Ιστορική αναδρομή στις ρίζες και την εξέλιξη του Παλαιστινιακού ζητήματος (Μέρος 6ο)

«Παναραβισμός» – Η κοσμικότητα του παναραβισμού – Ο «αραβικός σοσιαλισμός» – Το Παλαιστινιακό ζήτημα ως συστατικό στοιχείο της πολιτικής των αστικών τάξεων των αραβικών κρατών – Οι πρώτες ζυμώσεις και αγωνιστικές εκδηλώσεις μεταξύ των Παλαιστινίων – Οργάνωση και προσανατολισμός της εθνικοαπελευθερωτικής πάλης των Παλαιστινίων

Ιστορική αναδρομή στις ρίζες και την εξέλιξη του Παλαιστινιακού ζητήματος
(Μέρος 6ο)

1. Rashid Khalidi et al, «The origins of Arab nationalism», εκδ. «Columbia University Press», NY, 1991, σελ. 7

2. Ralph M. Coury, «Who invented Egyptian Arab Nationalism», Part 2, στο «International Journal of Middle East Studies», vol. 14, no. 4, November 1982, σελ. 464

3. ό.π., σελ. 467, 476

4. Ewan Stein, «Conceptions of Israel and the formation of Egyptian foreign policy, 1952 – 1981», PhD Thesis, LSE, London, 2007, σελ. 146

5. Adeed Dawisha, «Arab nationalism in the twentieth century», εκδ. «Princeton University Press», Princeton & Oxford, 2003, σελ. 83 – 84, 201 κ.ά.

6. ό.π., σελ. 124 – 125.

7. Robert E. Danielson, «Nasser and Pan-Arabism», Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, 2007, σελ. 30 – 34

8. Ewan Stein, «Conceptions of Israel and the formation of Egyptian foreign policy, 1952 – 1981», PhD Thesis, LSE, London, 2007, σελ. 95

9. CIA, «Special Report: The Baathist Regimes in Syria and Iraq», 23/9/1963, σελ. 4

10. Tareq Ismael & Rifa’at El-Sa’id, «The Communist Movement in Egypt, 1920-1988», εκδ. «Syracuse University Press», ΝΥ, 1990, σελ. 62

11. ό.π., σελ. 108, και Paul Salem, «Bitter legacy: Ideology and politics in the Arab world», εκδ. «Syracuse University Press», ΝΥ, 1994, σελ. 68 – 69

12. http://www.kke.gr/article/Apofasi-toy-18oy-Synedrioy-toy-KKE-gia-to-Sosialismo/

13. Ewan Stein, «Conceptions of Israel and the formation of Egyptian foreign policy, 1952 – 1981», PhD Thesis, LSE, London, 2007, σελ. 81 – 94

14. Michel Aflaq, «Choice of Texts from the Ba’th Party founder’s thoughts», εκδ. «Arab Ba’th Socialist Party», 1977, σελ. 104

15. Avi Shlaim, «The iron wall», εκδ. «Gardners Books», 2001, σελ. 84 – 85, και Πρακτικά Κνεσέτ, φάκελος 19/672, στο Akiva Orr & Moshe Machover, «Peace, Peace, When there is no Peace (Israel and the Arabs 1948 – 1961») (διαδικτυακή έκδοση https://www.marxists.org/subject/jewish/peace-peace.pdf), σελ. 167 – 168

16. Anne Elizabeth Irfan, «Internationalizing Palestine», PhD Thesis, LSE, London, 2018, σελ. 114

17. Akiva Orr & Moshe Machover, «Peace, Peace, When there is no Peace (Israel and the Arabs 1948 – 1961)», σελ. 22

18. Rosemary Sayigh, «The Palestinians», εκδ. «Zed Books», London, 2007, σελ. 147

19. John Chalcraft, «Migration and popular protest in the Arabian Peninsula and the Gulf», στο «International Labor and Working Class History», no.79, Spring 2011, σελ. 30 – 31, 40 – 41

20. Anne Elizabeth Irfan, «Internationalizing Palestine», PhD Thesis, LSE, London, 2018, σελ. 96

21. Fawaz Turki, «Soul in exile: Lives of a Palestinian revolutionary», εκδ. «Monthly Review Press», NY, 1988, σελ. 36

22. Najeh Jarrar, «Citizenship and Palestinian refugees», στο «Palestine – Israel Journal of Politics, Economics and Culture», vol. 3, no. 3 – 4, Summer / Autumn 1996, σελ. 66

23. Anne Elizabeth Irfan, «Internationalizing Palestine», PhD Thesis, LSE, London, 2018, σελ. 39.

24. Helga Baumgarten, «The three faces / phases of Palestinian nationalism, 1948 – 2005», στο «Journal of Palestine Studies», vol. 34, no 4, Summer 2055, σελ. 27

25. ό.π., σελ. 27 – 28

26. Yezid Sayigh, «Armed struggle and the search for state: The Palestinian National Movement, 1949 – 1993», εκδ. «Oxford University Press», 2000, σελ.75 και 73

27. Helga Baumgarten, «The three faces / phases of Palestinian nationalism, 1948 – 2005», σελ. 26

28. ό.π., σελ. 32

29. Orna Almog, «Beyond Suez – The Anglo-Israeli relationship, 1956 – 1958», PhD Thesis, LSE, London, 1999, σελ. 346 – 347

30. «Filastinuna», no. 11, November 1960, σελ. 3, στο Helga Baumgarten, «The three faces / phases of Palestinian nationalism, 1948 – 2005», σελ. 33

31. Rosemary Sayigh, «The Palestinians», εκδ. «Zed Books», London, 2007, σελ. 157

32. Palestine National Charter of 1964 (https://web.archive.org/web/20101130144018/http://www.un.int/wcm/content/site/palestine/pid/1236)

33. Helga Baumgarten, «The three faces / phases of Palestinian nationalism, 1948 – 2005», σελ. 157

34. Martin Slann, «Ideology and ethnicity in Israel’s two Communist Parties», στο «Studies of Comparative Communism», vol. VII, no. 4, Winter 1974, σελ. 374

35. Maurice Friedberg, «The split in Israel’s Communist Party», στο «Midstream», vol. 12, no. 2, February 1966, σελ. 26

36. Meir Vilner, «The development in Israel, political forces and the struggle for a peace front», στο «Information Bulletin, Special no: Pre Congress Material for the XVII Congress of the Communist Party of Israel», σελ. 130

37. Martin Slann, «Ideology and ethnicity in Israel’s two Communist Parties», σελ. 371, 374

38. Rosemary Sayigh, «The Palestinians», εκδ. «Zed Books», London, 2007, σελ. 102

39. Ewan Stein, «Conceptions of Israel and the formation of Egyptian foreign policy, 1952 – 1981», σελ. 131

40. Abu Iyad, «My Home, My Land: A narrative of the Palestinian struggle», εκδ. «Times Books», NY, 1981, σελ. 23

41. Jean-Pierre Filiu, «Gaza: A History», εκδ. «Hurst», London, 2015, σελ. 128

Αναστάσης Γκίκας

Αναδημοσιεύεται από τον Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου 2-3 Μάρτη 2024

Δείτε όλα τα άρθρα της σειράς εδώ.

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: