60 χρόνια από την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου: Κλάμα και οδυρμός για το «σιδηρούν παραπέτασμα»…

Μια οργανωμένη απάντηση στην ιμπεριαλιστική επιθετικότητα