Άνθρακες ο θησαυρός! Προσεχώς οικόπεδα…

Στην κυριολεξία για τα ανθρώπινα τρωκτικά…