Αυτοκτονία Καρυωτάκη – «Η φοβερότερη απόδειξη ειλικρίνειας που δόθηκε ποτέ χωρίς να ζητηθεί»

Έτσι κι αυτός, προτίμησε πάντα το μαύρο. Μα ό,τι είχε να δώσει απ’ την ενατένιση του μαύρου, το έδωσε. Καλό θα ήταν να σταθεί και σε άλλα χρώματα. Μα δεν ήταν σε θέση. Εκτός αν στή ζωή του γινόταν το θαύμα. Αλλά πώς;