Χαϊκού του πολέμου και της προσφυγιάς

Κι εσύ πολίτης
Στη Μόρια του κόσμου
Χωρίς πατρίδα