Ο προσωπιδοφόρος Έλληνας καταδότης που εκτελέστηκε κατά λάθος στο μπλόκο της Κοκκινιάς

Τι μπορεί να συμβεί σ’ έναν προδότη όταν χάσει την «ταυτότητά» του, δηλαδή την κουκούλα του…