιμήσεις του παραδοσιακού τουρισμού, η ποιότητα των ακτών, η ύπαρξη
εναλλακτικών ευκαιριών ήσυχων διακοπών, οι περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
στην ενδοχώρα των νησιών, οι προστατευόμενες περιοχές και το αξιόλογο δομημένο
περιβάλλον της, τα ιδιαίτερα πολιτιστικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά της περιοχής,
η υψηλή αναγνωρισιμότητα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στο εξωτερικό,
αποτελούν ευνοϊκά στοιχεία για την ανάπτυξη τουριστικής δραστηριότητας υψηλής
επισκεψιμότητας. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η αύξηση του ξενοδοχειακού δυναμικού
της Περιφέρειας, το οποίο σχεδόν τριπλασιάστηκε στη διάρκεια των τελευταίων ετών».
Το πλήγμα λοιπόν που πρόκειται να δεχθεί ο τουρισμός υπαίθρου, ο οποίος κατά το
ΠΧΠ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου αποτελεί τη σημαντικότερη προς αξιοποίηση
μορφή τουρισμού για την Περιφέρεια, θα είναι μη αναστρέψιμο. Ειδικότερα, στο
άρθρο 10 του ΠΧΠ της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου επισημαίνεται μεταξύ άλλων τα
εξής: «Τουρισμός υπαίθρου: Αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη προς αξιοποίηση μορφή
τουρισμού για την Περιφέρεια, δεδομένου ότι διαθέτει πλήθος αξιόλογων ή μοναδικών
πόρων, στην πλειονότητά τους αναξιοποίητων, που προσδίδουν δυνατότητες
ανάπτυξης ειδικών μορφών τουρισμού (ορνιθολογικός, οικολογικός, γεωτουρισμός)
που θα προσέλκυαν σημαντικό αριθμό επισκεπτών καθόλη τη διάρκεια του έτους. Σε
αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να ληφθούν δράσεις: (α) Προστασίας και αξιοποίησης
περιοχών της Περιφέρειας που εντάσσονται στο Δίκτυο Natura 2000. (β) Σχεδιασμού,
προστασίας και διαχείρισης των τοπίων διεθνούς, εθνικής και περιφερειακής
εμβέλειας. (γ) Προστασία των γεωτόπων της Περιφέρειας (ιδιαίτερα στη δυτική Λέσβο)
ως τουριστικών πόρων από χρήσεις που αλλοιώνουν τον χαρακτήρα τους και
υποβαθμίζουν την αξία τους ως προορισμό. (δ) Καθιέρωσης τοπικών δικτύων και
διαδρομών πολυθεματικού χαρακτήρα με έμφαση στη φυσιολατρική διάσταση με
παράλληλη ένταξη πολιτιστικών πόρων (παραδοσιακοί οικισμοί, γαστρονομικοί
σταθμοί κ.α.). (ε) Δημιουργίας υποδομών παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης
(παρατηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών, θεματικά μουσεία). (στ)
Διασύνδεσης της τοπικής αγροτικής παραγωγής και των σχετικών προϊόντων
μεταποίησης με την τουριστική κατανάλωση (τοπικά σύμφωνα ποιότητας) – προώθηση
και εμπορία τοπικών προϊόντων. (ζ) Εξασφάλισης της προσβασιμότητας των περιοχών
τουριστικού ενδιαφέροντος, τηρουμένων όσων αναφέρονται στο ν. 1650/1986, όπως
τροποποιήθηκε από το ν. 3937/2011, όταν πρόκειται για περιοχές που εντάσσονται στο
δίκτυο Natura 2000».
Το έργο αυτό, επομένως, και οι προσβαλλόμενες πράξεις, αντίκεινται στις
παραπάνω προβλέψεις του ΠΧΠ, καθώς ούτε σε σχέση ισορροπίας με τους άλλους
παραγωγικούς τομείς βρίσκεται, ούτε σέβεται το Τοπίο, ούτε και και εναρμονίζεται με
τις έως τώρα κατευθύνσεις ανάπτυξης των ΑΠΕ στο πλαίσιο της διασφάλισης της
ενεργειακής αυτονομίας του νησιού.
Επειδή, εξ άπαντων των ανωτέρω λόγων, οι υπό κρίση προσβαλλόμενες πρέπει
να ακυρωθούν.
Επειδή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 εδ. α’ του Συντάγματος η
οποία ορίζει ότι «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί
υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξη του το Κράτος
έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο
της αρχής της αειφορίας», το περιβάλλον έχει αναχθεί σε αυτοτελώς προστατευόμενο
έννομο αγαθό.
Επειδή, δυνάμει του Ν. 2773/1999 συστάθηκε η καθής Αρχή σας με σκοπό την
άσκηση του ελέγχου, τη ρύθμιση και την εποπτεία της αγοράς ενέργειας. Τις ανωτέρω
αρμοδιότητες, η Αρχής Σας, οφείλει, ως διοικητική αρχή, να ασκεί πάντοτε με γνώμονα
την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
Επειδή η αίτησή μας είναι νόμιμη και κατ’ ουσία βάσιμη, παραδεκτώς δε και
εμπροθέσμως ασκείται ενώπιόν Σας.

Για τους λόγους αυτούς
Και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας

1) Αιτούμεθα: Να γίνει δεκτή η αίτησή μας αυτή ως νόμιμη και κατ’ ουσία
βάσιμη, προκειμένου να ακυρωθούν για τους αναφερόμενους λόγους: Η υπ’
αριθμ. 0542/2021 βεβαίωση παραγωγού ειδικού έργου, εκδοθείσα από τον
Πρόεδρο της Ρ.Α.Ε. κ. Αθανάσιο Δαγούμα για αιολικό σταθμό παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 330,0 MW και μέγιστης ισχύος
παραγωγής 330,0 MW στη θέση «Βίγλα – Καψάλη – Ποδήλια – Υψώνας –
Κασμιάνος – Προβατοκεφάλας – Ρούκουνας – Σαραντάδων – Ερίφη –
Κουταλόπετρα – Βάρκα – Παπουλογάρι – Σελλάδια Μεγάλοφος – Σαμάκι –
Κλιράτια – Στάσουσα – Παπουτσοκρύφτης – Αναβάθρες – Ράντι – Σταυρί –
Πούντα – Πρ. Ηλίας – Κακό Καταβασίδι – Αιθέρας όρος» των Δημοτικών
Ενοτήτων ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ, ΕΥΔΥΛΟΥ, ΡΑΧΩΝ του Δήμου ΙΚΑΡΙΑΣ, της Περιφέρειας
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, της εταιρείας με την επωνυμία «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και
διακριτικό τίτλο «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Μ.Α.Ε.» (ΑΔ-02684).

2) Η υπ’ αριθμ. 0875/2011 Απόφαση της Ρ.Α.Ε. για χορήγηση άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 330,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής
330,0 MW στη θέση «Βίγλα – Καψάλη – Ποδήλια – Υψώνας – Κασμιάνος –
Προβατοκεφάλας – Ρούκουνας – Σαραντάδων – Ερίφη – Κουταλόπετρα – Βάρκα
– Παπουλογάρι – Σελλάδια Μεγάλοφος – Σαμάκι – Κλιράτια – Στάσουσα –
Παπουτσοκρύφτης – Αναβάθρες – Ράντι – Σταυρί – Πούντα – Πρ. Ηλίας – Κακό
Καταβασίδι – Αιθέρας όρος» των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΥ, ΕΥΔΥΛΟΥ,
ΡΑΧΩΝ του Δήμου ΙΚΑΡΙΑΣ, της Περιφέρειας ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, της εταιρείας με
την επωνυμία «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ
Μ.Α.Ε.» (ΑΔ-02684).

3) Kάθε συναφής άλλη πράξη ή παράλειψη.
Δικηγόρο και αντίκλητό μας διορίζουμε τον υπογράφοντα την παρούσα Δικηγόρο
Αθηνών Παναγιώτη – Φωκά – Παγουλάτο, Α.Μ. Δ.Σ.Αθηνών 22160, κάτοικο Παπάγου,
οδός Αλεβιζάτου 26, τηλ. 2109521046, 2104220980, 2106529264, 6977804209, email:
[email protected].

Αθήνα, 11/12/2021
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΩΚΑΣ – ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΔΣΑ 22160
ΑΛΕΒΙΖΑΤΟΥ 26 15669 ΠΑΠΑΓΟΥ
ΤΗΛ. 2109521046, 2104220980, 2106529264, 6977804209
[email protected]

Συνημμένα υποβάλλουμε:

1. Καταστατικό του πρώτου από εμάς σωματείου
2. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ και συγκρότησης ΔΣ σε σώμα
του πρώτου από εμάς σωματείου
3. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του πρώτου από εμάς σωματείου.
4. Καταστατικό του δεύτερου από εμάς σωματείου
5. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ του δεύτερου από εμάς
σωματείου
6. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του δεύτερου από εμάς
σωματείου
7. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του δεύτερου από εμάς σωματείου.
8. Καταστατικό του τρίτου από εμάς σωματείου
9. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ του τρίτου από εμάς
σωματείου
10. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του τρίτου από εμάς σωματείου
11. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του τρίτου από εμάς σωματείου.
12. Καταστατικό του τέταρτου από εμάς σωματείου
13. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ του τέταρτου από εμάς
σωματείου
14. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του τέταρτου από εμάς
σωματείου
15. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρου του τέταρτου από εμάς σωματείου.
16. Καταστατικό του πέμπτου από εμάς σωματείου
17. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ του πέμπτου από εμάς
σωματείου
18. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του πέμπτου από εμάς
σωματείου
19. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του πέμπτου από εμάς σωματείου.
20. Καταστατικό του έκτου από εμάς σωματείου
21. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ του έκτου από εμάς σωματείου
56
22. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του έκτου από εμάς σωματείου
23. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του έκτου από εμάς σωματείου.
24. Καταστατικό του έβδομου από εμάς σωματείου
25. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ του έβδομου από εμάς
σωματείου
26. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του έβδομου από εμάς
σωματείου
27. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του έβδομου από εμάς σωματείου.
28. Καταστατικό του όγδοου από εμάς σωματείου
29. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ του όγδοου από εμάς
σωματείου
30. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του όγδοου από εμάς
σωματείου
31. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του όγδοου από εμάς σωματείου.
32. Καταστατικό του ένατου από εμάς σωματείου
33. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ του ένατου από εμάς
σωματείου
34. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του ένατου από εμάς σωματείου
35. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του δέκατου από εμάς σωματείου.
36. Καταστατικό του δέκατου από εμάς σωματείου
37. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ του δέκατου από εμάς
σωματείου
38. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του δέκατου από εμάς
σωματείου
39. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του δέκατου από εμάς σωματείου.
40. Καταστατικό του ενδέκατου από εμάς σωματείου
41. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ του ενδέκατου από εμάς
σωματείου
42. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του ενδέκατου από εμάς
σωματείου
43. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του ενδέκατου από εμάς σωματείου.
44. Καταστατικό του δωδέκατου από εμάς σωματείου
45. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ του δωδέκατου από εμάς
σωματείου
46. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του δωδέκατου από εμάς
σωματείου
47. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του δωδέκατου από εμάς σωματείου.
48. Καταστατικό του δέκατου τρίτου από εμάς σωματείου
49. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ του δέκατου τρίτου από εμάς
σωματείου
50. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του δέκατου τρίτου από εμάς
σωματείου
51. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του δέκατου τέταρτου από εμάς σωματείου.
52. Καταστατικό του δέκατου τέταρτου από εμάς σωματείου
53. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ του δέκατου τέταρτου από
εμάς σωματείου
54. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του δέκατου τέταρτου από εμάς
σωματείου
55. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του δέκατου τέταρτου από εμάς σωματείου.
56. Καταστατικό του δέκατου πέμπτου από εμάς σωματείου
57. Πρακτικό εκλογής μελών ΔΣ και συγκρότησης αυτού σε σώμα του
δέκατου πέμπτου από εμάς σωματείου
58. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του δέκατου πέμπτου από εμάς σωματείου.
59. Καταστατικό του δέκατου έκτου από εμάς σωματείου
60. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ του δέκατου έκτου από εμάς
σωματείου
61. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του δέκατου έκτου από εμάς
σωματείου
62. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του δέκατου έκτου από εμάς σωματείου.
63. Καταστατικό του δέκατου έβδομου από εμάς σωματείου
64. Πρακτικό αρχαιρεσιών για την εκλογή ΔΣ του δέκατου έβδομου από
εμάς σωματείου
65. Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα του ΔΣ του δέκατου έβδομου από εμάς
σωματείου
66. Πρακτικό ΔΣ για την άσκηση της παρούσας και εξουσιοδότηση προς
δικηγόρο του δέκατου έβδομου από εμάς σωματείου.
67. ΦΕΚ 47/Α’/1956 «Περί καθορισμού των επαρχιακών οδών των Νομών
του Κράτους κατά τας διατάξεις του Νόμου 3155/1955 περί κατασκευής και
συντηρήσεως οδών», στο οποίο έχει δημοσιευθεί η απόφαση χαρακτηρισμού
των επαρχιακών οδών της νήσου της Ικαρίας (Νομός Σάμου).
68. Η υπ’ αριθμ. 33269/912 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας
Βορείου Αιγαίου «Καθορισμός των οδών των Νομών του Βορείου Αιγαίου που η
συντήρησή τους ανήκει στην αρμοδιότητα των υπηρεσιών των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων Λέσβου, Χίου και Σάμου» (ΦΕΚ 1888/Β’/14.9.2007).
69. ΦΕΚ Τεύχος ΑΑΠ και Πολεοδομικών Θεμάτων 93/27.03.2014, στο οποίο
έχει δημοσιευθεί η υπ’ αριθμ. 17988/983/21.03.2014 απόφαση της Γενικής
Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, δυνάμει της οποίας το
«Δάσος Ράντη» κηρύχθηκε «Διατηρητέο Μνημείο της Φύσης».
70. ΦΕΚ 1031/Β’/12-11-1996 στο οποίο έχει δημοσιευθεί η
ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/48002/2770 Υπουργική Απόφαση «Κήρυξη περιοχών
Ικαρίας – Φούρνων ως αρχαιολογικών χώρων» , με βάση την οποία το Κάστρο
του Κοσκινά αναγνωρίζεται ως αρχαιολογικός χώρος.
71. ΦΕΚ 181Δ/2019, στο οποίο έχει δημοσιευθεί η ΔΥΠΕΝ/Δ
ΧΩΡΣ/28990/358 Απόφαση «Έγκριση αναθεώρησης του Περιφερειακού
Χωροταξικού Πλαισίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και Περιβαλλοντική
Έγκριση αυτού» .
72. ΦΕΚ 198 ΤΑΑ&ΠΘ. 2013, στο οποίο έχει δημοσιευθεί ΤΟ ΣΧΟΟΑΠ των
τέως Δήμων Αγ. Κηρύκου, Ευδήλου και Ραχών
73. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 – ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ Α/Γ

Η παραπάνω αίτηση Αναθεώρησης (σε μορφή pdf)

Πηγή: radio-ikaria.gr

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: