«Κραυγή ενός εξαθλιωμένου μετά τον Εμφύλιο»: Κώστας Βίρβος – Κώστας Καρυωτάκης, μια ιδιότυπη συνάντηση

Όπως ο Καρυωτάκης, έτσι κι ο βασανισμένος άνθρωπος του Βίρβου βλέπει μπροστά του διαρκώς την εικόνα του θανάτου. Αλλά, ενώ στον Καρυωτάκη η θανατερή διάθεση ξεκινά από μέσα του και προβάλλεται πάνω στην πολιτεία και τη φύση, στην περίπτωση του Βίρβου συμβαίνει το αντίστροφο: ο θάνατος ξεκινά από μια κοινωνία που κάνει προβληματική την επιβίωση και προβάλλεται πάνω στην ψυχή του φτωχού εργάτη κι αγρότη…