Αν ο τόπος εξαφανιστεί, χάνεται μαζί του και η Ιστορία – Σώστε το φαράγγι της Καντάνου

Ακυρώστε τη λατομική ζώνη εντός του φαραγγιού – Συλλογή υπογραφών

Τα ιστορικά γεγονότα συμβαίνουν σε κάποιους τόπους κάποιες χρονικές στιγμές. Ο χρόνος παρέρχεται, όμως ο τόπος μένει εκεί για να θυμίζει τη δόξα ή τη τραγικότητα των στιγμών εκείνων. Αν και ο τόπος εξαφανιστεί χάνεται μαζί του και η Ιστορία.

Τέτοια είναι η Ιστορία του Φαραγγιού της Καντάνου, που δεν είναι μόνο ιστορία: «Το μήκους 6.640,00 μέτρων τμήμα της επαρχιακής οδού Καντάνου (Κανδάνου) Χανίων χαρακτηρίστηκε ως ιστορικός τόπος διότι αποτελεί ένα σύνθετο έργο του ανθρώπου και της φύσεως, αποτελούμενο από το ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος τεχνικό έργο των αρχών του 20ού αιώνα που διατηρείται σε πολύ καλή φυσική κατάσταση χωρίς αλλοιώσεις και επεμβάσεις και το εξαιρετικού φυσικού κάλλους φαράγγι, το οποίο διασώζει την ιστορική μνήμη της περιοχής και, ειδικότερα, αποτελεί μοναδική μαρτυρία για την καταστροφή της Καντάνου κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο». Αυτά επισημαίνει η απόφαση (ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/ 50219/1085/4-6-2010) του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, η οποία επικυρώθηκε από το  Συμβούλιο της Επικρατείας µε την τελεσίδικη (ΣτΕ 366/2016) απόφασή του με την οποία και απέρριψε την αίτηση ακύρωσης της παραπάνω απόφασης του Υπουργείου πολιτισμού.

Την αίτηση ακύρωσης της απόφασης του ΥΠ.ΠΟ στο ΣτΕ είχε υποβάλει τότε η εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΕΛΙΝΟΥ Α.Ε.», προκειμένου να μπορέσει να επεκτείνει τις εξορύξεις σε όλη τη περιοχή, αφανίζοντας έτσι το ιστορικό φαράγγι.

Έτσι σήμερα εντός της λατομικής περιοχής Καντάνου, που ορίστηκε πριν 40 περίπου χρόνια, υφίσταται θεσμοθετημένος και αναγνωρισμένος ιστορικός τόπος, που εκ των πραγμάτων δημιουργεί νέα δεδομένα και η  όποια επέκταση του λατομείου εκ των πραγμάτων καθίσταται ασύμβατη µε τον χαρακτήρα και τη φύση του ιστορικού τόπου αυτού.

Όμως τα σημαντικά και κρίσιμα, για την τύχη της περιοχής αυτά δεδομένα δεν λήφθηκαν καθόλου υπόψη (ούτε καν αναφέρονται) στην από 12/3/2020 εισήγηση της κας Κασσιανής Τσιράκη προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης με θέμα “Για την µη επάρκεια των αδρανών υλικών από τις καθορισμένες λατομικές περιοχές και την αναγκαιότητα καθορισμού νέων λατομικών περιοχών στην ΠΕ Χανίων”.

Στη συνέχεια το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης µε την από 6/5/2020 απόφασή του (Αρ. Απόφασης 45/2020 ΑΔΑ: Ω1Γ57ΛΚ-3ΔΓ) αποφασίζει κατά πλειοψηφία να γνωμοδοτήσει «θετικά για την αναγκαιότητα καθορισμού νέων λατομικών περιοχών, ή επέκταση, ή τροποποίηση των ήδη υφισταμένων λατομικών περιοχών στην ΠΕ Χανίων» ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η λατομική περιοχή Καντάνου, την οποία εκμεταλλεύονται τα Λατομεία Σελίνου ΑΕ.

Μετά από αυτήν την απόφαση ο ιστορικός τόπος κινδυνεύει με ολοκληρωτικό αφανισμό, καθότι υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης του λατομείου των 59.598 στρεμμάτων σε ολόκληρη την λατομική περιοχή  των 347.893 στρεμμάτων, (που είναι όμως εκ των πραγμάτων αχρηστευμένη, κατά τον προορισμό της, μετά το χαρακτηρισμό της επαρχιακής οδού εντός του φαραγγιού της Καντάνου ως ιστορικού τόπου), πόσο δε μάλλον που έμμεση βλάβη στον ιστορικό τόπο έχουν ήδη εντοπίσει οι αρμόδιες Υπηρεσίες από την λειτουργία ακόμα και του υφιστάμενου λατομείου.

ΖΗΤΟΥΜΕ:

1. Να ανακληθεί η από 6/5/2020 απόφαση (Αρ. 45/2020) του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και να ξανασυζητηθεί (στο Περιφερειακό Συμβούλιο) όσο αναφορά τη λατομική περιοχή Καντάνου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ιστορικά-περιβαλλοντολογικά δεδομένα.

2. Να καταργηθεί η λατομική περιοχή Καντάνου των 347,893 στρ. και να τροποποιηθεί – περιορισθεί αυστηρά στα 59,598 στρ. όπως είχε ζητήσει και η Δ/νση Δασών Χανίων από 3/10/2013 έγγραφό της (Αρ. Πρ. 9501).

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: