Πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974

Η προσέλευση των μελών ήταν αρκούντως ικανοποιητική, αν πάρουμε υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν και την προτροπή στους μεγαλύτερους να μην συμμετάσχουν (να μην εκθέσουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο) και φυσικά την αποφυγή συμμετοχής σε αυτήν των μελών που κατοικούν εκτός Αθηνών (για τον ίδιο λόγο).

Το απόγευμα της 28ης Ιούνη 2020,  στις 19:00 στον αύλειο χώρο των γραφείων του ΣΦΕΑ στο πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας της υγείας των προσελθόντων σε αυτήν.

Η προσέλευση των μελών ήταν αρκούντως ικανοποιητική, αν πάρουμε υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν και την προτροπή στους μεγαλύτερους να μην συμμετάσχουν (να μην εκθέσουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο) και φυσικά την αποφυγή συμμετοχής σε αυτήν των μελών που κατοικούν εκτός Αθηνών (για τον ίδιο λόγο).

Το άνοιγμα  στη Γενική Συνέλευση έκανε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Σπύρος Χαλβατζής, ενώ τον Απολογισμό Δράσης και τον Προγραμματισμό δράσης για τον επόμενο χρόνο, ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. Νίκος Τριανταφύλλου.

Ακολούθησε ο Οικονομικός απολογισμός από τον Ταμία του Δ.Σ. Σταύρο Σκουρτόπουλο και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής από το μέλος της (Ε.Ε.) Θανάση Παναγιωτακόπουλο.

Στη συνέχεια πήραν το λόγο τα μέλη του συνδέσμου τοποθετούμενα στα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης.

Από μέλη που πήραν το λόγο, εκφράστηκε η συμφωνία τους στα κείμενα που παρουσιάστηκαν και γενικά στη δραστηριότητα του Συνδέσμου. Υπήρξαν και κριτικές παρεμβάσεις πάνω στο Απολογισμό δράσης και τον Προγραμματισμό, ιδιαίτερα σε ζητήματα πολιτικής προσέγγισης ορισμένων ζητημάτων ή για την στάση του Δ.Σ. απέναντι στην προηγούμενη Περιφερειακή Αρχή και Κυβέρνηση.

Έγιναν αρκετές προτάσεις που συμπλήρωναν τον απολογισμό αλλά και τον προγραμματισμό για το επόμενο διάστημα και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να τις πάρει υπόψη του.

Υπήρξαν προτάσεις για δημιουργία Μουσείου του ΣΦΕΑ στα Γιάννινα και τον Ωρωπό, δημιουργία Συλλόγου Φίλων του ΣΦΕΑ, διοργάνωση εκδήλωσης για Γιώργο Τσικουρή & Μαρία –Έλενα Αντζελόνι,  που θα εξεταστούν από το Δ.Σ. το αμέσως επόμενο διάστημα.

Ο Απολογισμός Δράσης του Δ.Σ. και ο Προγραμματισμός εγκρίθηκαν από την πλειοψηφία των παρόντων, ενώ ένας αρκετά μεγάλος αριθμός δήλωσε παρόν.

Ο οικονομικός απολογισμός και η Έκθεση της Εξελεγκτικής επιτροπής ψηφίστηκαν ομόφωνα.

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: