Χάρης Σακελλαρίου: Εισαγωγή στο «Αναγνωστικό για την Γ’ και Δ’ τάξη (Μεγάλα Χρόνια)» του Μιχάλη Παπαμαύρου

Φυλακές Αίγινας, 1947… «Το αναγνωστικό τούτο βιβλίο είναι δημιούργημα της ανάγκης. Επειδή η «λαοπρόβλητη» Κυβέρνηση μάς απαγόρεψε να κάνουμε μαθήματα στη φυλακή μας και να χρησιμοποιούμε βιβλία, το Γραφείο Διαφώτισης των κρατουμένων αγωνιστών της φυλακής έπρεπε να βρει με ποιο τρόπο θα αποκτούσαμε πάλι βιβλία…»