Επίγραμμα για τον ΟυρανοΜίκη

…εις των αιώνων τους αιώνες