Είναι θεός, είναι θεός ο πρόεδρος!

Κάθε ομοιότητα με την πραγματικότητα, μόνο τυχαία δεν είναι.