Έριχ Χόνεκερ: “Τα δραματικά γεγονότα του 1989 ήταν αντεπανάσταση. Αλλά οι λαοί δεν έχουν πει την τελευταία τους λέξη”.

Τις ήττες πρέπει κανείς να τις αναλύει με τη μέθοδο του Μαρξ. Μόνον έτσι μπορούν να βγουν διδάγματα. Όπως έγραψε και ο Καρλ Λίμπκνεχτ λίγο πριν από τη δολοφονία του, μόνον έτσι μπορούν οι ήττες να είναι και νίκες, οι ήττες να οδηγούν σε νέες νίκες.