Είναι πολλά τα λεφτά…

Ο ποταμός Ερασίνος στην Βραυρώνα εγκιβωτίζεται σε συρματοκιβώτια και τσιμέντο. Άλλος ένα υγρότοπος που καταστρέφεται. Άλλο ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που περνάει απαρατήρητο

Ο ποταμός Ερασίνος στην Βραυρώνα εγκιβωτίζεται σε συρματοκιβώτια και τσιμέντο. Άλλος ένα υγρότοπος που καταστρέφεται. Άλλο ένα περιβαλλοντικό έγκλημα που περνάει απαρατήρητο στο ευρύ κοινό.

Για πολλούς είναι απλά ένας βάλτος, για άλλους είναι εστία κινδύνου πλημμυρών. Για εκατοντάδες όμως είδη υδρόβιας πανίδας, ορνιθοπανίδας και μικρών θηλαστικών είναι το καταφύγιό τους… είναι η ζωή τους. Για εμάς τους υπόλοιπους είναι ένας από τους τελευταίους υδρόβιους οικότοπους της Αττικής. Είναι ένας υπέροχος ρυθμιστής του τοπικού μικροκλίματος. Είναι ένας σημαντικός σύμμαχος κατά της διάβρωσης της ακτογραμμής, ένας φανταστικός τροφοδότης του θαλάσσιου βυθού, της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας. Είναι ένα καταπληκτικό σφουγγάρι της φύσης που κατακρατεί υπερπολύτιμο γλυκό νερό και προστατεύει τον υδροφόρο ορίζοντα από την υφαλμύρωση σε έναν κόσμο που όλο και περισσότερο υποφέρει από λειψυδρία, σε έναν κόσμο που σκοτώνει και σκοτώνεται για την πρόσβαση σε λίγο γλυκό νερό.

Η τσιμεντοποίηση ρεμάτων και ποταμών δεν είναι αποδεκτή μέθοδος διαχείρισης των πλημμυρικών κινδύνων. Καταστρέφει, δεν προστατεύει. Όμως εδώ μιλάμε για εργολαβίες με μπετά και τα λεφτά είναι πολλά.

Η περιοχή της Βραυρώνας βρίσκεται στην ανατολική Αττική, σχεδόν 40 χλμ από την Αθήνα. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες περιοχές για την πανίδα της Αττικής, καθώς έχουν καταγραφεί πάνω από 225 είδη πουλιών, ενώ είναι πλούσια και σε θηλαστικά, με πιο σημαντική την παρουσία του Τσακαλιού.

Η Βραυρώνα αποτελεί μέρος του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 με τον κωδικό GR3000004 ως Ειδική Ζώνη Διαχείρισης (ΕΖΔ), όπως μετονομάστηκαν οι Τόποι Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) με το ΦΕΚ60/Α/31-3-2011. Ο μικρός ποταμός Ερασίνος, από τους ελάχιστους στην Αττική με μόνιμη ροή νερού, διατρέχει μεγάλο τμήμα της περιοχής Natura. Τα νερά του ποτίζουν όλη την κοιλάδα της Βραυρώνας, αλλά φιλοξενούν και το σπάνιο Αττικόψαρο (Pelasgus marathonicus), ένα ψάρι του γλυκού νερού που η κατάταξή του ως Κινδυνεύον (ΕΝ) στο Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας καθιστά αναγκαία τη θέσπιση μέτρων για την προστασία του είδους. Η παρουσία του μάλιστα στην περιοχή, όπως καταγράφεται στην Τυποποιημένη Φόρμα Δεδομένων της βάσης δεδομένων των περιοχών Natura, αποτελεί έναν από τους λόγους ένταξης στο δίκτυο.

Ο Ερασίνος, παρά το μικρό του μέγεθος, πλημμυρίζει τον χειμώνα ανά τμήματα, όπως κάνουν όλα τα φυσικά υδάτινα σώματα. Τα τελευταία χρόνια, όμως, τα νερά του δέχονται και μεγάλες ποσότητες από το αεροδρόμιο των Σπάτων, καθώς η τσιμεντοποίηση χιλιάδων στρεμμάτων αγροτικής γης στέρησε τη δυνατότητα του εδάφους να απορροφά τα νερά των βροχών. Έτσι είναι συχνό το φαινόμενο να πλημμυρίζουν χωράφια κατά μήκος της κοίτης του ενώ και ο αρχαιολογικός χώρος του ναού της Αρτέμιδος επηρεάζεται, εντός του οποίου ούτως ή άλλως βρίσκεται πηγή και χρειάζεται η 24ωρη λειτουργία αντλιών για να μην πλημμυρίζει, ακόμα και το καλοκαίρι.

Μετά από χρόνια εξαγγελιών, μελετών, προσφυγών και επαναχαράξεων, το 2017 εκδόθηκε η μελέτη της διευθέτησης από το Υπουργείο Υποδομών η οποία, όμως, αναφέρει λανθασμένα ότι η περιοχή είναι Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και όχι ΕΖΔ και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Αττικόψαρο να μη λαμβάνεται υπ‘ όψη αφού στο κεφάλαιο που ασχολείται με τις επιπτώσεις στην πανίδα κατά τη φάση κατασκευής, αναφέρονται μόνο μικρά θηλαστικά και ερπετά. Το τμήμα του Ερασίνου που θα επηρεαστεί περισσότερο από τα έργα είναι αυτό που διατρέχει τον λόφο του Πύργου της Βραώνας, ένα πολύ όμορφο μέρος με μεγάλο πληθυσμό από Αττικόψαρα αλλά και χέλια, νεροχελώνες και αμφίβια…

Ι.Δ.

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: