H εφαρμογή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού στην οργανωτική δομή και λειτουργία του ΚΚ Βιετνάμ (B’ μέρος)

Δημοσίευση του β’ μέρους του άρθρου του Δρ. Βου Τρονγκ Λαμ, αρχισυντάκτη της Κομμουνιστικής Επιθεώρησης (Communist Review), του θεωρητικού και πολιτικού οργάνου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Βιετνάμ.

Δημοσίευση του β’ μέρους του άρθρου του Δρ. Βου Τρονγκ Λαμ, αρχισυντάκτη της Κομμουνιστικής Επιθεώρησης (Communist Review), του θεωρητικού και πολιτικού οργάνου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Βιετνάμ. Το δεύτερο μέρος του κειμένου πραγματεύεται συγκεκριμένα ζητήματα σύγχρονης εφαρμογής του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού στο ΚΚ Βιετνάμ καθώς και την ανάδειξη διάφορων προγραμματικών και καταστατικών αναδιαρθρώσεων μέσα στο Κόμμα για την, σύμφωνα με τον συγγραφέα, σωστή και ορθολογική προώθηση του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Το Α ’μέρος μπορείτε να βρείτε εδώ.

Νέα πρόοδος όσον αφορά τη συνένωση, τη θεσμοθέτηση και την εφαρμογή της αρχής του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού του ΚΚ Βιετνάμ στο σήμερα 

Για περισσότερα από 90 χρόνια οικοδόμησης και ανάπτυξης, ειδικά τα 35 χρόνια του Doi Moi, το ΚΚ Βιετνάμ πέτυχε αρκετά επιτεύγματα στη συγκεκριμενοποίηση, τη θεσμοθέτηση και την άσκηση της αρχής του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού σε όλους τους τομείς και τις δραστηριότητες ως εξής:

1) Στην οικοδόμηση της Πλατφόρμας, τη διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών και πολιτικών του Κομμουνιστικού Κόμματος

Από την ίδρυσή του Κόμματος, κυρίως κατά τη διάρκεια του Doi Moi, σημαντικές αποφάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και πολιτικές έχουν ληφθεί από το ΚΚ Βιετνάμ που κυμαίνονται από το σχέδιο πλατφόρμας έως τα προσχέδια του Συνεδρίου του Κόμματος, τα οποία έχουν τεθεί σε δημοκρατικές συζητήσεις, διαβουλεύσεις με κομματικές οργανώσεις και μέλη από το επίπεδο της βάσης προς τα πάνω. Έχουν ληφθεί υπόψη οι απόψεις της Εθνοσυνέλευσης, του Μετώπου της Πατρίδας, των μαζικών οργανώσεων και των ανθρώπων όλων των ζωών. Ζητήματα, ιδιαίτερα αμφιλεγόμενα, έχουν διερευνηθεί διεξοδικά από διαφορετικές οπτικές γωνίες πριν από την επίτευξη συναίνεσης. Πρόσφατα προέκυψαν και συζητήθηκαν με προσοχή δύσκολα και περίπλοκα θέματα με τη συμβολή εμπειρογνωμόνων πριν από την υποβολή τους στο Πολιτικό Γραφείο και στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος για τη τελική απόφαση. Μετά το 8ο Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος, ιδρύθηκε το Κεντρικό Θεωρητικό Συμβούλιο με αποστολή την παροχή συμβουλών για την πολιτική θεωρία και την επέκταση της δημοκρατίας στη διαμόρφωση πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών στο ΚΚ.  Ως αποτέλεσμα, αρκετά ακανθώδη θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα, χάρη στην ορθή εφαρμογή και προώθηση της αρχής του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού, μελετήθηκαν και αποφασίστηκαν από τα υψηλότερα καθοδηγητικά όργανα του Κόμματος, όπως: η οικοδόμηση ενός σοσιαλιστικού κράτους-δικαίου, η οικοδόμηση μιας σοσιαλιστικής «οικονομίας της αγοράς», ένα καθολικό οικονομικό μοντέλο κατά τη μετάβαση στον σοσιαλισμό, το ζήτημα των μελών του κόμματος που δραστηριοποιούνται στον ιδιωτικό τομέα, τη λειτουργία της κοινωνικής κριτικής του Εθνικού Μετώπου και άλλων μαζικών οργανώσεων, ο προσδιορισμός του ιδιωτικού τομέα ως σημαντικής κινητήριας δύναμης της οικονομίας και την προώθηση της διεθνούς ολοκλήρωσης μεταξύ άλλων. Πρόσφατα προέκυψαν και άλλα δύσκολα προβλήματα τα οποία έχουν δρομολογηθεί σε επανεξέταση, όπως οι επενδύσεις σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κατασκευές στον αστικό ιστό, τη χορήγηση αυτονομίας σε πόλεις και ούτω καθεξής. Όπως δείχνει η πραγματικότητα, όσο ευρύτερα το CPV προωθεί τη δημοκρατία, τόσο πιο συγκεντρωτικό θα είναι στην ηγεσία, την καθοδήγηση και τις αποφάσεις των κορυφαίων κυβερνητικών οργάνων του Κόμματος, όπως το Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος, η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος, το Πολιτικό Γραφείο, η Γραμματεία και οι Επιτροπές σε όλα τα επίπεδα. Όσο περισσότερο επεκτείνεται η δημοκρατία, τόσο πιο συγκεντρωτικό είναι το Κόμμα. Η δημοκρατία πρέπει να καταλήξει στον συγκεντρωτισμό, συμβάλλοντας στην ενότητα των απόψεων και των πολιτικών στην ηγεσία και την καθοδήγηση.

Το Βιετνάμ επιταχύνει την εκβιομηχάνιση, τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη μιας σοσιαλιστικής «οικονομίας της αγοράς» και της διεθνούς ολοκλήρωσης. Οι κοινωνικές του συνθήκες σε διάφορες οικονομικές, πολιτιστικές και ανθρώπινες πτυχές έχουν αλλάξει σε σύγκριση με τη περίοδο της αντίστασης, της εθνικής απελευθερωτικής επανάστασης της και των πρώτων χρόνων οικοδόμησης. Ως εκ τούτου, σε σύγκριση με αυτές τις προηγούμενες περιόδους, προέκυψαν νέες απαιτήσεις και εξελίξεις στην άσκηση του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού. Επί του παρόντος, η δημοκρατία αποτελεί ουσιαστική ανάγκη για τα στελέχη και τα κομματικά μέλη, και ταυτόχρονα απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός πραγματικά επαναστατικού κόμματος που καθοδηγεί το κράτος και την κοινωνία να πετύχουν τη νίκη στην οικοδόμηση και την υπεράσπιση της βιετναμέζικης πατρίδας υπό νέες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Μαζί με τη δημιουργικότητα και τη σοφία όλων των μελών του κόμματος, η δημοκρατία θα πρέπει να προωθηθεί σημαντικά για να είναι σωστές και εξαιρετικά ομόφωνες οι συλλογικές αποφάσεις. Η πρακτική του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού δεν αποτελεί μόνο απαραίτητη προϋπόθεση για την οργάνωση και τη λειτουργία του ΚΚ Βιετνάμ, αλλά και βασική αρχή στην κρατική διαχείριση, την οικοδόμηση ενός βιετναμέζικου σοσιαλιστικού κράτους δικαίου του λαού, από το λαό και για το λαό.

2) Ανανέωση στην ηγεσία και τις καθοδηγητικές  μεθόδους του ΚΚ Βιετνάμ

Οι δραστηριότητες των επιτροπών και των οργανώσεων του Κόμματος σε όλα τα επίπεδα έχουν διεξαχθεί με δημοκρατικό και ανοικτό τρόπο. Τα μέλη του κόμματος έχουν παρουσιάσει με τόλμη τις δικές τους απόψεις. Έχουν ενθαρρυνθεί μορφές συζήτησης όπως ενημερώσεις, συνέδρια, σεμινάρια, άμεση επαφή μεταξύ βασικών στελεχών, μελών του Κόμματος και πολιτών. Από το 9ο Εθνικό Συνέδριο του Κόμματος, η πρακτική της δημοκρατίας εντός του ΚΚ Βιετνάμ επεκτείνεται όλο και περισσότερο με συνεδριάσεις ερωτήσεων και απαντήσεων που διεξάγονται σε Ολομέλειες της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, του Πολιτικού Γραφείου και της Γραμματείας. Η υποβολή ερωτήσεων και η απάντηση ερωτήσεων επεκτάθηκαν στις συνεδριάσεις των επιτροπών του Κόμματος και των μόνιμων επιτροπών σε όλα τα επίπεδα και εφαρμόστηκαν απ’ όλα τα μέλη του Κόμματος με σκοπό την προώθηση της δημοκρατίας, την ενίσχυση της αλληλεγγύης και της ενότητας, την ενίσχυση της ευθύνης και της καθοδηγητικής ικανότητας, την μαχητικότητα των κομματικών οργανώσεων και των μελών του κόμματος, την πρόληψη παραβιάσεων κατά την εκτέλεση ευθυνών και καθηκόντων,  και τη διατήρηση της ηθικής ιδιότητας και τον τρόπο ζωής των μελών του κόμματος. Το ψήφισμα της 4ης Ολομέλειας της Κεντρικής Εκτελεστικής Επιτροπής του Κόμματος τονίζει την ανάγκη «προώθησης της πραγματικής δημοκρατίας στο Κόμμα, αυστηρής εφαρμογής του Κανονισμού για τις ερωτήσεις εντός του Κόμματος, ειδικά στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος και των επιτροπών των κομμάτων σε όλα τα επίπεδα». Το Πολιτικό Γραφείο και η Γραμματεία έχουν εφαρμόσει αυστηρά την πρακτική της υποβολής εκθέσεων ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος ή κατόπιν αιτήματος της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Ειδικότερα, οι μόνιμες επιτροπές οφείλουν να υποβάλλουν εκθέσεις στις επιτροπές των κομμάτων στα αντίστοιχα επίπεδά σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους μεταξύ δύο περιοδικών συνεδριάσεων των επιτροπών. Το γεγονός ότι οι βασικοί καθοδηγητές του ΚΚ Βιετνάμ, της πολιτείας του Βιετνάμ και των επιτροπών του Κόμματος σε όλα τα επίπεδα συνεδριάζουν μηνιαίως χρησιμεύει ως βάση για την προώθηση της δημοκρατίας στο εσωτερικό του Κόμματος, από το Πολιτικό Γραφείο έως τη μόνιμη επιτροπή σε όλα τα επίπεδα, την Εθνοσυνέλευση, την κυβέρνηση της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ και τις τοπικές αρχές κ.λπ.

Κατά τη διάρκεια της 12ης θητείας του ΚΚ Βιετνάμ εκδόθηκε ένα μοντέλο ρύθμισης λειτουργίας των επαρχιακών και δημοτικών κομματικών επιτροπών υπό την κεντρική κυβέρνηση, καθορίζοντας σαφώς το καθεστώς εργασίας, την εξουσία και την ευθύνη των μόνιμων και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών του κόμματος, ιδίως εκείνων του γραμματέα, αποτρέποντας την κατάχρηση εξουσίας από τους γραμματείς του Κόμματος στο όνομα των μόνιμων κομματικών επιτροπών.

3) Στο πλαίσιο της δουλειάς, ειδικά στην επιλογή των μελών του κόμματος που θα διοριστούν και θα εκλεγούν σε καθοδηγητικές θέσεις του κράτους, του Πατριωτικού Μετώπου και των μαζικών οργανώσεων

Η αρχή του δημοκρατικού συγκεντρωτισμού θεσμοθετείται και συγκεκριμενοποιείται στους εκλογικούς κανονισμούς εντός του Κόμματος, κάτι που παρατηρείται από τη βάση έως στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Οι κανονισμοί για την αποκέντρωση της διαχείρισης και του διορισμού προσωπικού, καθώς και η ανάδειξη υποψήφιων, υιοθετούν διαδικασία επιλογής προσωπικού, σύμφωνα με τη δομή και τα πρότυπα της μόνιμης επιτροπής σε όλα τα επίπεδα, η οποία ενισχύει την ηγεσία των επιτροπών των κομμάτων, προωθεί τη δημοκρατία μεταξύ των βασικών στελεχών και των μελών του κόμματος και υπερασπίζεται την ατομική υπευθυνότητα,  πρώτα απ’ όλα της καθοδήγησης για τη διαχείριση του προσωπικού.   

4) Στην επίλυση της σχέσης μεταξύ της διασφάλισης της κεντρικής ηγεσίας και κατεύθυνσης των ανωτέρων και της αξιοποίησης των δικαιωμάτων πρωτοβουλίας των υφισταμένων

To effectively exercise democratic centralism, ο μηχανισμός του πολιτικού συστήματος εξορθολογίστηκε με τη μείωση των ενδιάμεσων στοιχείων, που στην πραγματικότητα είναι ο περιορισμός της διασποράς της εξουσίας στις μεσαίες τάξεις, εξασφαλίζοντας κεντρική ηγεσία και καθοδήγηση, καθώς και αποσαφηνίζοντας τις λειτουργίες, τα καθήκοντα και την εξουσία των κομματικών οργανώσεων διαφόρων επιπέδων. Η επιθεώρηση και η εποπτεία ενισχύθηκαν προκειμένου να ενισχυθεί η πειθαρχία και να προωθηθεί η δημοκρατία. Η αποκέντρωση άρχισε να γίνεται όλο και πιο εμφανής, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τους υφισταμένους να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο. Ο τοπικισμός και ο διχασμός μεταξύ των στελεχών και των μελών του κόμματος διορθώθηκε και αντιμετωπίστηκε εγκαίρως.

Αναδημοσίευση από την Κομμουνιστική Επιθεώρηση (Communist Review), θεωρητικό και πολιτικό όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚ Βιετνάμ

Μετάφραση: Γιώργος Κατημερτζής 

Facebook Twitter Google+ Εκτύπωση Στείλτε σε φίλο

Κάντε ένα σχόλιο: