Γάζα, μέρες 2001-2021

Δυο πήχες τόπος
Μια ματωμένη Γάζα
Κι αιώνια Νάκμπα