Πρώτη φορά σε θεατρική σκηνή: «Νίκος Πλουμπίδης» – Βασίλης Κολοβός: Να “επαναδιατυπώσουμε θεατρικά” το λόγο του και την ηρωική στάση του

«Η υπόθεσις που δικάζεται δεν είναι υπόθεσις κοινή. Δεν είναι υπόθεσις κατασκοπείας, αλλά είναι υπόθεσις πολιτική. Είναι υπόθεσις ιδεολογική, δεν δικάζετε τον Πλουμπίδη σαν δράστη του άλφα ή του βήτα εγκλήματος, αλλά τον δικάζετε σαν κομμουνιστή ηγέτη»