Τσε Γκεβάρα: Ο αρχαιολόγος, ο φωτογράφος, ο ποιητής

Πρέπει να γίνεις σκληρός
χωρίς όμως να χάσεις ποτέ
την τρυφερότητά σου
Τσε Γκεβάρα, 1967