Κάτι απαράδεκτοι συναισθηματισμοί του Λυσία στον “Υπέρ Αδυνάτου” λόγο

Γιατί να είμαστε λοιπόν αισθηματίες;