Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή: Χρέος όλων μας η διάσωση του Πάρκου

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρωταρχική ανάγκη για το μέλλον μας και των παιδιών μας

Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή – Ανακοίνωση

– ΟΧΙ ΣΕ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

– ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ/ΤΟΣ ΒΑΖΕΙ ΑΣΥΜΒΑΤΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΔΗ 

Με την από 13/08/2020 ανακοίνωση της Επιτροπής μας εκφράσαμε τις θέσεις μας για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του «Σχεδίου Προστασίας Ορεινού Όγκου Υμηττού», σε ότι αφορά την περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή αναφέροντας τις δυσμενείς μεταβολές που περιέχει η ΣΜΠΕ σε σχέση με το υφιστάμενο Προεδρικό Διάταγμα του 2011 (ΦΕΚ 187/Δ/2011), το οποίο για την περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου παραμένει σε ισχύ μέχρι την δημοσίευση του  νέου σχεδίου Π.Δ/τος που προωθείται  από το ΥΠ.ΕΝ.

Στη συνέχεια της ΣΜΠΕ ακολούθησε η από 1/7/2021 εισήγηση της Δ/νσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών & Περιαστικών Περιοχών του ΥΠ.ΕΝ. προς το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του ΥΠ.ΕΝ. και η με αρ.40/συνεδρ.11η/14.7.2021 Πράξη του. Με την πράξη αυτή προωθείται ουσιαστικά η διαδικασία αναθεώρησης στο Προεδρικό Διάταγμα του 2011 (επί το δυσμενέστερον), με τροποποιήσεις οι οποίες μπήκαν «από το παράθυρο» και άλλες ρυθμίσεις, κύρια από τις δημοτικές αρχές των δήμων πέριξ του Υμηττού.

Επισημαίνουμε ότι το ΣτΕ , στο παρελθόν είχε απορρίψει ανάλογες ρυθμίσεις ως μη συμβατές (νεκροταφεία, αυθαίρετοι οικισμοί, Κ.Υ.Τ. Αργυρούπολης κ.ά.).

Όσον αφορά το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή :

1.Επιχειρείται η εκ των υστέρων «θεραπεία» του θεσμικού προβλήματος, που υπάρχει στο ν. 4623/2019 (ΦΕΚ. 134/Α/2019), στον οποίο με εκπρόθεσμη τροπολογία, το Κεντρικό Κτίριο Ιππασίας (στο οποίο προβλέπονταν η χρήση του ως «Κέντρου για την Αρχιτεκτονική και την Πόλη»), απέκτησε δυνατότητα να στεγάσει δημόσια υπηρεσία (Γενική Γραμματεία Έρευνας &Τεχνολογίας), σε αντίθεση με τις διατάξεις του υφιστάμενου Π.Δ. προστασίας Υμηττού. [ΣΗΜ.: Ενώ υπήρχε η «επείγουσα ανάγκη » για την στέγαση της Γ.Γ.Ε.Τ. όμως  φάνηκε ότι ήταν πιο αναγκαία η λειτουργία του κτιρίου ως χώρος «στέγασης»  της εκπομπής TOP CHEF!]

2.Ομοίως, επιχειρείται η νομιμοποίηση της χρήσης διοίκησης για τα δύο κτίρια παλαιών στάβλων στα οποία σήμερα στεγάζεται η διοίκηση της Ε.Π.Ο και θα έπρεπε να απομακρυνθεί.

3.Απαλείφεται η ισχύουσα διάταξη σύμφωνα με την οποία «Το κτίριο του Ολυμπιακού Κέντρου Μπάντμιντον, στον πυρήνα του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, κατεδαφίζεται μετά την λήξη της τρέχουσας σύμβασης με τον ανάδοχο…». Η πρόβλεψη για εργασίες «ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού» κτιρίου έρχονται σε ευθεία αντίθεση με την  απόφαση του ΣτΕ 1970/2012 για την ακύρωση των οικοδομικών αδειών του κτιρίου του Μπάντμιντον.

Αποσιωπώνται η απόφαση του ΣτΕ και οι θεσμικές υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή και οι οποίες καθιστούν παράνομη την προωθούμενη διάταξη του νέου Π.Δ/τος, .

4.Αποσιωπώνται οι διατάξεις του ν. 732/1977 των οποίων η εφαρμογή είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της παραχώρησης (η οποία διαχρονικά αμφισβητείται συστηματικά από το ΥΠΕΘΑ) με την οριστική παράδοση των εκτάσεων στους Δήμους Αθηναίων και Ζωγράφου. Τα στρατόπεδα είναι ουσιαστικά ανενεργά και θα πρέπει άμεσα να αποχαρακτηριστούν και όχι να αποτελούν  «ιδιοκτησία προς εκμετάλλευση από το ΤΕΘΑ» τραυματίζοντας έτσι ένα ζωτικό χώρο για τους κατοίκους του λεκανοπεδίου της Αθήνας. Ευθύνες έχουν και οι Δήμοι που όχι μόνο δεν ενεργούν για αυτό το σκοπό, αλλά προτείνουν επί πλέον επιβαρυντικές χρήσεις.

5.Οι θύλακες εξαίρεσης εντός του Πυρήνα του Μητροπολιτικού Πάρκου, στην περιοχή  δυτικά της λεωφόρου Κατεχάκη, έρχονται να προστεθούν στις ήδη υφιστάμενες εξαιρέσεις των περιοχών των κτιρίων της ΕΡΤ, της ΕΥΠ και του Υπουργείου Δικαιοσύνης διαμορφώνοντας έντονες ασυνέχειες στην έκταση και υπονομεύοντας την ενιαία λειτουργία του χώρου.

6.Προτείνεται η εξέταση της «αναγκαιότητας» κατασκευής υπόγειων κτιρίων στάθμευσης στον Πυρήνα του Πάρκου(Ζώνη Δ1) που θα υποδείξει το ΕΠΣ. Θέση της Επιτροπής μας είναι να μην κατασκευαστούν υπόγειοι χώροι στάθμευσης εντός του Πυρήνα(Δ1)

7.Προτείνονται επεκτάσεις για τα υφιστάμενα κτίρια στον πυρήνα, που δεν θα υπερβαίνουν το 5% της συνολικής τους επιφάνειας. Προτείνουμε για τα υφιστάμενα κτίρια (προ του Π.Δ. 2011)  να επιτρέπεται μόνο η απολύτως αναγκαία επέμβαση για την αντιμετώπιση της επικινδυνότητας και για την ενίσχυση της ασφάλειας των κτιρίων αυτών.

8.Προτείνεται επιπλέον δόμηση στην ιδιοκτησία της ΕΥΠ. Θέση της Επιτροπής μας είναι να μην ανεγερθεί το κτίριο αυτό και η έκταση αυτή να παραμείνει στη ζώνη Δ1 (πυρήνας του Πάρκου).

9.Δεν γίνεται επαρκής αναφορά στις αθλητικές εγκαταστάσεις για χρήση ερασιτεχνικού αθλητισμού. Προτείνουμε να παραχωρηθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδο) εντός του Νοσοκομείου «Σωτηρία», ο χώρος στάθμευσης παρακείμενος στο κτίριο της σχολής Χωροφυλακής και το υπάρχον γήπεδο ποδοσφαίρου (δίπλα στο κεντρικό κτίριο ιππασίας)  για χρήση από τα ερασιτεχνικά σωματεία.

10.Το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο(ΕΠΣ) που θα εκπονηθεί μετά το νέο Π.Δ.  θα «λύσει» (κατά το δοκούν; ) όσες «ελλείψεις» προκύψουν !

Οι καθυστερήσεις, που διαχρονικά έχουν γίνει, δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των διαδικασιών (ΣΜΠΕ, Φορέας διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή-Ιλισίων), ενώ και τα πρόσφατα αντιπεριβαλλοντικά νομοθετήματα, επιδεινώνουν το φυσικό περιβάλλον .

Συγκρίνοντας το Π.Δ -ΦΕΚ 187/Δ/2011,το Σχέδιο Γενικής Διάταξης (ΣΓΔ) και τις σχετικές μελέτες του ΕΜΠ και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Ζ.Ε.Α. Μ.Π.ΓΟΥΔΗ) με την ΣΜΠΕ και το νέο σχέδιο Π.Δ/τος, παρατηρούμε ότι με τη νέα προωθούμενη διαδικασία και τις διαχρονικές φωτογραφικές  ρυθμίσεις που υιοθετούνται θα επιβαρυνθεί ο Πυρήνας( Ζώνη Δ1) του Μ.Π.Γουδή και όχι μόνο.

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι πρωταρχική ανάγκη για το μέλλον μας και των παιδιών μας, αφού η απώλεια ζωτικών χώρων τόσο στα δάση-ορεινούς όγκους όσο και στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον έχει άμεση σχέση με  τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής  και την εξάπλωση των ιώσεων-λοιμώξεων-ασθενειών.

Για τους πολίτες της  Αθήνας και γενικότερα του λεκανοπεδίου, το Μ.Π. ΓΟΥΔΗ αποτελεί ένα πόλο υπερτοπικού υψηλού πρασίνου συνδέοντας τον Υμηττό με τον αστικό ιστό.

Η Αθήνα κατατάσσεται στην 4η θέση πριν το τέλος, σε όλο τον  πλανήτη, αναφορικά με χώρους πρασίνου που αντιστοιχούν σε κάθε κάτοικο. Χρέος όλων μας είναι η διάσωσή του, μαζί με την φυσική του συνέχεια τον Υμηττό, τον οποίο πολλοί επιβουλεύονται.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: