Να συσταθούν οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών ειδικότητας εικαστικών στα δημοτικά σχολεία της Λήμνου

Ζητούμε να συσταθούν οι οργανικές θέσεις για τον κλάδο ΠΕ08 Εικαστικών σύμφωνα με τις ρεαλιστικές ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από την πρόσληψη μεγάλου αριθμού αναπληρωτών Εικαστικών κάθε χρόνο στα σχολεία όλης της Ελλάδας.

ΠΡΟΣ: Πολιτική ηγεσία Υ.ΠΑΙ.Θ, Διεύθυνση Π.Ε. Λέσβου, Διεύθυνση Δ.Ε. Λέσβου, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Κοινοποίηση: Σύλλογο Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας Λήμνου, ΕΛΜΕ Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου, ΔΟΕ, ΟΛΜΕ

Το παρόν κείμενο συντάσσεται εκ μέρους των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ειδικότητας ΠΕ08 Εικαστικών που εργάζονται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νομού Β’ Λέσβου (Λήμνος). 

Είναι γεγονός πώς, παρότι οι αναπληρωτές εικαστικοί αποτελούμε τεράστιο ποσοστό του εργατικού δυναμικού της εν λόγω ειδικότητας στην Ελλάδα, βιώνουμε τον απόλυτο παραγκωνισμό και την υποτίμηση. Ολάκερη η επαγγελματική μας πορεία συνοδεύεται από την αβεβαιότητα, την αστάθεια, τις ατελείωτες μετακομίσεις, ενώ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι αναπληρώνουμε οι ίδιοι τους εαυτούς μας σε σταθερή βάση, καλύπτοντας πάγιες ανάγκες σε σχολεία – στην περίπτωσή μας – σε όλο το νησί της Λήμνου. Ένα νησί παραμεθορίου, όπου η ανάγκη των παιδιών για ουσιαστικά ερεθίσματα, όπως η τέχνη, αποτελεί το βασικότερο κίνητρο για να συνεχίζουμε το έργο μας και να συμβάλλουμε με τις γνώσεις μας στη διαμόρφωση πολύπλευρων ανθρώπων.

Παρότι η συζήτηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων του κλάδου μας δεν έχει κλείσει ουσιαστικά ποτέ, αυτή τη φορά, με αφορμή την προκήρυξη 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ και τους επικείμενους διορισμούς, νιώθουμε έντονη την ανάγκη να πάρουμε ξανά θέση. Εκφράζουμε λοιπόν τον μεγάλο μας προβληματισμό για την απουσία οργανικών θέσεων στην ειδικότητά μας. Επισημαίνουμε πώς, οι πάγιες ανάγκες που προκύπτουν από τα χιλιάδες κενά σε κάθε σημείο της Ελλάδας, καθιστούν το αίτημά μας για τη δημιουργία οργανικών κενών μια αναγκαία και ουσιαστική πράξη. Σε αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί πώς, το νησί της Λήμνου συγκεκριμένα, επανδρώνεται αποκλειστικά από αναπληρωτές εικαστικούς, παρά τις σταθερές και αδιαμφισβήτητες ανάγκες διορισμού μονίμων. 

Θίγοντας ακόμη τις πρόσφατες μεταρρυθμιστικές εξελίξεις, που θέλησαν να καταργήσουν όλα τα μαθήματα καλλιτεχνικής παιδείας στο Λύκειο, ακόμη και εκείνα που οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου θα παρακολουθούσαν ώστε να διαγωνισθούν αργότερα, διεκδικώντας μια θέση σε σχετικές σχολές, θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθύτατη απογοήτευσή μας για τον τρόπο με τον οποίο εκπροσωπείται και υποστηρίζεται η ελληνική εκπαιδευση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εμπιστευόμαστε πώς, οι εμπειρογνώμονες και το επιστημονικό προσωπικό που είναι υπέυθυνο για τη διάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών, θα αναγνωρίσουν, έστω και καθυστερημένα, τον μοιράιο αντίκτυπο αποστέρησης μιας ευρείας γκάμας μαθημάτων – επιστημονικών αντικειμένων, τη στιγμή που οι μαθητές της τρυφερής αυτής ηλικίας καλούνται τόσο σύντομα να λάβουν αποφάσεις που θα επηρεάσουν την υπόλοιπη ζωή τους. Επιπρόσθετα, ας μη ξεχνάμε και τις θέσεις εργασίας που στερήθηκαν τόσοι συνάδελφοι, εξαιτίας αυτής της μεταρρύθμισης.

Η ειδικότητά μας βάλλεται καθημερινά και συχνά παραβλέπεται το γεγονός ότι, οι εικαστικοί προερχόμαστε από πανεπιστημιακές σχολές πλήρους φοίτησης, με παρόμοιες απαιτήσεις όπως αυτές των αποφοίτων όλων των υπόλοιπων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Άλλωστε, εξ ορισμού η σύσταση των σχολών Καλών Τεχνών, αναιρεί κάθε πρόθεση να τεθεί ο κλάδος μας σε δεύτερη μοίρα και εξυψώνει τη σημασία ένταξης και διατήρησης του μαθήματος των εικαστικών καθόλη τη διάρκεια της σχολικής εκπαίδευσης, με απώτερο στόχο την επίτευξη μιας μαθητοκεντρικής, πολυδιάστατης εκπαίδευσης, που απευθύνεται στους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης των μαθητών. 

Ζητούμε ο κλάδος μας να αντιμετωπιστεί με το δέοντα σεβασμό που αντιμετωπίζονται και οι λοιπές ειδικότητες. Ζητούμε να συσταθούν οι οργανικές θέσεις για τον κλάδο ΠΕ08 Εικαστικών σύμφωνα με τις ρεαλιστικές ανάγκες, όπως αυτές προκύπτουν από την πρόσληψη μεγάλου αριθμού αναπληρωτών Εικαστικών κάθε χρόνο στα σχολεία όλης της Ελλάδας. Τέλος, ζητούμε την ανάκληση των παράλογων μεταρρυθμίσεων και την αναγνώριση των προσπαθειών μας, να διατηρήσουμε ζωντανό και ουσιώδες το μάθημα των εικαστικών στο σχολείο. 

Το μάθημα των εικαστικών αφορά όλους τους μαθητές και οφείλει να υποστηρίζεται από εξειδικευμένο προσωπικό, που αντί να μάχεται για τα αυτονόητα δικαιώματά του, αφοσιώνεται στην παροχή των βέλτιστων μαθησιακών εμπειριών.

  Εικαστικοί Β’ Λέσβου (Λήμνου)

***

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΗΜΝΟΥ «ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΜΟΣΧΙΔΗΣ»

Προς: Υπουργείο Παιδείας, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου

Κοινοποίηση: ΔΟΕ, ΜΜΕ, Μέλη Συλλόγου

Θέμα: Δημιουργία οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών ειδικότητας εικαστικών στα δημοτικά σχολεία της Λήμνου

  Στηρίζουμε το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων ειδικότητας εικαστικών για δημιουργία οργανικών θέσεων ειδικότητας εικαστικών πανελλαδικά, αλλά και στα δημοτικά σχολεία της Λήμνου και ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ :

–Σύσταση τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων ειδικότητας εικαστικών στα δημοτικά σχολεία της Λήμνου, σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες.

–Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, για την κάλυψη των τεράστιων ελλείψεων των σχολείων σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: