Να γίνουν τώρα προσλήψεις μόνιμων καθαριστών-ριών για τα σχολεία απαιτεί η Λαϊκή Συσπείρωση Νεάπολης -Συκεών

Η Λαϊκή Συσπείρωση προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την άμεση μετατροπή των συμβάσεων μερικής απασχόλησης – για τις 19 θέσεις μερικής που υπάρχουν – σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και τα απαιτούμενα χρήματα να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου. 

Στο δήμο μας λειτουργούν 85 σχολικές μονάδες, όπου φοιτούν περίπου 11.000 μαθητές και μαθήτριες. 

Αντίστοιχα για τον ευαίσθητο αυτόν τομέα της υγιεινής – καθαριότητας των σχολικών μονάδων υπάρχουν μόλις 13 μόνιμοι εργαζόμενοι-ες και άλλοι 69 με σύμβαση ορισμένου χρόνου, από τους οποίους 50 πλήρους απασχόλησης (6,5 ώρες) και 19 μερικής (3,5 ώρες).

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, ο αριθμός αυτός δεν αρκεί για την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών καθαριότητας, ειδικά σε συνθήκες πανδημίας, για την κάλυψη όλων των ωρών λειτουργίας των σχολείων και την ασφαλή λειτουργία τους.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» έγκαιρα και πριν το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων είχε αναδείξει τα μεγάλα προβλήματα και τις ελλείψεις που υπάρχουν στα σχολεία του Δήμου.

Αντίθετα, η διοίκηση του Δήμου, κουκουλώνοντας τα μεγάλα προβλήματα και συμπλέοντας στην πράξη με την αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης τα έβρισκε όλα ωραία, ανακοινώνοντας πως τα σχολεία του Δήμου ανοίγουν «Με τους καλύτερους όρους και τις αυστηρότερες προϋποθέσεις υγιεινής και ασφάλειας»!!!

Δεν άργησε βέβαια να φανεί ποιοι ήταν οι “καλύτεροι” όροι «υγιεινής» και «ασφάλειας».

Με το άνοιγμα των σχολείων δεκάδες σύλλογοι γονέων, γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές (με τις κινητοποιήσεις τους) ζητούν – ανάμεσα και σε άλλα αιτήματα – την πρόσληψη περισσότερων εργαζομένων στην καθαριότητα για να καλυφτούν τα μεγάλα κενά που υπάρχουν.

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την άμεση μετατροπή των συμβάσεων μερικής απασχόλησης – για τις 19 θέσεις μερικής που υπάρχουν – σε συμβάσεις πλήρους απασχόλησης και τα απαιτούμενα χρήματα να καλυφθούν από ιδίους πόρους του Δήμου. 

Αντίστοιχο τέτοιας απόφασης υπάρχει από τον Δήμο Πάτρας.

Γνωρίζουμε βέβαια πως ούτε και αυτό το μέτρο – παρόλο που είναι απόλυτα αναγκαίο σήμερα να γίνει – δεν θα λύσει το πρόβλημα της καθαριότητας.

Γι αυτό απαιτείται να διεκδικηθούν από την κυβέρνηση και τα απαιτούμενα χρήματα για την πληρωμή των επί πλέον ορών εργασίας τους όπως και νέες θέσεις καθαριστριών πλήρους ωραρίου.

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Νεάπολης -Συκεών

Βέλλης Χαράλαμπος

Σταματίου Χρήστος

Μαραγκού Μαρία

Κατσάνης Γιώργος 

Τσαλακανίδου Κική

Λίβα Μαρία

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: