Ανοίγει ο δρόμος για το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών στην Πάτρα

Τα γραφειοκρατικά εμπόδια ξεπερνούνται και τα χέρια της Δημοτικής Αρχής φαίνεται πως λύνονται για να προχωρήσει στην υλοποίηση της σχετικής απόφασης.

Το Γραφείο Τύπου του Δήμου Πατρέων εξέδωσε ανακοίνωση για την υπέρβαση κάποιων γραφειοκρατικών εμποδίων που ανοίγουν στο δρόμο για την προκήρυξη, ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών στο Δήμο, και την υλοποίηση της σχετικής απόφασης, που είναι ένα πολύ σημαντικό, πρωτοπόρο βήμα για τα δεδομένα της Ελλάδας. Το κείμενο της ανακοίνωσης έχει ως εξής.

Ανοίγει ο δρόμος για να προκηρύξει ο Δήμος Πατρέων την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ), καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκρινε ότι η τροποποίηση της χρήσης γης του δημοτικού ακινήτου στο Βιοτεχνικό Πάρκο Πάτρας (ΒΙΟΠΑ) δεν απαιτείται να υποβληθεί σε Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ), γεγονός που σημαίνει ότι ο Δήμος διευκολύνεται να απεμπλακεί από πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες, που θα απαιτούσαν επιπλέον χρόνο για να ολοκληρωθούν.

Στην απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι για την μη υποβολή ΣΠΕ ελήφθη υπόψη ότι πρόκειται για την έγκριση σημειακής τροποποίησης της χρήσης γης του δημοτικού ακινήτου στο ΒΙΟΠΑ Γλαύκου, έτσι ώστε στον χώρο αυτό, αντί για τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού (η οποία προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο και δεν είναι πλέον απαραίτητη) να κατασκευαστεί το Κέντρο Αποτέφρωσης Νεκρών.

Το οικόπεδο που αφορά στην τροποποίηση της χρήσης γης βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά της περιοχής του ΒΙΟΠΑ και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Ιξίωνος, Κενταύρων, Σαμικού και ανώνυμης οδού. Έχει εμβαδόν 10.396,41 m2 και σήμερα ο χώρος εντός του οικοπέδου είναι ελεύθερος και αδιαμόρφωτος.

Υπενθυμίζουμε τη σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 3 Φεβρουαρίου 2016, που αναφέρει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Η αποτέφρωση αποτελεί, παγκοσμίως, έναν από τους πλέον συνήθεις τρόπους διάθεσης των νεκρών. Στην χώρα μας, σχετικός νόμος, που παρέχει τη δυνατότητα στους Ο.Τ.Α. να δημιουργούν και να λειτουργούν Κ.Α.Ν., υπάρχει από το 2006.

Το έργο αυτό ικανοποιεί το αίτημα μερίδας του λαού που επιλέγει την αποτέφρωση, για την ύπαρξη Κ.Α.Ν. στην Ελλάδα. Υποστηρίζει το ατομικό δικαίωμα της αυτοδιάθεσης που κατοχυρώνεται από την κείμενη νομοθεσία και το Σύνταγμα.

Η σκοπιμότητα του έργου τεκμηριώνεται και από το περιβαλλοντικό του όφελος σε υπερτοπικό επίπεδο, δεδομένου ότι περιορίζει την ανάγκη εξεύρεσης και τη δέσμευση σημαντικών εκτάσεων (κατάλληλων ή και παραγωγικών) για την ίδρυση νέων νεκροταφείων, ενώ συγχρόνως επιφέρει μικρότερη περιβαλλοντική επιβάρυνση σε σχέση με τη συμβατική ταφή. Είναι κοινωνικά συμφέρουσα, λόγω του κορεσμού που παρατηρείται εδώ και χρόνια στα νεκροταφεία της πόλης μας, και όχι μόνο.

Η υλοποίηση του έργου θα έχει σημαντικά οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα για την πόλη μας, και τη χώρα γενικότερα, μειώνοντας τη διαρροή κεφαλαίων προς γειτονικές χώρες για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, απαλλάσσοντας τους και από την ταλαιπωρία των μεγάλων μετακινήσεων.

Με τη θεσμοθέτηση του νέου νομοθετικού πλαισίου για την ίδρυση – λειτουργία και χωροθέτηση των Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) δίνεται πλέον η δυνατότητα εναλλακτικής χωροθέτησης εκτός των υφιστάμενων κοιμητηρίων και σε άλλη θέση στην περιαστική ζώνη η οποία είναι σύμφωνη με τις αρχές της βιώσιμης πολεοδομικής ανάπτυξης, διότι δεν δεσμεύει νέα γη κατάλληλη για άλλες ανάγκες, και επιπλέον επιταχύνει τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου, διότι δεν απαιτεί απαλλοτριώσεις. Η προτεινόμενη θέση όχι μόνο δεν δημιουργεί οπτική επαφή και τυχόν όχληση σε κατοικίες, αλλά παρέχει την δυνατότητα, λόγω της μεγάλης έκτασης του χώρου, για δημιουργία ζώνης υψηλού πρασίνου. Η συγκεκριμένη θέση του προβλεπόμενου χώρου Κ.Α.Ν. απέχει πολύ περισσότερο των 1000 μέτρων από εγκαταστάσεις πρόνοιας και περίθαλψης, που απαίτηση είναι τα 500 μέτρα.»

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: