Επίγραμμα για τον Μάνο Δούκα

Δεν είναι δάκρυ αυτό στα μάτια μας αϊτέ