Συνεργάτες σε γαλέρα

Όποιος θέλει να διατηρήσει το ωράριό του, ας σηκώσει το δεμένο χέρι του