Χοσέ Μαρτί: Ο Όρκος

Σε κάμπο ανθισμένο κρατήσου,
Εκεί που τις μάχες σου δίνεις·
Για όσα ποτέ δεν προδίνεις
Θα παίζεις διαρκώς τη ζωή σου.
(Χοσέ Μαρτί, Απλοί Στίχοι)