Ο “αμετανόητος” Έριχ Χόνεκερ

Αναδρομή στη ζωή του Έριχ Χόνεκερ, από την κομμουνιστική νεολαία του Ζάαρ μέχρι τις διώξεις στο τέλος της ζωής του για την απαρέγκλιτη υπεράσπιση των επιτευγμάτων της ΓΛΔ.