Να υλοποιηθεί το ενιαίο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή υψηλού και πυκνού πρασίνου χωρίς εμπορευματοποίηση

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 με πρωτοβουλία της Επιτροπής Αγώνα για το  Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη πολιτών και κοινωνικών  φορέων της περιοχής Ζωγράφου, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου  Ζωγράφου.  

Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 με πρωτοβουλία της Επιτροπής Αγώνα για το  Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη πολιτών και κοινωνικών  φορέων της περιοχής Ζωγράφου, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου  Ζωγράφου.  

Συμμετείχαν πολίτες, εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων ( από Ζωγράφου, Αθήνα  και Χολαργό), πολιτικές κινήσεις και κοινωνικοί φορείς (Εξωραϊστικός Πολιτιστικός  Σύλλογος Ιλισός, Σύλλογος Κρητών Ζωγράφου, Επιμένουμε Πεδίο Άρεως). 

Από τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα έγινε ενημέρωση: 

α)Για το περιεχόμενο, του προτεινόμενου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας, Σχεδίου Νέου Προεδρικού Διατάγματος «Για την Προστασία του Όρους  Υμηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων Γουδή-Ιλισίων», που περιέχει  δυσμενέστερες διατάξεις από το ισχύον Π.Δ (ΦΕΚ187/Δ/2011). 

β)Για όσα προτείνει η Επιτροπή μας, ώστε να δημιουργηθεί το ενιαίο Μητροπολιτικό  Πάρκο (χωρίς στρατόπεδα, ασύμβατες για το Πάρκο χρήσεις, όπως το Μπάντμιντον,  ΕΠΟ, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, αυτοκίνητα, συρματοπλέγματα  κλπ.). Για τα τεράστια οφέλη, που θα προσφέρει σε όλους τους κατοίκους:  επικοινωνία, αναψυχή, πολιτιστική δημιουργία αλλά και καταφυγή σε περίπτωση  έκτακτων συνθηκών από φυσικές καταστροφές όπως σεισμούς, καύσωνες κλπ. 

γ) Για την απαράδεκτη, αντιπεριβαλλοντική απόφαση του Υπουργείου  Περιβάλλοντος, το οποίο ενέκρινε την ανέγερση δύο νέων κτιρίων εντός του  Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, στην Περιφερειακή Ζώνη, σε έκταση του  υπάρχοντος συγκροτήματος του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας  Αθηνών (ΝΠΙΔ που εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας). 

Ας σημειωθεί ότι δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων, την  Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023, αποφάσισε, με ψήφους 20 υπέρ (της πλειοψηφούσας  παράταξης του Δημάρχου) και 18 κατά (όλης της Αντιπολίτευσης), να εγκρίνει την  τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου για την ανέγερση των νέων κτιρίων, κατά  παράβαση του ισχύοντος Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ 187/Δ/2011 άρθρο 4  παρ.4(α) στο οποίο ρητά αναφέρεται: «οι τροποποιήσεις του εγκεκριμένου σχεδίου  εντός των ΖΕΑ, γίνονται βάσει ενιαίων Πολεοδομικών Μελετών (ΠΜ της ΖΕΑ) με τις  οποίες κωδικοποιείται σε ενιαίο υπόβαθρο και ενιαίο νομικό κείμενο το θεσμικό  πλαίσιο κάθε Πάρκου». Επιπροσθέτως στο άρθρο 4 παράγρ.4(δ) αναφέρεται ότι το 

«Σχέδιο Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) εγκρίνεται προ της θεσμοθέτησης της ΠΜ της ΖΕΑ,  και λειτουργεί ως κατευθυντήριο σχέδιο γι’ αυτήν. Μετά την έγκριση αυτής, μπορεί  να τροποποιείται με την ίδια διαδικασία, τηρουμένων όμως των περιορισμών της». Οι παραπάνω προϋποθέσεις ελλείπουν, αφού ούτε το ΣΓΔ έχει εγκριθεί ούτε  θεσμοθέτηση ΠΜ της ΖΕΑ έχει γίνει. 

Ο Δήμος Αθηναίων, με την απόφασή του αυτή, έστειλε το σαφέστατο μήνυμα: « Δεν  υπάρχουν φραγμοί στην τσιμεντοποίηση της Περιφερειακής Ζώνης του  Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή». Συγχρόνως και με την όλη τη μέχρι τώρα στάση  του (πλήρη υποστήριξη του Σχεδίου Νέου Προεδρικού Διατάγματος, το οποίο  αντικαθιστά το Π.Δ 187/Δ/2011) επιβεβαιώνεται η αδιαφορία του για την υλοποίηση  του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, την τελευταία μεγάλη ανάσα της πόλης μας. 

δ) Παράλληλα, στη σύσκεψη, επισημάνθηκε από την Επιτροπή Αγώνα ότι με  δεδομένη την έλλειψη πολιτικής βούλησης για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού  Πάρκου Γουδή από κυβέρνηση, Δήμο Αθηναίων και Περιφέρεια Αττικής, η ελπίδα μας  βρίσκεται στη συνέχιση, διεύρυνση και κλιμάκωση των αγώνων μας. 

Οι τοποθετήσεις των παρευρισκόμενων κινήθηκαν σε απόλυτη σύμπνοια με τις  θέσεις της Επιτροπής μας και με τη δέσμευση ότι θα ληφθούν ενωτικές πρωτοβουλίες  για την ενημέρωση και την κινητοποίηση των κατοίκων. 

Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφωνήσαμε: 

  

 Να πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας   την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 ώρα 11π.μ.  στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή (Τέρμα Γ.Παπανδρέου και Μ. Αλεξάνδρου)   και συμβολική διακοπή της διαμπερούς κυκλοφορίας στο Πάρκο.

Τέλος στη νέα συνεδρίαση της Επιτροπής μας, που θα γίνει την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου  2023 ώρα 7μ.μ. Λάκωνος 9, θα συζητήσουμε τους τρόπους υλοποίησης των  παραπάνω. 

Επιτροπή Αγώνα για το  Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: