Το μνημείο της Ρόζας που κατέστρεψαν οι Ναζί

Το μνημείο δεν επιζητούσε την ομορφιά αλλά την αλήθεια. Ο δημιουργός του είχε πει: «Καθώς οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους πυροβολήθηκαν μπροστά σε έναν τοίχο από τούβλα, ένας τοίχος από τούβλα θα είναι αυτό που θα κτίσω ως μνημείο».