Ουλαλούμ: Η μεγαλοφυής ποιητική σύλληψη του Πόε για μια τραγωδία δίχως τέλος

Νύχτα του έρμου Οχτώβρη θλιμμένη
Μια αμνημόνευτη κρύα χρονιά