Οι ψυχές των ξεριζωμένων στοιχειώνουν τους χορτάτους της Ευρώπης

Κι εμείς έχουμε εκκρεμότητα απέναντι στους δήμιούς τους