Τον Ιησού ή τον τουρίστα;

Η κυβέρνηση νίπτει τας χείρας της με ατομική ευθύνη…